Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
studenten

Onderzoeksstage in de VS

Wie een onderzoeksstage in de VS gaat doen is meestal gelieerd aan een Amerikaanse universiteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om stages in een laboratorium. In dat geval kun je via de universiteit aan een visum komen.

Als je tijdens je studie naar de VS wilt om onderzoek te doen, moet je je realiseren dat je binnen het Amerikaanse onderwijssysteem gezien wordt als undergraduate student. Het is in de Verenigde Staten niet gebruikelijk dat undergraduate studenten onderzoek doen. Er zullen dan ook geen reguliere onderzoeksprogramma's zijn waar je je zomaar bij aan kan sluiten. Het kan helpen als de instelling waar je in Nederland studeert een samenwerkingsovereenkomst heeft met de instelling in de Verenigde Staten waar je onderzoek wilt doen. Het zal ook helpen als de universitair docent of hoogleraar bij wie je in Nederland afstudeert goede contacten heeft met collega's in de VS. Of je welkom bent in Amerika, hangt af van het onderzoeksvoorstel, de tijdsduur van het onderzoek en de eventuele begeleiding die er gegeven moet worden. De werkdruk voor medewerkers van de faculteiten is in het algemeen groot en er is weinig extra tijd beschikbaar voor begeleiding van niet-reguliere studenten.Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor de financiering van je verblijf in de VS. Er zijn geen Amerikaanse fondsen of instellingen die geld beschikbaar stellen voor studenten in deze fase van hun studie. Klik op de brochure voor meer informatie over het vinden van een onderzoeksplaats.

 

Download dit informatieblad