Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
kennis

Het beoordelingsysteem van Amerikaanse universiteiten - Nr. 7

In dit informatieblad wordt het beoordelingssysteem aan Amerikaanse universiteiten uitgelegd. Letters geen cijfers, en een rekensysteem dat sterk afwijkt van het Nederlandse systeem.

 Download dit informatieblad