Onderwijsinstellingen

Werkt u in het voortgezet of hoger onderwijs en bent u op zoek naar meer informatie over de Verenigde Staten? De Fulbright Commission heeft verschillende programma’s voor Nederlandse onderwijsinstellingen waarbij de kennisuitwisseling tussen Nederland en de VS centraal staat. Daarnaast kunt u uw vragen over het Amerikaanse hoger onderwijs stellen aan ons EducationUSA Adviescenter.

Voorlichtingsbijeenkomst of buitenlanddag

Organiseert uw instelling een evenement over een tussenjaar, bachelor of masterstudie in het buitenland, of een voorlichtingsbijeenkomst over het aanvragen van studiebeurzen dan zijn wij graag bereid om een presentatie te geven of bij een informatiestand te staan. Onze student ambassadeurs hebben enige tijd zelf in de VS gestudeerd en kunnen uit eerste hand vertellen over het studentenleven in de Verenigde Staten. Ook kunnen zij meer informatie verstrekken over de programma’s en beursmogelijkheden die de Fulbright Commission heeft voor scholieren of studenten.

Lees meer en dien een aanvraag in

Classroom Visit Program

Het is mogelijk om Amerikaanse studenten die van de Fulbright Commission de Fulbright beurs krijgen te verwelkomen op op uw school! Tijdens een bezoek vertellen zij graag over de Amerikaanse cultuur, ervaringen in Nederland of hun eigen onderzoek.

Bekijk de profielen van studenten en dien een aanvraag in voor het Classroom Visit Program

Amerikaanse Fulbright Student of Scholar

Bent u werkzaam in het hoger onderwijs en geeft een Amerikaanse student of scholar aan graag bij uw instelling te willen studeren of les te geven, eventueel gecombineerd met onderzoek? Dan kunt u deze persoon wijzen op de mogelijkheid om een Fulbright beurs aan te vragen voor dit verblijf. Amerikaanse studenten kunnen op de Fulbright program website meer informatie vinden. De scholars vinden meer informatie via cies.org. Ook kunnen zij zich inschrijven voor de newsletter, een office hour of een webinar met meer informatie via deze link.

Mocht uw instelling een geselecteerde Amerikaanse Fulbrighter te gast krijgen, dan wordt de gastinstelling gevraagd om voor de Amerikaanse student of scholar een verblijfsvergunning aan te vragen, te helpen met het vinden van huisvesting en de praktische ondersteuning te geven die u aan al uw internationale gasten geeft.

Fulbright Specialist Program

Ook is er de mogelijkheid om voor een kortere periode (twee tot zes weken) een Fulbright Specialist te vragen een bezoek te brengen aan uw instelling, voor een specifiek project. Meer informatie hierover vindt u op de pagina over het Fulbright specialist program.

Intercountry program

Elk jaar zijn er ongeveer 250 Amerikaanse Fulbright Scholars verspreid over Europa om hier onderwijs te geven en/of onderzoek te doen. Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs kunnen deze Fulbright Scholars uitnodigen voor een bezoek aan Nederland. Via het Europese Intercountry Programma kunt u een beurs voor hun internationale reiskosten aanvragen.

Lees meer en dien een aanvraag in voor het intercountry program

Informatie voor decanen en studieadviseurs

Gratis advies over studeren in Amerika

Werkt u met scholieren of studenten die belangstelling hebben voor een vervolgstudie in de Verenigde Staten? Ons EducationUSA Adviescenter verstrekt kosteloos informatie over de studiemogelijkheden, het aanmeldproces en de financieringsmogelijkheden van een studie in de VS.

Scholieren, studenten, docenten, decanen en studieadviseurs kunnen de aanmeldgids op onze adviespagina raadplegen voor informatie over verschillende soorten studies (van tussenjaar, bachelor of master tot zomerprogramma’s of onderzoek).

Onze Educational Adviser beantwoordt ook vragen per e-mail. EducationUSA adviseurs worden regelmatig getraind door de Amerikaanse overheid om te kunnen adviseren over alle geaccrediteerde universiteiten in de VS. Onze adviezen zijn onafhankelijk, toegankelijk, volledig en objectief.

Evenementen

De Fulbright Commission organiseert regelmatig webinars, informatiesessies en college fairs waar scholieren en studenten kennis kunnen maken met vertegenwoordigers van Amerikaanse universiteiten. Deze evenementen zijn ook toegankelijk voor decanen en studieadviseurs.

Onze jaarlijkse College Fair vindt plaats in september of oktober.

Raadpleeg onze agenda voor het meest actuele overzicht.

Informatiesessie voor decanen of studieadviseurs

Krijgt u veel vragen van scholieren of studenten over studeren in de Verenigde Staten? Of werkt u bij een decanenkring en organiseert u een themadag over studeren in het buitenland? Onze Educational Adviser is graag bereid een informatiesessie te verzorgen over de studie- en beursmogelijkheden, toelatingstesten, en aanmeldingsprocedures voor een studie in de VS.

Neem contact op met de Educational Adviser om de mogelijkheden te bespreken.