Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
home

Nieuws

Open Doors 2017: Groei aantal Nederlandse studenten in de VS en Amerikaanse studenten in Nederland

maandag 13 november 2017

Het 2017 Open Doors Report on International Educational Exchange, dat het Institute of International Education (IIE) op 13 november publiceerde, laat een record aantal internationale studenten op Amerikaanse colleges en universiteiten zien. Ook Nederlandse studenten droegen bij aan dit record.  De groei van internationale studenten die voor de VS kiezen vlakt wel af met ingang van het studiejaar 2016-2017 en dat geldt ook voor Nederlandse studenten naar de VS.

Amerikaanse hoger onderwijsinstellingen heetten ruim 1.08 miljoen studenten welkom in het academisch jaar 2016-2017, een groei van 3 procent wereldwijd. Het aantal nieuwe internationale studenten in de VS nam echter af, met 3 procent. Die afname van nieuwe internationale studenten is ten dele terug te leiden op het afschaffen van een aantal grote beurzenprogramma’s, met name in Brazilië en Saudi Arabië. In aanvulling op de Open Doors cijfers deed het Institute of International Education in oktober 2017 onderzoek naar het aantal nieuwe studenten op Amerikaanse universiteiten. De New York Times publiceerde hier een artikel over.

Amerikaanse studenten in Nederland

Het IIE rapporteert ook dat Nederland het Europese land is dat de grootste groei doormaakt in het aantal Amerikaanse studenten (17,2%). Nederland is een aantrekkelijke bestemming voor Amerikaanse studenten, met een breed aanbod Engelstalige studies en in vergelijk met de VS betaalbaar hoger onderwijs. Ondanks de zorgen onder Amerikaanse studenten over het toenemend terrorisme in Europa is de verwachting is dat dit aantal de komende jaren verder zal groeien. Nederland is bestemmingsland in het Generation Study Abroad Program van het Institute of International Education is opgenomen. Nuffic heeft daarnaast de mogelijkheden voor intensievere samenwerking tussen Nederlandse en Amerikaanse instellingen laten onderzoeken. Dit geeft, indien hieraan vervolgstappen worden verbonden, ook aanleiding voorzichtig vooruit te lopen op een verdere groei van het aantal Amerikaanse studenten in Nederland.

Nederlandse studenten in de VS

In het academisch jaar 2016-2017 groeide deze groep met 4,3 procent naar 2.551.

De grootste groei onder Nederlandse studenten in de VS (14,1%) is te zien in de categorie Optional Practical Training (OPT) studenten. Dit zijn studenten, zowel op undergraduate als graduate niveau, die na het behalen van hun graad een periode werkervaring opdoen in hun veld.

Het aantal undergraduate studenten dat in 2016-2017 in de VS studeert voor een diploma groeide met 7,4% naar 1,161 studenten en beslaat bijna de helft van alle Nederlandse studenten in de VS. Dat Nederlandse studenten ondanks de vaak hogere kosten van een studie aan een Amerikaanse hoger onderwijsinstelling kiezen is in veel gevallen terug te leiden op de wens ‘breed’ te studeren, de wens interculturele competenties te ontwikkelen, het prestige van universiteiten in het veld waarin zij interesse hebben en de mogelijkheid een talent in sport of de kunsten te kunnen combineren met een studie. Toch groeit dit aantal minder snel dan in voorgaande jaren. Hoewel de interesse in studeren in de VS nog steeds groot te noemen is, zag het Fulbright Center de interesse in onder meer informatiebijeenkomsten licht afnemen. Dit sluit aan bij deze trend.

Het aantal Nederlandse graduate studenten groeide licht, met 3,8%. De wereldwijde competitie om studenten op graduate niveau te binden aan een instelling neemt toe en studenten hebben vaak meerdere passende vervolgprogramma’s om uit te kiezen. Daarnaast blijkt het voor Nederlandse studenten steeds lastiger om voldoende fondsen voor graduate studie in Amerika te vinden. Mocht de leencapaciteit voor studenten verhoogd worden voor duurdere studies in het buitenland, dan zou dit zeker bijdragen aan een betere kans voor meer studenten een programma op graduate niveau in de VS te kunnen volgen.

Het aantal Nederlandse non-degree studenten nam licht af (-2,3%). Dit zijn studenten die via een uitwisseling via de eigen instelling in Amerika zijn, studenten die een shortterm program volgen en gap year studenten, zoals de deelnemers aan het Campus Scholarship Program.