Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
scholieren

Community College

Community colleges zijn een uniek fenomeen. Eigenlijk is er geen Nederlands type onderwijs dat hiermee overeenkomt. Bijna 40% van alle undergraduate studenten in de VS gaat naar een community college. Dat zijn er bijna acht miljoen. Hieronder een uitleg van dit fenomeen.

Wat maakt community colleges anders?

Community colleges richten zich sterk op de regio waar ze gevestigd zijn. Het hoofddoel is het verzorgen van hoger onderwijs voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Aan begeleiding en opvang van de studenten wordt zeer veel aandacht gegeven. Het collegegeld ligt veel lager dan voor de 'gewone' colleges en universities. Het gemiddelde collegegeld bedraagt zo'n $ 6.000 tegenover ruim $ 12.000 voor publieke en ruim $ 29.000 voor privé-universiteiten. Het toelatingsbeleid is soepel en de studenten kunnen de eerste twee jaar thuis blijven wonen. De meeste community colleges hebben geen campus, maar dit is sterk aan het veranderen. Een klein aantal community colleges heeft wel on campus huisvesting, ook voor internationale studenten. De gemiddelde leeftijd van de studenten ligt hoger dan op 'gewone' colleges, omdat veel mensen het als een soort tweedekans onderwijs of volwassenonderwijs gebruiken.

Opstap

Tegenwoordig fungeren community colleges steeds meer als opstap naar een bachelor- of soms zelfs masteropleiding. Veel studenten stromen na twee jaar op een community college, waar ze een Associate's degree kunnen halen, door naar de laatste twee jaar van een liberal arts of andere undergraduate opleiding. Community colleges hebben vaak overeenkomsten gesloten met andere universiteiten waar studenten de laatste twee jaar van een bacheloropleiding kunnen voltooien. De huidige trend is de ontwikkeling van honors programs waarbij community colleges proberen om slimme - maar niet zulke kapitaalkrachtige - studenten naar hun instelling te lokken. Door een speciaal programma worden deze studenten goed voorbereid op een academische opleiding. Daarnaast bieden steeds meer community colleges de klassieke liberal arts opleiding aan: de brede opleiding met vakken gericht op algemene vorming.

Aantrekkelijk voor buitenlandse studenten

Honors programs, lagere collegegelden en een diploma waarmee je goede toegang hebt tot de betere universiteiten zijn ook aantrekkelijk voor internationale studenten. Oorspronkelijk zijn de English as a Second Language programma's grote trekpleisters voor internationale studenten. Maar nu gaan community colleges ook steeds actiever studenten werven voor hun reguliere programma's. En met succes. In de afgelopen tien jaar steeg het aantal internationale studenten dat aan community colleges studeerde, met maar liefst 58%. In absolute aantallen komt het erop neer dat ruim 96.000 internationale studenten kozen voor een community college.

Bemiddelingsorganisaties

Om te studeren op een junior of community college kun je gebruik maken van de diensten van een bemiddelingsorganisatie of deelnemen aan een individueel begeleidingstraject van het Fulbright Center. Houd er rekening mee, dat bij een bemiddelingsorganisatie je keuze beperkt is tot de universiteiten waarmee zo'n organisatie samenwerkt. Bovendien zal de organisatie je kosten in rekening brengen. Houd er ook rekening mee, dat de in de VS behaalde studiepunten meestal niet, of slechts heel beperkt, kunnen worden omgezet in Nederlandse studiepunten of vrijstellingen.

Wat kan het Fulbright Center voor je betekenen?

Het Fulbright Center biedt een pakket diensten aan als je belangstelling hebt om aan een community college te studeren. In principe staan alle community colleges in de VS voor je open. We beschikken ook over de namen van community colleges die on campus huisvesting aanbieden en bekend staan om hun uitstekende begeleiding van internationale studenten.

Verdere informatie

Het Fulbright Center geeft een speciaal informatieblad uit over community colleges. Zie de rechterkolom om dit te downloaden. Ook bieden we een uitgebreid informatieblad over bemiddelingsorganisaties die in Nederland actief zijn. Dit is vooral geschreven voor high school exchange programma's, maar is ook nuttig als je deel wilt nemen aan een college program.