Di­versiteitsverklaring

De Stichting Fulbright Commission the Netherlands vindt het belangrijk om te luisteren naar de ervaringen van deelnemers, ongeacht hun achtergrond. Beide samenlevingen, zowel Nederland als de Verenigde Staten, worden gekenmerkt door diversiteit en wij streven ernaar dat dit weerspiegeld wordt in onze activiteiten. Wij geloven dat het samenbrengen van mensen met diverse achtergronden een positieve bijdrage levert aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze deelnemers en tevens helpt om tegenstellingen te overbruggen. Dit sluit naadloos aan op ‘mutual understanding’ tussen de Verenigde Staten en Nederland, de missie van onze organisatie. Onze programma’s bieden daarom gelijke kansen aan iedereen: er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van bijvoorbeeld etniciteit, huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, religie en geestelijke of lichamelijk beperkingen. Bij de Fulbright Commission vinden wij gelijkwaardige behandeling en toegankelijkheid essentieel bij het uitvoeren van onze programma’s.