Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
programma's

Fulbright-beurzen voor promovendi

Ben jij van plan om in het academisch jaar 2019-2020 drie tot zes maanden onderzoek te gaan doen aan een Amerikaanse universiteit of onderzoeksinstituut voor je promotie? Vraag dan een Fulbright Promovendus beurs aan!

De aanvraagronde voor 2019-2020 is inmiddels gesloten, het is niet meer mogelijk een beurs aan te vragen. De nieuwe aanvraagronde voor 2020-2021 wordt op 1 september 2019 geopend. 

Fulbright-beurzen voor Promovendi

Jaarlijks stelt het Fulbright Center een aantal beurzen beschikbaar voor promovendi verbonden aan Nederlandse universiteiten of onderzoeksinstituten. De beurs is bedoeld voor het doen van onderzoek of het volgen van gespecialiseerde cursussen aan een Amerikaanse universiteit voor een periode van minimaal drie en maximaal zes maanden. De beurs bedraagt $ 1.000 per maand. De toekenning vindt plaats op grond van een advies van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het bestuur van het Fulbright Center kent de beurs toe.

Beoordeling en Voorwaarden

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt gelet op de noodzaak van het doen van onderzoek in de Verenigde Staten (en dus niet elders); op de kwaliteit van het onderzoeksvoorstel; en op het innovatieve karakter van het onderzoek. Ook dient het onderzoek te geschieden aan een onderzoeksinstelling van goede kwaliteit (universiteit of ander instituut).

De overige eisen die worden gesteld zijn gelijk aan die voor iedereen die een Fulbright-beurs aanvraagt en waarvan de belangrijkste zijn: Nederlandse nationaliteit, geen dubbele nationaliteit te weten Nederlands en Amerikaans; niet al in de VS verblijvend of de afgelopen jaren hebben verbleven; na afloop van het verblijf terugkeren naar Nederland. Fulbright-bursalen kunnen gedurende een periode van twee jaar na terugkeer geen visum voor de Verenigde Staten krijgen voor werk of immigratie. Dit sluit een bezoek als toerist of conferentiebezoek niet uit. Het is niet mogelijk om met een Fulbright-beurs een ander visum aan te vragen om deze voorwaarde te ontlopen.

Beurshoogte en -voordelen

De beurs bedraagt $ 1.000 per maand en kent een maximum van $ 6.000. Tijdens de beursperiode is men beperkt verzekerd tegen ziektekosten.

Let erop dat de volledige en officiële voorwaarden te vinden zijn in de handleiding van het online aanvraagformulier. Aan de tekst op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Extra beursmogelijkheid onderwerp EU of EU/VS

Indien het onderwerp van uw onderzoek de relaties tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten of de Europese Unie zelf betreft, kunt u, als u aan alle voorwaarden voldoet, een Fulbright-Schuman beurs aanvragen. De aanvraagprocedure loopt via de Fulbright Commissie in Brussel. Meer informatie hierover is te vinden op de Fulbright-Schuman website. 

Fulbright-Tjallingh Roorda Beurs

De Tjallingh Roorda Stichting bevordert het onderzoek en de verspreiding van informatie over stofwisselingsziekten, in het bijzonder de ziekte van Leigh, bij jonge kinderen, alsmede het ondersteunen van deze kinderen en hun ouders of verzorgers, teneinde behandeling van deze ziekte en/of de verzorging mogelijk te maken. Een tweede doelstelling is het bevorderen van  uitwisselingen tussen Nederland en de Verenigde Staten van Amerika op het gebied van educatie, wetenschap, cultuur en sport, waar het betreft jongeren van 27 jaar en jonger. De stichting stelt jaarlijkse één beurs ter beschikking voor een Nederlandse promovendus voor het doen van dissertatie-onderzoek aan een gerenommeerde Amerikaanse universiteit of onderzoeksinstelling op het gebied van de metabole, bij voorkeur mitochondriale, ziekten. De beurs bedraagt $ 3.000 en is bedoeld voor een verblijf van 3 maanden. Na pre-advies door NWO en een eerste selectie door het Fulbright Center volgt een voordracht aan het bestuur van de Tjallingh Roorda stichting. 

Fulbright-New Netherland Research Center beurs

Het New Netherland Research Center (NNRC) te Albany, New York, stelt een beurs van $ 5.000 voor onderzoek ter beschikking. De beurs is bedoeld ter bekostiging van een verblijf van drie maanden aan het NNRC, waarbij het onderzoek plaatsvindt in het NNRC zelf, de New York State Library en de New York State Archives te Albany, New York. Het onderzoek dient plaats te vinden op het gebied van New Netherland History en de Dutch Atlantic World, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Records of New Netherland. Het doen van genealogisch onderzoek komt niet in aanmerking.

In aanvulling op de voorwaarden van de Fulbright-beurs dienen kandidaten te voldoen aan de volgende extra voorwaarden:

• vóór vertrek in het bezit zijn van een Bachelor’s diploma
• goed beheersen van modern en zeventiende-eeuws Nederlands
• een duidelijke omschrijving geven van het doel en de opzet van het onderzoek
• bij voorkeur bezig zijn een dissertatie te schrijven als promovendus aan een Nederlandse universiteit
• aanvragen door junior-wetenschappers zijn ook mogelijk

De beurs zal worden uitgekeerd door het NNRC in maandelijkse tranches na indiening en acceptatie door de directeur van het NNRC van een maandelijks voortgangsrapport. Aan het einde van het verblijf moet de bursaal een Engelstalig rapport indienen van de onderzoeksresultaten en deze in een lezing toelichten alvorens de laatste tranche wordt uitgekeerd.

Fred L. Borch beurs voor onderzoek naar oorlogsmisdaden

Fred Borch ontving een Fulbright-beurs voor een verblijf aan de Universiteit Leiden in het studiejaar 2012-2013. Hij was o.a. een van de hoofdaanklagers in de Guantanamo Bay processen, maar verdiepte zich later in de geschiedenis van oorlogsmisdaden. Voor het studiejaar 2017-2018 stelt Fred Borch een beurs van $ 5.000 beschikbaar voor een promovendus die zich bezig houdt met onderzoek naar oorlogsmisdaden en daarvoor een periode van maximaal 5 maanden onderzoek wil doen in de VS. De beurs zal worden uitgekeerd als een eenmalige, individueel gesponsorde beurs, waarbij de normale criteria gelden die ook voor andere promovendi-beurzen gelden. De enige bijzondere voorwaarde is dat de beurs wordt gebruikt voor genoemd onderzoek of onderzoek dat directe verwantschap heeft met het hoofdonderwerp.

 

Informatie over het indienen van een aanvraag voor een Fulbright-beurs vindt je hier