Onze partners en sponsoren

De onderstaande organisaties sponsoren onder andere de Fulbright beurzen of steunen andere activiteiten van de Fulbright Commission.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen.

 

United States Department of State

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor de realties van de VS met andere landen. Als onderdeel daarvan beheert het Department of Educational and Cultural Affairs het Fulbright programma in meer dan 160 landen.

 

Netherland-America Foundation

De Netherland-America Foundation (NAF), opgericht in 1921, is een stichting die uitwisselingen tussen Nederland en de Verenigde Staten mogelijk maakt. Onderdeel hiervan zijn de NAF-Fulbright Fellowships en programma’s onder andere op het gebied van het behouden van cultuur, muziek, kunst en het bedrijfsleven.

 

Holland America Friendship Foundation

De Holland America Friendship Foundation is in 2004 opgericht met als doel de banden tussen Nederland en de Verenigde Staten verder te versterken door uitwisselingen op het gebied van onderwijs en cultuur.

 

Ivy Circle

De Ivy Circle, opgericht in 2008, streeft naar het creëren en ondersteunen van een actieve gemeenschap in Nederland van alumni van toonaangevende Noord-Amerikaanse universiteiten en business schools. Het Ivy Circle-netwerk is gegroeid tot 20 ledenverenigingen van alumni die een paar duizend in Nederland wonende alumni vertegenwoordigen.

 

Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

De wetenschap bevorderen en een brug slaan tussen wetenschap en samenleving. Hiermee houdt de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen zich al sinds 1752 bezig, in iedere periode op een eigentijdse manier. De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, het oudste ‘Geleerde Genootschap’ in Nederland, werd op initiatief van een zevental vooraanstaande burgers van Haarlem als Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen opgericht in 1752, met als doel ‘het bevorderen van de wetenschap’ in de ruimste zin. Het predikaat Koninklijk werd verleend ter gelegenheid van haar 250-jarig bestaan in 2002.

 

The John Adams Institute

Het John Adams Institute biedt een podium voor de Amerikaanse cultuur in Nederland. Het instituut heeft de afgelopen drie decennia de Amerikaanse visie op het gebied van literatuur, politiek, geschiedenis, technologie en kunst naar Nederland gebracht. Wat er in de VS gebeurt blijft relevant voor de rest van de wereld en het John Adams institute geeft dit een podium.

 

Tjallingh Roorda Foundation

In 2000 is de Tjallingh Roorda Stichting opgericht met als doelstellingen:

  • Het bevorderen van onderzoek en de verspreiding van informatie over stofwisselingsziekten, in het bijzonder de ziekte van Leigh, bij jonge kinderen, alsmede het ondersteunen van deze kinderen en hun ouders of verzorgers, teneinde behandeling van deze ziekte en/of de verzorging mogelijk te maken.
  • Het bevorderen van uitwisselingen tussen Nederland en de Verenigde Staten van Amerika op het gebied van educatie, wetenschap, cultuur en sport, waar het betreft jongeren van 27 jaar en jonger

 

Elsevier B.V.

Elsevier helpt onderzoekers bij het doen van nieuwe ontdekkingen, het samenwerken met hun collega’s en helpt hen met de financiering van hun projecten. Elsevier helpt overheden en universiteiten bij het evalueren van hun onderzoeksstrategieën om deze te verbeteren. Eveneens werkt Elsevier samen met de gezondheidszorg om klinische vragen juist te beantwoorden. Elsevier’s doel is om de grenzen van kennis uit te breiden ten bate van de mensheid.

 

New Netherlands Research Center

Het New Netherland Research Center is in november 2010 voor het publiek geopend en bevindt zich in de New York State Research Library. In het Center hebben studenten, docenten, wetenschappers en onderzoekers van over de hele wereld toegang tot vertalingen van vroege Nederlandse koloniale manuscripten en een enorme bibliotheek van vroege documenten, boeken en naslagwerken. Deze documenten vertellen het fascinerende verhaal van het Nederlandse wereldwijde bereik tijdens de Amerikaanse koloniale tijd en de blijvende impact hiervan op de wereld van vandaag.

 

American Friends of the Mauritshuis

Het Mauritshuis staat internationaal bekend als een van de belangrijkste collecties van Nederlandse en Vlaamse schilderijen uit de zeventiende eeuw. De American Friends of the Mauritshuis ondersteunt moderne mogelijkheden voor training, onderzoek en onderwijs voor het behoud van schilderijen. Zij stellen Amerikaanse studenten, samen met het Mauritshuis en de Universiteit van Amsterdam, in staat naar Nederland te komen om onderzoek te doen naar de conservering en restauratie van 17e eeuwse kunst.

 

Terra Foundation for American Art

De Terra Foundation for American Art richt zich op het bevorderen van onderzoek, begrip en plezier van de beeldende kunst van de Verenigde Staten voor nationale en internationale doelgroepen. Om de interculturele dialoog over Amerikaanse kunst te bevorderen, ondersteunt en werkt de stichting samen aan innovatieve tentoonstellingen, onderzoek en educatieve programma’s. De overtuiging dat kunst het potentieel heeft om culturen te onderscheiden en te verenigen is een belangrijke motivatie voor hun programma’s.

 

Daarnaast is de Fulbright Commission ook dankbaar om een aantal Nederlandse universiteiten en onderwijsinstellingen te rekenen als partners en sponsors, waaronder: