Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
steun ons

Eénmalig doneren

Wilt u éénmalig een bedrag aan het Fulbright Center schenken, dan is dat zeer welkom. U kunt dit doen door uw gift over te maken op bankrekening NL24ABNA0543774562 ten name van Fulbright Center te Amsterdam, o.v.v. 'eenmalige gift' of direct betalen door de vragen hieronder te beantwoorden.

Direct doneren?

Beantwoord enkele korte vragen hieronder. U kunt direct betalen via iDeal of creditcard (Paypal).