Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
programma's

Fulbright Intercountry Program

Dit programma biedt Nederlandse universiteiten, hogescholen en door de overheid gefinancierde wetenschappelijke instellingen de mogelijkheid een tegemoetkoming te krijgen in de kosten van verblijf van Amerikaanse wetenschappers die in een ander Europees land verblijven met een Fulbright-beurs.

 

Doel van het programma

Het doel van dit onderdeel van het Fulbright-programma is om kennisoverdracht en -uitwisseling te bevorderen en het verblijf van Amerikaanse wetenschappers, die met een Fulbright-beurs in een ander Europees land blijven, te verrijken.

Werking van het programma

Op de website van de onze Finse collega's vindt u een overzicht van alle Amerikaanse Scholars die met een Fulbright beurs in Europa zijn. De link naar dit excel sheet vindt u rechts hiernaast. Neem vervolgens contact op met de wetenschapper die in Europa verblijft die u graag namens uw universiteit of hogeschool wil uitnodigen voor een kort bezoek en dien vervolgens bij het Fulbright Center een aanvraag in.

Hoogte van vergoeding

Het Fulbright Center kan een bijdrage leveren ter bestrijding van de reiskosten op basis van ten hoogste de kosten van een retour tweede klas per openbaar vervoer bij een reisafstand van minder dan vijfhonderd kilometer (enkele reis). Deze maximale bijdrage kan desgewenst worden gebruikt ten behoeve van aanschaf van een vliegticket of de kosten van een reis per auto. Bedraagt de reisafstand meer dan vijfhonderd kilometer, dan is de maximale bijdrage niet meer dan de kosten van een vliegticket economy class. Alle overige kosten die aan het verblijf van de Amerikaanse scholar zijn verbonden, worden niet door het Fulbright Intercountry Program gedekt en worden geacht te worden gedragen door de gastinstelling.

Regels voor de aanvraag

De Nederlandse gastinstelling zendt het Fulbright Center een verzoek een bijdrage te leveren, ten minste drie weken voor de komst van de gast(e). Verzoeken die na afloop van een verblijf worden ingediend, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Fulbright Center laat binnen twee weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk weten of dit gehonoreerd zal worden. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Het budget is beperkt; wie het eerst komt, het eerst maalt. Een belangrijk criterium voor de toekenning is of een voldoende groot publiek wordt bereikt. Geef daarom aan wie u wilt uitnodigen en waarom; en wat de aard en omvang is van de groep die wordt bereikt. Het Fulbright Center zal de bijdrage overmaken op de bank- of girorekening van de gastinstelling na ontvangst van het declaratieformulier dat als bijlage bij de toekenningsbrief wordt toegezonden. De gastinstelling dient zelf de betrokkene in kennis te stellen van de toekenning en de uitbetaling te regelen.

U kunt per brief of per e-mail een aanvraag indienen bij:
Fulbright Center
T.a.v. Linda Pietersen
Nieuwezijds Voorburgwal 19
1012 RC AMSTERDAM
E-mail: Linda Pietersen