Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
studenten

Bedrijfsstage in de VS

De belangrijkste hindernis voor het stagelopen bij een bedrijf in de Verenigde Staten is het verkrijgen van een visum.

Net als de Europese Unie probeert de Amerikaanse overheid ongewenste immigratie en illegaal werk te voorkomen. Je kunt het beste een stageplaats regelen bij een organisatie of bedrijf dat de aanvraagdocumenten voor een visum mag afgeven. Dit zijn bedrijven die de zogenaamde designated visa sponsor status hebben. Veel grote, internationale bedrijven hebben deze status, maar ook universiteiten en onderzoeksinstellingen. Ook zijn er veel organisaties die gericht zijn op het bevorderen van uitwisseling die deze zogenaamde desginated sponsor status hebben.

Lukt het niet om een bedrijf of instelling te vinden die de genoemde visa sponsor status heeft, dan kan het Fulbright Center helpen. Het programma daarvoor is het zogenaamde Stagevisumprogramma.

Het Fulbright Center bemiddelt NIET voor stageplaatsen. Als je niet zelf een stageplaats kunt regelen na lezing van het informatieblad hierover dat ook op onze website staat, dan kun je eventueel gebruik maken van een bemiddelingsorganisatie. Je kunt een aantal ervan vinden via de links op onze website.

Lees ook het informatieblad over stagelopen in de VS.