Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
programma's

Inschrijving voor het English Teaching Assistants Program

Het Fulbright Center biedt scholen de gelegenheid om deel te nemen aan het Fulbright English Teaching Assistants Program. Doel van dit programma is om Nederlandse scholen te helpen om de praktische kennis van het Engels te vergroten – zowel onder leerlingen als docenten. Aangezien het gaat om afgestudeerden in een bepaald vak, kunnen zij ook in dat vak assisteren. De Amerikaanse deelnemers worden ingeschreven als onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam. Dit stelt hen in staat om naast het doen van praktijkgericht onderzoek als onderwijsassistent op een school werkzaam te zijn. De deelnemer kan voor ongeveer 24 uur per week worden ingezet voor onderwijs. Het programma is zeer flexibel, zowel basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs, mbo en ook hoger onderwijsinstellingen kunnen deelnemen als gastinstelling.

De deelnemers zijn geselecteerd uit een grote groep aanvragers door het Institute of International Education te New York op grond van motivatie, kennis en ervaring, studieresultaten en mogelijke leservaring. Het IIE zendt in januari 2018 een selectie van de aanmeldingen naar het Fulbright Center, dat vervolgens de plaatsing in Nederland regelt, in goed overleg met de ontvangende scholen.

Via het online formulier (via Google) kunt u zich als school registreren voor deelname aan het Fulbright English Language Assistants Program. Na registratie ontvangt u per e-mail een bevestiging en neemt de programmamedewerker contact met u op. Registratie betekent dat uw school graag wil deelnemen. Deelname is pas definitief nadat de wettelijke vertegenwoordiger van uw school de deelname-overeenkomst heeft getekend. In de rechterkolom vindt u een pdf met uitgebreide informatie over het ETA programma. 

De registratie voor het Fulbright English Teaching Program (2019-2020) is nu open. Heeft u belangstelling voor deelname aan dit programma en wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar de programmamedewerker, teacherprograms@fulbright.nl

Registratie voor NIEUWE scholen: https://goo.gl/forms/0WHROQrpjaBhKNdB2 
Registratie voor scholen die al deelnemen aan het ETA programma: https://goo.gl/forms/uquvsarYk47eG5i53

Returning host schools: whether you're hoping to keep your current ETA for a second year or if you want to begin the selection process for a new ETA, please select the second link!