Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
studenten

Stage

Stage lopen in de VS kan een heel verrijkende ervaring zijn. De Amerikaanse arbeidsmoraal en kantoorcultuur verschilt wezenlijk van de Nederlandse.
In sommige bedrijfstakken loopt de VS ook wat voor op Nederland. Het is daarom leuk en nuttig om een periode in de VS te werken of stage te lopen. Dit kan echter niet zomaar. Net zoals mensen van buiten de EU niet zomaar in Nederland mogen werken, mogen buitenlanders niet zonder werkvergunning in de VS werken. Voor medische beroepsbeoefenaars gelden bovendien aanvullende eisen.
Er zijn twee type stages waarvoor verschiilende visa procedures gelden: Bedrijfsstages waarbij stage loopt bij een bedrijf of organisatie en Onderzoeksstages waarbij je meestal gelieerd bent aan een universiteit.