Intercountry Programma

Elk jaar zijn er ongeveer 250 Amerikaanse Fulbright Scholars verspreid over Europa om hier onderwijs te geven en/of onderzoek te doen. Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs kunnen deze Fulbright Scholars uitnodigen voor een bezoek aan Nederland.

Via het Europese Intercountry Programma kunt u een beurs voor hun internationale reiskosten aanvragen. U vindt een lijst van de Amerikaanse Fulbrighters die in het lopende academisch jaar in Europa zijn op deze link van onze Finse Fulbright collega’s (iets naar beneden scrollen). Het bezoek van de Fulbright Scholar aan Nederland dient plaats te vinden tijdens de beursperiode van de Scholar.

U kunt de Fulbright scholar uitnodigen voor onder andere de volgende activiteiten: Onderwijs geven, deelname aan workshop, een keynote speech geven voor conferentie, evaluatie en/of ontwikkeling van projecten, begeleiding van studenten voor een project. In alle gevallen dient het een project waarbij de Fulbrighter met een breed publiek in aanraking komt. Het is niet mogelijk om de beurs voor onderzoek aan te vragen.

 

Aanvraagprocedure

1. Neem contact op met de Fulbright Scholar, lecturer, teacher die in Europa is met een Fulbright beurs. Als u geen specifieke persoon op het oog heeft, dan kunt u in de link zoeken naar geschikte kandidaten voor het lopende academische jaar.
2. Maak afspraken over de werkzaamheden en de periode van het bezoek met de Fulbrighter. Als u nog geen contact met de scholar heeft gehad, kan de Fulbright Commission eventueel het contact ook voor u leggen.
3. Email de Fulbright Commission met het verzoek om een bijdrage voor de internationale reiskosten voor de Amerikaanse Fulbrighter. In dit verzoek vragen wij u de volgende informatie te geven:

  • De instellingsgegevens en gegevens contactpersoon die het verzoek indient
  • De gegevens van de Amerikaanse Fulbrighter die u wilt uitnodigen
  • De data van het bezoek
  • De gevraagde bijdrage voor de internationale reiskosten
  • De geschatte bijdrage van de gastinstelling voor het bezoek (hotel, maaltijden, lokaal vervoer)
  • De reden om deze specifieke persoon uit te nodigen
  • Het voorgestelde programma van de Fulbrighter bij uw instelling en het geschatte aantal bereikte personen en de samenstelling daarvan.

U kunt op elk moment van het jaar een aanvraag indienen, deze worden op volgorde van indienen in behandeling genomen tot het budget is uitgeput. De Fulbright Commission vergoedt de internationale reiskosten van de Fulbright Scholar van deur tot deur, op basis van 2e klas openbaar vervoer en vlucht of trein, de gastinstelling wordt gevraagd de andere kosten te dekken.

Indien u een aanvraag voor het Intercountry programma indient en deze wordt toegekend, dan kunt u samen met de Fulbright Scholar de reis en andere details regelen. De internationale reiskosten zullen na het bezoek op basis van de werkelijk gemaakte kosten worden overgemaakt aan de gastinstelling.