Gesponsorde beurzen

Steeds meer organisaties ondersteunen het Fulbright-programma door middel van sponsoring of samenwerking. Om in aanmerking te komen voor een gesponsorde beurs moet je eerst toegelaten zijn tot het Fulbright-programma. Daarna hoor je pas of je voor een gesponsorde beurs in aanmerking komt.

Netherland-America Foundation

De Netherland – America Foundation (NAF) is een stichting in de Verenigde Staten die de vriendschapsbanden tussen Nederland en de Verenigde Staten in stand wil houden en versterken. Sinds het jaar van oprichting (1921) heeft de stichting tal van projecten op het gebied van onderwijs en cultuur financieel ondersteund. De stichting zelf wordt financieel gesteund door bijdragen van individuele leden en donaties van het bedrijfsleven.
De studiebeurzen worden mogelijk gemaakt door een nalatenschap van het echtpaar Wilhelmina en Leendert Reuvers en een bijdrage van de Wilhelmina Charitable Trust aan de Netherland-America Foundation.

Sinds 2002 worden de beurzen van de Netherland-America Foundation ter beschikking gesteld als Fulbright-beurzen. Voor deze zogenaamde Netherland – America Foundation – Fulbright beurzen gelden dezelfde voorwaarden als voor de reguliere Fulbright-beurzen.

Hoe kom ik voor deze beurs in aanmerking?

Je komt automatisch in aanmerking voor een Netherland-America Foundation-Fulbright beurs als je een gewone Fulbright-beurs aanvraagt. Het beursbedrag is $ 35.000.

 

Loet and Edith Velmans Fellowship in International Communications (Netherland-America Foundation)

Deze beurs is in 2018 in het leven geroepen om Loet Velmans, een pionier in internationale public relations, en zijn vrouw Edith, psycholoog en bekroond schrijfster te eren. Beiden hebben een onmiskenbare bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Netherland-America Foundation als een van de meest vooraanstaande organisaties in de VS voor de promotie van Amerikaans-Nederlandse betrekkingen en uitwisseling.

Hoe kom ik voor deze beurs in aanmerking?

Als je een aanvraag indient voor studie of onderzoek op het gebied van communicatie, kom je automatisch in aanmerking voor deze beurs. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • PR (public relations),
  • Journalistiek
  • Uitgeverij
  • Social media,
  • Historisch onderzoek

De aanmeldingsprocedure en alle voorwaarden gelijk zijn aan die voor andere Fulbright-beurzen, en het beursbedrag is $ 35.000.

 

Loyens & Loeff

Loyens & Loeff stelt jaarlijks een Fulbright-beurs ter beschikking aan een recent afgestudeerde rechtenstudent voor een LL.M programma aan een Amerikaanse universiteit. De beurs dekt je collegegeld (tuition fee), je internationale reiskosten en huisvestingskosten. Bovendien krijg je een maandelijkse toelage uitgekeerd.

Na afloop van het studiejaar kom je in dienst van Loyens & Loeff.

Hoe kom ik voor deze beurs in aanmerking?

De beurs wordt verstrekt als een Fulbright-beurs. Dit houdt in dat de aanmeldingsprocedure en alle voorwaarden hetzelfde zijn als bij de andere Fulbright-beurzen. Verder heb je selectiegesprekken met vertegenwoordigers van Loyens & Loeff.

 

Ivy Circle aanvullende beurs

De Ivy Circle stelt jaarlijks 1 aanvullende beurs van € 5000 beschikbaar voor een van de ontvangers van een Fulbright beurs.

Hoe kom ik voor deze beurs in aanmerking?

Als je een Fulbright beurs krijgt toegekend, kom je automatisch voor deze beurs in aanmerking.

 

Stichting Harvard Business School aanvullende beurs

Door een donatie van de Stichting Harvard Business School kun je bij een Fulbright beurs een aanvullende beurs ontvangen van ongeveer € 3.000 voor een full-time MBA aan Harvard Business School.

Hoe kom ik voor deze beurs in aanmerking?

Als je een Fulbright beurs krijgt toegekend, kom je automatisch voor deze beurs in aanmerking.