Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
scholieren

High School

Het Amerikaanse onderwijssysteem zit anders in elkaar dan het Nederlandse onderwijssysteem. Ook is er in sommige regio's weinig keuze - er is vaak maar een (grote) high school. De kwaliteit van het voortgezet onderwijs is niet bij wet geregeld. De niveauverschillen tussen scholen kunnen daarom ook erg groot zijn.

Het basisonderwijs duurt - afhankelijk van het district - zes of acht jaar. Er zijn verschillende soorten high schools:

  • junior highschool: duurt drie jaar en volgt na zes jaar basisonderwijs.
  • senior highschool: volgt na de junior high school.
  • vierjarige high schools: na acht jaar basisonderwijs.

Het Fulbright Center bemiddelt niet voor scholieren die naar een Amerikaanse high school willen. Wel kun je in de informatiebladen van het Fulbright Center een goed beeld krijgen van het Amerikaanse voortgezet onderwijs. Ook kun je lezen welke organisaties bemiddelen voor Amerikaanse een verblijf op een high school en hoe je de organisatie kunt selecteren die het beste bij je past.

Exchange Programs

Mocht je belangstelling hebben voor deelname aan een high school exchange program, dan is het belangrijk te weten dat er geen goed systeem voor kwaliteitscontrole bestaat en dat de kwaliteit van sommige organisaties te wensen over laat. Dit kan bij voorbeeld betekenen dat je bij het minste of geringste wangedrag (bij voorbeeld een paar keer te laat thuis komen) door de organisatie naar huis wordt gestuurd zonder dat je restitutie krijgt van een deel van de kosten die je ouders moesten betalen voor deelname. Ook is de begeleiding soms niet in orde. De vrijwilligers die deze aanbieden zijn niet goed opgeleid, of trekken partij voor het gastgezin in geval zich problemen voordoen. Ga daarom alleen met een organisatie die betrouwbaar is. Het informatieblad 'Deelnemen aan een High School Exchange Programma' geeft een aantal tips hoe je dit kunt vaststellen.