Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
programma's

Gesponsorde en bedrijfsbeurzen

Steeds meer bedrijven en instellingen zoals universiteiten en stichtingen ondersteunen het Fulbright-programma. Soms stellen zij daarbij speciale voorwaarden. In alle gevallen moet de aanvrager eerst zijn toegelaten tot het Fulbright-programma. Daarna volgt een besluit over sponsoring.

Netherland-America Foundation

De Netherland - America Foundation (NAF) is een in de Verenigde Staten gevestigde stichting, die beoogt de vriendschapsbanden tussen Nederland en de Verenigde Staten in stand te houden en te versterken. Sinds het jaar van oprichting (1921) heeft zij financiële steun verleend aan tal van projecten op het gebied van onderwijs en cultuur. Zij wordt financieel gesteund door bijdragen van individuele leden en donaties van het bedrijfsleven. De beurzen voor voortgezette studie in de Verenigde Staten worden mogelijk gemaakt door een nalatenschap van het echtpaar Wilhelmina en Leendert Reuvers en een bijdrage van de Wilhelmina Charitable Trust aan de Netherland-America Foundation.

Sinds 2002 worden de beurzen van de Netherland-America Foundation ter beschikking gesteld als Fulbright-beurzen. Voor deze zogenaamde Netherland - America Foundation - Fulbright beurzen gelden dezelfde voorwaarden als voor de reguliere Fulbright-beurzen.

U komt automatisch in aanmerking voor een Netherland-America Foundation-Fulbright beurs als u een gewone Fulbright-beurs aanvraagt, het beursbedrag is $ 35.000.

Loet and Edith Velmans Fellowship in International Communications (Netherland-America Foundation)

Deze beurs is in 2018 in het leven geroepen om Loet Velmans, een pionier in internationale public relations, en Edit Velmans, psycholoog en bekroond schrijfster te eren. Beiden hebben een onmiskenbare bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Netherland-America Foundation als een van de vooraanstaande organisaties in de VS voor de promotie van Amerikaans-Nederlandse betrekkingen en uitwisseling. U leest hier meer over deze beurs.

Iedereen die een aanvraag indient voor studie of onderzoek op het gebied van public relations, journalisme, publishing, social media, historisch onderzoek of andere vakgebieden gerelateerd aan communicatie komt automatisch voor deze beurs in aanmerking. De aanmeldingsprocedure en alle voorwaarden gelijk zijn aan die voor andere Fulbright-beurzen, en het beursbedrag is $ 35.000

Loyens & Loeff 

Loyens & Loeff stelt jaarlijks een Fulbright-beurs ter beschikking aan een recent afgestudeerde rechtenstudent voor een LL.M programma aan een Amerikaanse universiteit. De beurs dekt het collegegeld (tuition fee), de internationale reiskosten en huisvestingskosten. Bovendien wordt een maandelijkse toelage uitgekeerd.

De ontvanger treedt na afloop van het studiejaar in dienst van de sponsor. De toekenning van deze beurs is mede afhankelijk van selectiegesprekken met vertegenwoordigers van het kantoor.De beurs wordt verstrekt als een Fulbright-beurs. Dit houdt in dat de aanmeldingsprocedure en alle voorwaarden gelijk zijn aan die voor andere Fulbright-beurzen.