Bestuur

Erevoorzitters:

Dr. Robbert DIJKGRAAF

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Den Haag

 

Ms. Aleisha WOODWARD

Chargé d’Affaires, Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika in Nederland, Den Haag

 

Algemeen Bestuur:

Dr. Anton PIJPERS (Voorzitter)

Voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht

 

Dr. Emilie GORDENKER (Vice-voorzitter)

Directeur Van Gogh Museum

 

Mr. David KORSLUND (Penningmeester)

Adviseur values-based banking

 

Ms. Anna KOOLSTRA

Adviseur, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

Mr. Gerbert KUNST

Directeur Internationaal Beleid, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 

Ms. Hollis KURMAN

Voorzitter Ivy Circle NL, Board of Trustees Save the Children NL, Schrijfster, Moderator, Strategy Advisor, Amsterdam

 

Dr. Alexander RINNOOY KAN

Professor Universiteit van Amsterdam en voormalig lid Eerste Kamer

 

Ms. Mary RODEGHIER MARTIN

Deputy Public Affairs Attaché, U.S. Embassy The Hague

 

Dr. Anniek DE RUIJTER

Associate Professor of Law, University of Amsterdam

 

Ms. Addie SCHROEDER

Public Affairs Attaché, U.S. Embassy The Hague

 

Beloningsbeleid

Redelijkerwijs door een lid van de Board gemaakte kosten in de uitoefening van zijn functie kunnen hem na een daartoe strekkend besluit van de Board door de stichting worden vergoed. Onverminderd het in het voorgaande bepaalde, ontvangen de leden van de Board geen beloning of vacatiegeld voor hun werkzaamheden als lid van de Board.