Bestuur

Erevoorzitters:

  • Dr. Robbert DIJKGRAAF

    Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Den Haag

     

  • Ms. Marja VERLOOP

    Chargé d’Affaires, Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika in Nederland, Den Haag

     

Algemeen Bestuur:

  • Dr. Anton PIJPERS (Chair)

    Voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht

 

  • Dr. Paul BROHOLM (Vice Chair)

    Directeur, InsingerGilissen Bankiers, Amsterdam

     

  • Mr. David KORSLUND (Penningmeester)

    Adviseur values-based banking

 

  • Mr. Omar CARDENTEY

    Deputy Public Affairs Attaché, Amerikaanse Ambassade, Den Haag

 

  • Dr. E. GORDENKER

    Directeur Van Gogh Museum

 

  • Dr. J.W. GUNNING

    Emeritus Professor of Development Economics, Vrije Universiteit Amsterdam

 

  • A. KOOLSTRA

    Adviseur, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie

 

  • H. KURMAN

    Voorzitter Ivy Circle NL, Board of Trustees Save the Children NL, Schrijfster, Moderator, Strategy Advisor, Amsterdam

     

  • Dr. A. RINNOOY KAN

    Professor Universiteit van Amsterdam en voormalig lid Eerste kamer

 

  • Dr.Mr. A. DE RUIJTER

    Associate Professor of Law, University of Amsterdam

     

Beloningsbeleid

Redelijkerwijs door een lid van de Board gemaakte kosten in de uitoefening van zijn functie kunnen hem na een daartoe strekkend besluit van de Board door de stichting worden vergoed. Onverminderd het in het voorgaande bepaalde, ontvangen de leden van de Board geen beloning of vacatiegeld voor hun werkzaamheden als lid van de Board.