Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
programma's

Summer Institutes Scholars

Het programma Study of the U.S. Institutes for Scholars (SUSIs) is een intensief zomerprogramma bedoeld voor wetenschappers, docenten en andere beroepsbeoefenaren om diepgaande kennis op te doen van de Amerikaanse samenleving, cultuur, waarden en instellingen. Dit programma wordt regelmatig, maar niet ieder jaar georganiseerd. U kunt uit onderstaande informatie wel een beeld krijgen van de inhoud van dit programma in 2017. Mocht het programma in de toekomst worden georganiseerd, dan leest u dat op deze pagina.

Doel

Het programma Study of the U.S. Institutes for Scholars (SUSIs) is een intensief zomerprogramma bedoeld voor wetenschappers, docenten en andere beroepsbeoefenaren om diepgaande kennis op te doen van de Amerikaanse samenleving, cultuur, waarden en instellingen. Het uiteindelijke doel is om onderwijscurricula op instellingen voor (hoger) onderwijs te versterken en de kwaliteit van de overdracht van kennis over de Amerikaanse samenleving te vergroten.

Locatie en periode

Het programma vindt plaats op verscheidene colleges, universiteiten en andere kennisinstellingen in de Verenigde Staten gedurende een periode van zes weken, in de maanden juni en juli. Per locatie bestaat het programma uit een verblijf van vier weken op een college of universiteit en een studiereis van maximaal twee weken. De verschillende locaties zijn te vinden via de volgende link: http://exchanges.state.gov/susi.

Thema’s

In 2017 werden de volgende Study of the U.S. Institutes for Scholars ’programma’s aangeboden: Amerikaanse politiek en politiek denken; contemporaine Amerikaanse literatuur; journalistiek en media; religieus pluralisme; Amerikaanse cultuur en samenleving; Amerikaans buitenlands beleid. In de pdf in de rechterkolom op deze pagina vindt u een nadere toelichting op deze thema’s.

Deelname aan programma

Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij aan het volledige programma deelnemen. Er is weinig tot geen tijd voor privé-activiteiten. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij alle lezingen en georganiseerde activiteiten bijwonen en de opgegeven literatuur tot zich nemen. Het is niet toegestaan dat familieleden meereizen. Er zal geen aandacht worden besteed aan onderwijsmethoden en het programma is geen onderzoeksprogramma.

Financiering

Het programma wordt volledig gesubsidieerd door de Study of the U.S. Branch van het Amerikaanse Department of State. Via de Amerikaanse ambassade in Den Haag worden alle kosten van de deelnemers gedekt, inclusief de internationale reiskosten en de reiskosten in de V.S., accommodatie en levensonderhoud, boeken en toelages voor culturele bezoeken, en incidentele kosten.

Verblijf

De deelnemers krijgen zoveel mogelijk een eigen kamer met een gedeelde badkamer tijdens het verblijf op de campus van vier weken, maar dit is niet gegarandeerd. Het kan zijn dat een kamer wordt gedeeld. Tijdens de reisperiode wordt gewoonlijk een kamer gedeeld met een andere deelnemer van hetzelfde geslacht. De meeste maaltijden vinden plaats op de campus, hoewel er een kleine keuken beschikbaar zal zijn. Zodra de overeenkomsten met de ontvangende instellingen zijn afgesloten, worden meer details bekend. Er wordt rekening gehouden met speciale dieetwensen, religieuze praktijk, en eventueel noodzakelijke medische zorg.

Verzekering

Alle deelnemers zijn verzekerd tegen ziektekosten tot een maximum van $ 100.000, met een eigen risico van $ 25 per geval en een eigen risico van $ 75 indien men in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Ziektekosten vanwege al bestaande condities zijn niet verzekerd. Verdere informatie is te vinden op https://www.sevencorners.com/gov/usdos.

Selectie

Het Study of the U.S. Institutes is een competitief programma en er vindt dus selectie van deelnemers plaats. De voorkeur wordt gegeven aan kandidaten die uitgewerkte plannen hebben om cursusmateriaal te te ontwikkelen, te verbeteren of te actualiseren met een duidelijke focus op de V.S., of een Amerikaanse component. Ook verdienen kandidaten de voorkeur die niet eerder de kans hebben gehad in de V.S. te verblijven en die kunnen aantonen speciale belangstelling te hebben voor de thema’s door middel van eigen onderzoek, prestaties of professionele bezigheden. Kandidaten moeten al een aantal jaren beroepservaring hebben, tussen de 30 en 50 jaar oud zijn en sterk gemotiveerd zijn. De doelgroep omvat ervaren wetenschappers en docenten van hoger onderwijsinstellingen of onderzoeksinstellingen, of van op onderzoek gerichte organisaties (not-for-profits, think tanks e.d.). De ideale kandidaat is een persoon waarvan de thuisinstelling (aspecten van) de studie van en onderzoek naar de Amerikaanse samenleving in het curriculum wil introduceren, of bestaande cursussen wil moderniseren, dan wel cursussen wil aanbieden op de verschillende themagebieden. Uiteraard moeten kandidaten beschikken over uitstekende kennis van het Engels.

Aanmelding

De aanmelding verloopt via een online formulier dat u op deze pagina zult vinden als er in de toekomst een programma wordt georganiseerd. Dit formulier en de bijlagen worden verzonden aan de Amerikaanse Ambassade in Den Haag. Geef duidelijk aan voor welk van de verschillende programma’s u in aanmerking wilt komen. Vergeet niet een personal essay te schrijven en bij te voegen. Dit essay moet verduidelijken wat uw motivatie is voor deelname, wat uw persoonlijke doelstellingen zijn voor de deelname; welke kennis en ervaring u wilt opdoen; wat u zelf meebrengt aan kennis en ervaring en hoe u ervoor gaat zorgen dat andere resultaten dan strikt persoonlijke worden bereikt, zoals vernieuwing van het curriculum e.d. Ook is het van belang in te gaan hoe de kennis en ervaring die u opdoet onder anderen wordt verspreid.

Deadline

De deadline voor aanmelding wordt op deze pagina aangekondigd. Let op: een aanvraag is pas compleet als het persoonlijk essay direct wordt meegezonden. Het is niet mogelijk dit later nog toe te zenden.

Nadere informatie

U kunt nadere informatie verkrijgen door een mail te sturen naar susi@fulbright.nl. Ook kunt u eventueel telefonisch informatie inwinnen via het nummer 020-531 5930. Vermeld dan duidelijk dat u inlichtingen zoekt over het voor het Study of the U.S. Institutes for Scholars (SUSIs).