Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
programma's

Uitwisseling Docenten

Het Fulbright Center organiseert in samenwerking met Nuffic een uitwisselingsprogramma voor docenten naar de staat Massachusetts in de Verenigde Staten. Doel van dit programma is kwaliteitsverbetering door kennismaking met lesmethoden en lespraktijk in het Amerikaanse onderwijs.

Het programma is bedoeld voor docenten in het primair en voortgezet onderwijs, inclusief mbo met een dienstverband van in totaal tenminste 0.5 fte. De duur van het programma is 13 dagen en bestaat uit een groepsgewijze voorbereiding in Nederland, een oriëntatieprogramma na aankomst in de VS van drie dagen en het opdoen van individuele praktijkervaring in kleine groepjes van twee of drie docenten per school. Het verblijf tijdens de groepsoriëntatie is in een gastenverblijf van de partnerorganisatie. Tijdens de individuele fase van het programma worden de deelnemers ondergebracht in gastgezinnen, zo mogelijk bij de docenten van de deelnemende scholen. In Amerika wordt het programma verzorgd door het Institute for Training and Development (ITD). 
 
De omvang van de groep is maximaal 20 personen. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekostigt het programma. De deelnemers betalen alleen de maaltijden en reisverzekering. Het programma is een pilot die plaatsvindt in de jaren 2015, 2016 en 2017.
 
Deelnemen aan het programma?  
We verwelkomen aanmeldingen van docenten uit het primair onderwijs, secundair onderwijs en mbo vanuit alle vakgebieden. Het is voor aanmelding niet vereist om een inhoudelijke link tussen uw vakgebied en de Verenigde Staten aan te tonen, zoals het geven van Engelse taalles. Doel van de uitwisseling is om kennis te maken met de lesmethoden en de praktijk in het Amerikaanse onderwijs en deze kennis onder collega's in Nederland te verspreiden. Elke deelnemer zal worden gevraagd op de opgedane ervaring te evalueren en aan te geven hoe deze zal worden toegepast in het eigen onderwijs. Ook zal deelnemers gevraagd worden de opgedane kennis en ervaring actief over te dragen aan andere docenten. Dit kan door publicatie van een verslag, presentaties aan collega's en vakgenoten, e.d. 
 
U kunt tot 1 mei 2017 een aanmelding indienen voor deelname aan de groepsreis in 2017. De reis zal gaan plaatsvinden 15 oktober t/m 28 oktober 2017. Op donderdag 7 september is er in de avond een voorbereidende bijeenkomst en op 6 december een bijeenkomst ter evaluatie van het programma. Vanwege het beperkte aantal plaatsen is er een selectie. Deze zal plaatsvinden op grond van het aantal beschikbare plaatsen per onderwijstype, motivatie, interesse voor en ervaring met de onderwerpen die aan de orde zullen komen en plan voor verspreiding van de opgedane ervaringen. Afwijzingen worden niet individueel gemotiveerd. 
 
Aanmelden
Momenteel is het niet meer mogelijk om een aanmelding voor de reis in 2017 in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de programmamedewerker of onze flyer over activiteiten voor docenten bekijken voor informatie over andere activiteiten. 
 

Online aanmeldformulier