KHMW-Eizenga

Bent u van plan om een MBA of studie economie op graduate niveau in de VS te gaan doen? Dien dan een aanvraag in voor een KHMW-Eizenga beurs! De beurs bedraagt $50.000.

Achtergrond

Wietze Eizenga (1922-2017) studeerde economie, eerst aan de Universiteit van Amsterdam en daarna aan de toenmalige Nederlandse Economische Hogeschool. Na zijn promotie in 1960 was hij hoogleraar in Rotterdam en later in Leiden op het gebied van Staatshuishoudkunde en Statistiek. In 1957-58 verbleef hij met een Fulbright beurs in de VS, aan de University of Maryland. Daar ontwikkelde hij een grote belangstelling voor de VS en hij keerde diverse keren terug voor gastdocentschappen aan bijvoorbeeld Harvard University en University of Michigan. Zijn voorliefde voor de VS, zijn grote belangstelling voor de economie en zijn bereidheid jonge mensen te stimuleren kwamen samen in zijn testament, waarin hij bepaalde dat zijn nalatenschap zal worden gebruikt voor “het verlenen van studie en/of reisbeurzen aan veelbelovende en verdienstelijke Nederlandse recent afgestudeerden, voor het volgen van graduate studies aan Amerikaanse universiteiten op het gebied van economie, en/of business administration.” Hij bracht daartoe zijn vermogen onder in de Stichting Eizenga-Van Oosten Fonds, beheerd door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. De Fulbright Commission zal het beurzenprogramma uitvoeren namens de KHMW.

 

Aanvraagprocedure

De deadline voor het academisch jaar 2022-2023 is op 11 april 2022. U vindt de link naar het aanvraagformulier onderaan deze pagina.

 

Voorwaarden voor het aanvragen van de beurs

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit. Ook indien u niet in Nederland woont maar wel de Nederlandse nationaliteit heeft kunt u de beurs aanvragen.
 • U heeft voor vertrek naar de VS in ieder geval uw bachelor diploma behaald en bent in het academisch jaar van de aanvraag nog niet begonnen aan uw opleiding in de VS.
 • U bent recent afgestudeerd, dat wil zeggen niet langer dan 5 jaar geleden.
 • Conform de wensen van professor Eizenga bent U een veelbelovende en verdienstelijke student. Dit betekent dat U uitstekende studieresultaten kunt laten zien, dat U aantoonbare academische interesse heeft en dat U een studie in de VS ziet als de ultieme mogelijkheid om uw economische en/of bedrijfskundige expertise (verder) te ontwikkelen om hiermee een toekomstige maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren.
 • U kunt goed motiveren waarom u deze studie in de VS wilt gaan doen.
 • U gaat in de VS een fulltime master (van minimaal 1 academisch jaar) of PhD-opleiding economie doen, of een één- of tweejarige MBA-opleiding.
 • Om in aanmerking te komen voor deze beurs hoeft u niet een volledige economische vooropleiding (in Nederland of het buitenland) te hebben gedaan. Let op dat dit voor de opleiding in de VS echter wel geldt. Specialisaties op het gebied van economie (econometrie, milieu-economie, etc.) komen ook in aanmerking voor een beurs.
 • Indien u een MBA-opleiding gaat doen zijn executive MBA- en online MBA-opleidingen uitgesloten.
 • Deze beurs kan niet worden aangevraagd voor studieprogramma’s waarbij een groot deel van de opleiding buiten de VS plaatsvindt.
 • U dient te worden toegelaten tot één van de opleidingen die u in uw aanvraag heeft genoemd. Omdat de deadlines van aanmeldingsprocedures van Amerikaanse opleidingen en deze beurs niet hoeven overeen te komen, zult u mogelijkerwijs de KHMW-Eizenga beurs al dienen aan te vragen voordat bekend is of u bent toegelaten tot één van de opleidingen die u wilt volgen.
 • De universiteiten in de aanmelding dienen te zijn goedgekeurd door een van de 6 Amerikaanse regionale accreditatie organisaties, en voor een MBA ook bij voorkeur door de AACSB.
 • De beurs is niet bedoeld voor aanvragers van wie de opleiding en daaraan gerelateerde kosten volledig worden betaald door de universiteit, werkgever, andere organisatie of individu. Indien dit het geval is kan de beurs worden verlaagd of ingetrokken.
 • Indien u met een KHMW/Eizenga beurs een studie in de VS heeft gevolgd, is het niet mogelijk nog een keer een KHMW/Eizenga beurs aan te vragen.

 

Na selectie

Indien u wordt geselecteerd, zult u tot uw vertrek door de Fulbright Commission worden begeleid. Tijdens een pre-departure bijeenkomst zullen allerlei zaken als visa, financiën, verzekeringen en dergelijke aan de orde komen. Eveneens zal u worden gevraagd om tijdens uw verblijf de Fulbright Commission door middel van een evaluatie halverwege en aan het einde van uw verblijf van uw vorderingen op de hoogte te houden. Na terugkeer zult u worden uitgenodigd voor een terugkeerbijeenkomst die door de KHMW zal worden georganiseerd in het Hodson huis, waar de KHMW sinds 1841 gehuisvest is. De precieze details over de voorwaarden voor uitbetaling van de beurs, verplichtingen tijdens en na terugkeer uit de VS zullen worden vastgelegd in een beurscontract dat u na de selectie ontvangt.

 

Beurs aanvragen

U kunt de beurs aanvragen via deze link. De aanwijzigingen voor het invullen van de aanvraag vindt u ook via de link. U heeft een google-account nodig om de link naar de aanvraag te openen. Mocht u deze niet hebben, dan kun u er gratis een aanmaken via deze link. Houdt er rekening mee dat u, behalve de aanvraag zelf, ook gevraagd wordt om drie referenties. U kunt het referentieformulier hier downloaden en aan uw referenties toesturen met het verzoek deze in te vullen en samen met een referentiebrief te retourneren aan khmweizenga@fulbright.nl. Ook voor de referentiebrieven geldt de deadline van 12 april 2021 12 uur ’s middags.

 

Aanvullende beurs Harvard Business School

Door een donatie van de Stichting Harvard Business School kunt u bij een KHMW-Eizenga beurs een aanvullende beurs van ongeveer €3.000 voor een full-time MBA aan Harvard Business School. U komt automatisch in aanmerking voor deze beurs als u een KMHW-Eizenga beurs krijgt toegekend.

 

MBA Webinar

Zoekt u meer informatie over MBA’s? Kijk dan ook naar onze waarin de ontvanger van de KHMW-Eizenga beurs van 2020-21 als een van de panelleden het een en ander vertelt over haar ervaringen op de MBA van Stanford University.