Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
programma's

Het stagevisumprogramma van het Fulbright Center

13 augustus 2018
Helaas kunnen we op dit moment geen nieuwe aanvragen voor dit programma accepteren. 

Hoe regel ik een visum voor stage?

Wil je stage lopen in Amerika? Studeer je in het hoger onderwijs en ben je nog geen jaar afgestudeerd? Dan hebben wij het juiste programma voor je. Het stageprogramma van het Fulbright Center biedt Nederlandse wo en hbo-studenten de gelegenheid deel te nemen aan de American way of life. Jij regelt een stageplek van maximaal twaalf maanden, het Fulbright Center regelt de visumdocumenten en een basisverzekering tegen ziektekosten.
 
Let op: Hou rekening met een minimale behandeltermijn van zes weken!
Werkervaring opdoen door middel van een stage in de VS is niet alleen erg leerzaam, maar staat ook prima op je C.V. Werken in de VS kan niet zomaar. Er gelden tal van restricties en het kan erg lastig zijn een visum te bemachtigen. Grote werkgevers in de VS kunnen je soms wel aan de juiste documenten helpen, maar veel kleinere bedrijven en instellingen niet. Dan bieden bemiddelingsorganisaties uitkomst. Het Fulbright Center werkt met de grootste organisatie in de VS samen en biedt Nederlandse studenten daarmee de kans om een visum te verkrijgen.
Het Fulbright Center verzorgt de selectie van de deelnemers. Iedere belangstellende van achttien jaar of ouder die op het moment van aanmelding als fulltime student staat ingeschreven bij een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs (hbo en universiteit) kan zich aanmelden voor het stageprogramma in de zogenaamde Intern categorie. Het is noodzakelijk dat je vóór aanmelding beschikt over een stageplaats in de Verenigde Staten. Deelnemers aan het programma lopen stage bij Amerikaanse bedrijven en organisaties, bijvoorbeeld bij reclamebureaus, hotels, uitgeverijen, laboratoria, of in de media. Je zult, als Intern, in overleg met je onderwijsinstelling, de begeleiding en studiepunten moeten regelen.
 
Kosten
De kosten voor deelname aan het programma als Intern zijn afhankelijk van de lengte van je stage. Deze lopen van € 1.365 voor een verblijf van één tot drie maanden tot € 2.344 voor een verblijf van ruim een jaar. Dit is inclusief kosten voor aanmelding, verzekering tegen ziektekosten, de SEVIS fee (kosten van verplichte inschrijving in een Amerikaanse databank), de documenten waarmee je een visum kan aanvragen, gebruik van het documentatiecentrum en een handboek en begeleiding in de VS. Het Fulbright Center zorgt voor hulp en controle vooraf bij de aanvraag. Voor eigen rekening komen de kosten van het visum zelf van $ 160 (circa € 130 - prijspeil april 2018) en uiteraard je kosten van verblijf en heen- en terugreis.
 
Geen deadline !
Je stage kan ingaan op elk moment van het jaar. Er geldt geen deadline voor aanmelding, maar de behandeltijd is wel minimaal 6 weken nadat we je complete aanmelding en betaling hebben ontvangen. Ingediende aanmeldingen en alle toebehoren zoals testresultaten worden eigendom van het Fulbright Center. Een afschrift wordt niet verstrekt. Bewaar daarom een kopie van alle ingediende stukken voor je eigen archief.
 
Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ramona Saya op telefoonnummer 020-5315930 of r.saya@fulbright.nl.
 

Kostenoverzicht

In de bijlage zijn de prijzen vermeld vanaf 1 september 2017. Door wisselkoersschommelingen tussen euro en Amerikaanse dollar en om andere redenen kunnen deze prijzen in de loop van het studiejaar worden aangepast. De kosten die in rekening worden gebracht zijn de prijzen zoals deze gelden op de datum waarop de aanmelding volledig is en als zodanig door het Fulbright Center is bevestigd. Let op: de kosten van de verplichte ziektekostenverzekering zijn inclusief in de deelnemersbijdrage. Deze verzekering is een verplicht onderdeel en kunnen niet worden vervangen door een eigen verzekering.

In bijgaand overzicht van kosten worden ook de prijzen gegeven voor de zogenaamde trainee categorie. Het Fulbright Center heeft echter maar enkele plaatsen voor deze categorie.

  2018 Pricing Schedule


Waar gaat mijn geld naartoe?


Hoe komt het dat het zo duur is om een stagevisum te regelen? En waar betaal ik precies voor? Het diagram laat de verdeling in percentages zien. CIEE is onze partner in de VS, die je bedrijf controleert en de juiste documenten afgeeft; SEVIS staat voor de kosten van registratie in de Amerikaanse visa-databank; je betaalt een bedrag voor je verzekering. Admin FC staat voor de kosten die het Fulbright Center maakt. Dit zijn gemiddelden, waarbij het Center kosten in dollars moet afrekenen. Wordt de euro minder waard, dan blijft er minder over voor de vergoeding van kosten van het Center, en omgekeerd.