Bestuur

Erevoorzitters:

 • Mw. Mr. drs. I.K. VAN ENGELSHOVEN

  Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Den Haag

   

 • Dhr. P. HOEKSTRA

  Ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika in Nederland, Den Haag

   

Algemeen Bestuur:

 • A. PIJPERS

  Voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht, (voorzitter), Utrecht

   

 • J.E. ADLER, J.D.

  Directeur East-West Parliamentary Practice Project (vice-voorzitter), Amsterdam

   

 • J. PETIT

  Directeur/Eigenaar Profonte, Advies voor ideële doelen (penningmeester), Amsterdam

   

 • O. CARDENTEY

  Deputy Public Affairs Attaché, Amerikaanse Ambassade, Den Haag

   

 • P. R. BROHOLM

  Directeur, InsingerGilissen Bankiers, Amsterdam

   

 • Dr. J. KENNEDY

  Dean University College Utrecht, Universiteit Utrecht, Utrecht

   

 • H. KURMAN

  Voorzitter Ivy Circle NL, Schrijfster, Moderator, Strategy Advisor, Amsterdam

   

 • Dr. J.W. GUNNING

  Emeritus Professor of Development Economics, Vrije Universiteit Amsterdam

   

 

Beloningsbeleid

Redelijkerwijs door een lid van de Board gemaakte kosten in de uitoefening van zijn functie kunnen hem na een daartoe strekkend besluit van de Board door de stichting worden vergoed. Onverminderd het in het voorgaande bepaalde, ontvangen de leden van de Board geen beloning of vacatiegeld voor hun werkzaamheden als lid van de Board.