Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
programma's

Fulbright voor studenten

Ben jij van plan om in het najaar van 2020 een Master, non-degree programma of onderzoek op graduate niveau te gaan doen aan een Amerikaanse universiteit? Dan vind je hier alle informatie die je nodig hebt om op tijd een Fulbright-beurs aan te vragen

Aanvraagrondes

De aanvraagronde voor het academisch jaar 2019-2020 is inmiddels gesloten. De volgende aanvraagronde zal rond 1 september 2019 worden geopend, en tot die tijd vind je hier de voorwaarden voor de beurs, zoals die (met eventueel wat kleine aanpassingen) ook zullen gelden voor het academisch jaar 2020-21. 

Beurs op voorwaarde van toelating tot opleiding

De belangrijkste eis voor toekenning van een beurs is dat de aanvrager moet zijn of worden toegelaten tot een opleiding op graduate niveau aan een Amerikaanse universiteit van goede kwaliteit. Deze opleiding kan een Master, een non-degree programma, of een onderzoeksperiode zijn. Voordat je vertrekt heb je een bachelordiploma van een Nederlandse universiteit of hogeschool behaald, of een gelijkwaardig diploma elders.

Afhankelijk van de deadlines van de universiteiten waar je je gaat aanmelden, kan het in de praktijk zo zijn dat je je al moet aanmelden voor graduate-opleidingen voordat je een Fulbright-beurs aanvraagt. Vaak is de beslissing over toelating tot de universiteit echter nog niet bekend terwijl de selectie voor de Fulbright-beurs wel al is afgerond: de beurs wordt dan verleend onder voorwaarde dat je wordt toegelaten op een van de opleidingen die je in je aanmelding hebt genoemd. 

Nationaliteit

Voor het aanvragen van de beurs moet je de Nederlandse nationaliteit te hebben. Indien je niet in Nederland woont, maar wel de Nederlandse nationaliteit hebt, dien je ook in Nederland de aanvraag in. Indien je de nationaliteit van een ander land hebt, dan dien je in dat land de aanvraag in, waarbij de voorwaarden anders kunnen zijn dan in Nederland. 

Studieresultaten en andere voorwaarden

Voor het aanvragen van deze beurs is het van belang dat je goede studieresultaten hebt behaald en tijdens de studie extra-curriculaire activiteiten hebt ontplooid. De beurzen zijn niet uitsluitend bedoeld voor bollebozen, maar voor mensen die prima studieresultaten combineren met een goede ontwikkeling van sociale en culturele vaardigheden. Het doel van het programma is het bevorderen van wederzijds begrip, en dat kan alleen als de ontvanger een warme en open belangstelling heeft voor zijn of haar sociale omgeving. Door middel van interviews worden juist deze aspecten getest.

Uitsluitingen

Personen die al in de VS studeren of voor andere redenen verblijven komen niet in aanmerking; personen met naast de Nederlandse ook de Amerikaanse nationaliteit, of een Amerikaanse verblijfsvergunning of van plan zijn deze aan te vragen komen evenmin in aanmerking. Het is vanaf het academisch jaar 2017-2018 niet meer mogelijk om een beurs aan te vragen voor het eerste jaar van een volledig PhD programma in de VS. Hiervoor kun je naar beurzen zoeken op deze links: www.beursopener.nl, en www.fundingusstudy.org

Doel van programma

Het Fulbright-programma is in de eerste plaats een programma bedoeld om wederzijds begrip en uitwisseling te bevorderen. Daarom dien je na afloop van de studieperiode (die langer kan duren dan de periode waarvoor de beurs wordt toegekend) terug te keren naar Nederland. Fulbright-bursalen kunnen gedurende een periode van twee jaar na vertrek uit de VS geen visum verkrijgen voor werk of immigratie naar de VS. Dit sluit een bezoek als toerist, voor conferentiebezoek of voor een andere studie niet uit. Het is niet mogelijk om met een Fulbright-beurs een ander visum aan te vragen om deze voorwaarde te ontlopen.

Beurshoogte

De hoogte van de beurs is $ 35.000.

Verzekeringen en ander voordelen

Tijdens de beursperiode ben je (beperkt) verzekerd tegen ziektekosten. Verder kun je deelnemen aan speciale conferenties in de VS, aan voorbereidingsprogramma's en aan netwerken.

Aantal beurzen

Er zijn ongeveer 8 beurzen beschikbaar, dit is inclusief de door de Netherland-America Foundation gesponsorde beurzen.

Officiële voorwaarden

De volledige en officiële voorwaarden zijn te vinden in de handleiding die je kunt vinden op de pagina aanvraag indienen. Alleen deze volledige officiële voorwaarden gelden. Aan de tekst op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.