Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
programma's

Individuele Begeleiding

Individuele Begeleiding is geschikt als je speciale wensen hebt of niet voldoet aan de criteria voor deelname aan het Campus Scholarship Program. Je aanmelding wordt apart behandeld. Om in aanmerking te komen voor deelname aan dit programma moet je je aan het voorbereiden zijn op je eindexamen vwo of op het International Baccalaureate Exam. Je hebt een sterke motivatie voor studie in de VS en toont je bereid open te staan voor de verschillende mogelijkheden die het Amerikaans hoger onderwijs jou te bieden heeft.

Individual Counseling betekent dat de begeleiding heel persoonlijk is en wordt afgestemd op jouw situatie. Door middel van een of meer gesprekken worden je wensen en behoeften in kaart gebracht. Op basis daarvan wordt een plan gemaakt. Omdat dit veel tijd kost, is de deelnemersbijdrage hoger dan voor het reguliere Campus Scholarship Program. Het betekent ook dat je voldoende tijd moet vrijmaken voor de begeleiding die we bieden. Deelname aan Individual Counseling Service houdt in dat het Fulbright Center je begeleiding op maat biedt bij de gehele aanmeldingsprocedure bij Amerikaanse universiteiten. Het Fulbright Center garandeert plaatsing, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Voorwaarden voor deelname
- Je hebt de Nederlandse en de Amerikaanse nationaliteit, of
- Je hebt om bepaalde redenen niet het minimale cijfergemiddelde voor Early dan wel Late Application, of
- Je bent te laat met aanmelden voor Late Application, of
- Je hebt specifieke wensen wat betreft de universiteit, de plaats of de regio waar je wilt studeren.
- Je bent van plan langer dan een jaar in Amerika studeren.
- Je ouders/verzorgers zijn in staat de kosten te betalen.

Kosten
De kosten van een jaar studie komen, na aftrek van de beurs, meestal neer op een totaalbedrag tussen de $ 15.000 en de $ 35.000, Hierbij komen nog de kosten van de tests, deelnamebijdrage, reiskosten, boeken, verzekering en persoonlijke uitgaven. Soms kunnen de kosten een stuk lager uitvallen, bij voorbeeld als je een omvangrijke beurs krijgt, maar dat komt niet vaak voor. Zie hieronder voor een nadere toelichting.

Afleggen van testen
Bij de aanmelding hoort dat je de Amerikaanse toelatingstests aflegt: de Scholastic Assessment Test (SAT), en de Test of English as a Foreign Language (TOEFL). Beide zijn goed te doen, maar je moet je er wel op voorbereiden. Je kunt ze in Nederland afleggen. Als je bezig bent met het behalen van je International Baccaulareate diploma moet je ook de TOEFL doen, tenzij Engels je moedertaal is.

Afspraken in contract
Om alle afspraken en verwachtingen helder vast te leggen, vraagt het Fulbright Center je een contract te tekenen. Het contract dient vooral om verwachtingen van de deelnemers ten aanzien van het Fulbright Center vast te leggen en andersom.

Kosten van deelname
De kosten van deelname aan het Campus Scholarship Program - Individual Counseling Service zijn als volgt opgebouwd:

1. Testen
De Test of English as a Foreign Language (TOEFL) kost $ 240. De Scholastic Assessment Test (SAT) test kost $ 81. Soms is het raadzaam ook Subject tests af te leggen, de prijs hangt af van de gekozen vakken en ligt tussen de $ 66 en $ 101.

2. Deelnemersbijdrage Fulbright Center
Gezien de specifieke aard van de begeleiding en de hiervoor benodigde tijd ligt de deelnemersbijdrage voor dit programmaonderdeel hoger dan bij Early en Late Application. Het volledige servicepakket omvat alle werkzaamheden die nodig zijn om je te plaatsen aan een Amerikaanse universiteit en kost € 2.350.

3. Internationale reiskosten
Hangt af van de bestemming, maar liggen rond de € 1.000. Voor de visumaanvraag en inschrijving in het SEVIS systeem ben je naar schatting $ 330 kwijt (prijspeil juni 2013).

4. Verzekeringen
Sommige universiteiten eisen deelname aan het eigen verzekeringspakket. Soms vormt kwijtschelding van betaling van de kosten voor zo'n pakket een deel van de beurs. Wanneer dit niet het geval is, dan kan naast de verplichte basisverzekering in Nederland een (aanvullende) verzekering worden afgesloten vanaf € 25 per maand.

5. Zakgeld en andere kosten
Hangt mede af van de mogelijkheden om op de campus wat bij te verdienen. Reken erop dat je ongeveer $ 50 - $ 100 per maand nodig hebt. Voor boeken heb je ongeveer $ 500 - $ 1.000 nodig. Dit bedrag hangt sterk af van de vakken die je kiest. In de vakantieperiodes blijf je meestal niet op de campus. In de regel word je thuis uitgenodigd bij medestudenten, maar je kunt natuurlijk ook gaan reizen. Dat kan voordelig.

6. Eigen bijdrage aan kosten van collegegeld en verblijf
In principe liggen deze kosten in de regel na aftrek van een beurs tussen de $ 15.000 en $ 35.000 voor een academisch jaar. Een student die niet in aanmerking komt voor een beurs, draagt gemiddeld tussen de $ 25.000 en de $ 60.000 bij, afhankelijk van de universiteit.

De bedragen zijn gebaseerd op het prijsniveau per juni 2013.

Inschrijven voor CSP - Individual Counseling
Neem contact op met het Fulbright Center. We maken graag een afspraak met je voor een kosteloos kennismakingsgesprek met jou en je ouder(s). In dit gesprek stellen we jouw wensen en mogelijkheden vast. Na dit gesprek zullen we een inschatting maken hoe groot jouw kansen zijn op toelating tot een Amerikaanse universiteit. Je kunt dan zelf bepalen of je door wilt gaan met je aanmelding of niet. Onze begeleiding omvat alle werkzaamheden die nodig zijn om je te plaatsen aan een Amerikaanse universiteit. Aanmelden voor het komende studiejaar kan het hele jaar door, zelfs als je nu nog in 5 vwo zit. We raden je aan zo vroeg mogelijk aan te melden, omdat dit de kans op plaatsing op een Amerikaanse universiteit aanzienlijk vergroot.
Ingediende aanmeldingen en alle toebehoren zoals testresultaten worden eigendom van het Fulbright Center. Een afschrift wordt niet verstrekt. Bewaar daarom een kopie van alle ingediende stukken voor je eigen archief.

Mail naar csp@fulbright.nl of bel tijdens kantooruren 020-5315930 voor meer informatie.