Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
kennis

Het schrijven van een statement of purpose - Nr. 14

Voor de toelating tot een graduate opleiding wordt meestal een statement of purpose gevraagd. In dit informatieblad worden aanwijzingen gegeven hoe een dergelijk document kan worden opgesteld.

Download het informatieblad