Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
programma's

Dekker-Padget Dutch2USA Internship Program

Het Dekker-Padget Dutch2USA Internship Program is een beurzenprogramma voor studenten die stage in de Verenigde Staten willen lopen, maar onvoldoende geld hebben om hun plan te financieren. Dit programma wordt gesponsord door Jacob Gelt Dekker en John Padget uit persoonlijke middelen. De uitvoering van het programma is in handen van de Netherland - America Foundation, de Stichting Giving Back en het Fulbright Center. De sponsoren zijn betrokken geweest bij de oprichting van de Stichting Giving Back.

Giving Back biedt een aantal programma's aan voor ambitieuze scholieren en studenten. In beginsel gaat het om scholieren en studenten met een multiculturele achtergrond die als eerste in hun gezin gaan studeren. Zij hebben nog geen rolmodellen en geen relevant netwerk. Via een inhoudelijk programma en een mentortraject steunt Giving Back hen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Studenten die lid zijn van de Giving Back Students Community krijgen bij de toekenning van beurzen voorrang op andere studenten.

Aan een stageverblijf zijn vaak allerlei kosten verbonden, zoals internationale reiskosten, kosten van het visum, een ziektekostenverzekering en de kosten van verblijf. Doel van het beurzenprogramma is om studenten die een stage willen lopen in de Verenigde Staten in staat te stellen hun plan uit te voeren door het wegnemen van financiële obstakels. De beurzen zijn need-based, wat betekent dat beoordeeld wordt welke mate van ondersteuning de aanvrager precies nodig heeft. Bij de vaststelling van de beurshoogte worden eventuele inkomsten afgetrokken, zoals een stagevergoeding van de werkgever, of in-kind ondersteuning (bijvoorbeeld gratis vervoer van en naar de werkplek, gratis of goedkoop wonen e.d.).

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor toekenning van een beurs gelden enkele minimale eisen:

 • Je moet zelf een stageplaats in de V.S. vinden
 • Je stageplaats moet voldoen aan de voorwaarden van de Amerikaanse overheid
 • Je moet als voltijds student zijn ingeschreven bij een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs (hbo of wo)
 • Je stageplaats moet worden goedgekeurd door je opleiding, met of zonder toekenning van studiepunten
 • Je behaalde studieresultaten moeten voldoende zijn om de stage te kunnen ondernemen
 • Je kennis van het Engels moet voldoende zijn. 
 • Je hebt zonder de beurs uit het Dekker-Padget Dutch2USA Internship Program onvoldoende financiële middelen om je stage te financieren
 • Je bent 18 jaar of ouder op de datum waarop je je aanvraag indient
 • Je bent op het moment van vertrek ouderejaars student (de beurzen worden niet aan eerste-jaarsstudenten toegekend)
 • Je bent niet eerder in de Verenigde Staten geweest voor studie of stage
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of je verblijft niet tijdelijk in Nederland (bijvoorbeeld als uitwisselingsstudent)
 
Beoordelingcriteria 
Het aantal toe te kennen beurzen is beperkt, daarom is selectie nodig. Deze bestaat uit een beoordeling van je aanvraag en een selectiegesprek. Om te worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, moet je aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen. Door middel van het selectiegesprek en de inhoud van je aanvraag bepaalt de selectiecommissie of je een beurs krijgt toegekend. De commissie zal haar beoordeling baseren op de volgende factoren:
 • Motivatie om een stageperiode succesvol af te ronden ver weg van thuis
 • Motivatie om stage te gaan lopen in de Verenigde Staten (in plaats van elders)
 • Samenhang tussen je vakgebied, de inhoud van je stage en je toekomstplannen
 • Je communicatieve vaardigheden, ambassadeurskwaliteiten en leiderschapspotentieel
 • Je studieprestaties en extra-curriculaire activiteiten
 • De financiële noodzaak om een beurs te ontvangen

Als je lid bent van de Giving Back Students Community, dan krijg je voorrang op andere kandidaten. 

Hoogte van de beurs
De hoogte van de beurs wordt bepaald op grond van een begroting van je uitgaven en inkomsten en wordt vastgesteld zodra je een stageplaats hebt gevonden die aan de voorwaarden voldoet en het duidelijk is wat je inkomsten en uitgaven zijn. Als je geen inkomsten van de werkgever in de VS ontvangt (stagevergoeding of gratis transport e.d.), dan zal de beurs in elk geval de volgende kosten dekken:
 • Kosten van de visumaanvraag
 • Internationale reiskosten van deur tot deur
 • Kosten van levensonderhoud
 • Kosten van een ziektekostenverzekering
 • Eventuele andere extra kosten
De beurs zal in delen worden uitbetaald. Eén deel vóór vertrek om de kosten van een ticket, visumaanvraag en andere voorbereidingskosten te dekken. Na aankomst in de VS ontvang je een maandelijkse toelage, die de kosten van levensonderhoud en eventuele andere kosten zal dekken. De beurzen worden verstrekt voor een verblijf van maximaal zes maanden.
 
Deadlines
Je kunt tweemaal per jaar een aanvraag indienen. De volgende deadline voor aanvragen is dinsdag 1 mei 2018 voor stageverblijven die beginnen in de periode 1 augustus 2018 - 31 december 2018. 
 
Een aanvraag indienen
Een complete aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

Zodra je een beurs is toegekend, begin je met je aanvraag voor het stagevisum. 

Bij het invullen van de aanvraagformulieren worden nog andere documenten gevraagd. Een handleiding hiervoor vind je op de pagina 'Application Forms' - zie de linkerkolom in het menu.

Lees de handleiding voor het aanvragen van een stagevisum en de aanwijzingen voor het aanvragen van de beurs zorgvuldig door.
 
Partners
 
De partners voor de uitvoering van het Dekker-Padget Dutch2USA Internship Program zijn de Netherland - America Foundation (NAF), Stichting Giving Back en het Fulbright Center. De Netherland - America Foundation zorgt voor de toekenning en uitbetaling van de beurzen en de verwerking van de aanvragen voor visa. Giving Back verzorgt de promotie van dit beurzenprogramma onder de eigen achterban en het Fulbright Center is verantwoordelijk voor de selectieprocedure en de voorbereiding van de visumaanvragen. De selectiecommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de sponsoren en de drie samenwerkingspartners.