KHMW-Eizenga

Bent u van plan om een MBA of studie economie op graduate niveau in de VS te gaan doen? Dien dan een aanvraag in voor een KHMW-Eizenga beurs! De deadline voor aanmelding voor het academisch jaar 2019-2020 is inmiddels verstreken. De deadline voor het academisch jaar 2020-2021 zal in begin januari 2020 vallen. De beurs bedraagt $50.000.

Prof. dr. Wietze Eizenga

Wietze Eizenga (1922-2017) studeerde economie, eerst aan de Universiteit van Amsterdam en daarna aan de toenmalige Nederlandse Economische Hogeschool. Na zijn promotie in 1960 was hij hoogleraar in Rotterdam en later in Leiden op het gebied van Staatshuishoudkunde en Statistiek. In 1957-58 verbleef hij met een Fulbright beurs in de VS, aan de University of Maryland. Daar ontwikkelde hij een grote belangstelling voor de VS en hij keerde diverse keren terug voor gastdocentschappen aan bijvoorbeeld Harvard University en University of Michigan. Zijn voorliefde voor de VS, zijn grote belangstelling voor de economie en zijn bereidheid jonge mensen te stimuleren kwamen samen in zijn testament, waarin hij bepaalde dat zijn nalatenschap zal worden gebruikt voor “het verlenen van studie en/of reisbeurzen aan veelbelovende en verdienstelijke Nederlandse recent afgestudeerden, voor het volgen van graduate studies aan Amerikaanse universiteiten op het gebied van economie, en/of business administration.” Hij liet hiervoor zijn vermogen na aan de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). De Fulbright Commission zal het beurzenprogramma uitvoeren namens de KHMW.

 

Aanvraagrondes

De aanvraagronde voor het academisch jaar 2020-21 is open. De deadline is op 9 januari 2020. De beurzen zijn bedoeld voor een start in augustus of september 2020 en zijn voor een academisch jaar. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht een aanvraag in te dienen voor een eerdere periode.

 

 Voorwaarden voor het aanvragen van de beurs

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit. Ook indien u niet in Nederland woont maar wel de Nederlandse nationaliteit heeft kunt u de beurs aanvragen.
 • U heeft voor vertrek naar de VS in ieder geval uw bachelor diploma behaald en bent in het academisch jaar van de aanvraag nog niet begonnen aan uw opleiding in de VS.
 • U bent bij voorkeur niet langer dan 7 jaar afgestudeerd.
 • U heeft uitstekende studieresultaten.
 • U heeft tijdens (en eventueel na) uw studie extracurriculaire activiteiten ontplooid.
 • U kunt goed motiveren waarom u deze studie in de VS wilt gaan doen.
 • U gaat in de VS een fulltime master (van minimaal 1 academisch jaar) of PhD-opleiding economie doen, of een één- of tweejarige MBA-opleiding.
 • Om in aanmerking te komen voor deze beurs hoeft u niet een volledige economische vooropleiding (in Nederland of het buitenland) te hebben gedaan. Let op dat dit voor de opleiding in de VS echter wel geldt. Specialisaties op het gebied van economie (econometrie, milieu-economie, etc.) komen ook in aanmerking voor een beurs.
 • Indien u een MBA-opleiding gaat doen zijn executive MBA- en online MBA-opleidingen uitgesloten.
 • Deze beurs kan niet worden aangevraagd voor studieprogramma’s waarbij een groot deel van de opleiding buiten de VS plaatsvindt.
 • U dient te worden toegelaten tot één van de opleidingen die u in uw aanvraag heeft genoemd. Omdat de deadlines van aanmeldingsprocedures van Amerikaanse opleidingen en deze beurs niet overeenkomen, zult u in de meeste gevallen de KHMW-Eizenga beurs al dienen aan te vragen voordat bekend is of u bent toegelaten tot één van de opleidingen die u wilt volgen.
 • De universiteiten in de aanmelding dienen te zijn goedgekeurd door een van de 6 Amerikaanse regionale accreditatie organisaties, en voor een MBA ook bij voorkeur door de AACSB.
 • De beurs is niet bedoeld voor aanvragers waar de opleiding wordt betaald door de universiteit, werkgever, andere organisatie of individu. Indien dit het geval is kan de beurs worden verlaagd of ingetrokken.

 

Aanvraagprocedure

U dient de aanvraag voor 9 januari 2020 in via de link die hieronder wordt gepubliceerd. Na de deadline ontvangt u een ontvangstbevestiging en zullen de aanvragen worden gecontroleerd op volledigheid. Incomplete of te laat ingediende aanmeldingen worden niet in behandeling genomen. Complete aanmeldingen worden doorgestuurd naar de selectiecommissie ter beoordeling. Op basis van de beoordeling zal een aantal aanvragers worden uitgenodigd voor een selectiegesprek met de selectiecommissie. Deze gesprekken zullen ongeveer 20 minuten beslaan en plaatsvinden eind februari/begin maart 2020 in Amsterdam. Indien u meer dan 500 kilometer buiten Amsterdam woont kan dit gesprek ook eventueel via Skype of FaceTime worden gevoerd. U wordt nadat de selectiegesprekken hebben plaatsgevonden zo snel mogelijk over de uitslag geïnformeerd. Tegen het besluit van de selectiecommissie is geen bezwaar mogelijk.

 

Na selectie

Indien u wordt geselecteerd, zult u tot uw vertrek door de Fulbright Commission worden begeleid. Tijdens een pre-departure bijeenkomst zullen allerlei zaken als visa, financiën, verzekeringen en dergelijke aan de orde komen. Eveneens zal u worden gevraagd om tijdens uw verblijf de Fulbright Commission door middel van een evaluatie halverwege en aan het einde van uw verblijf van uw vorderingen op de hoogte te houden. Na terugkeer zult u worden uitgenodigd voor een terugkeerbijeenkomst die door de KHMW zal worden georganiseerd in het Hodson huis, waar de KHMW sinds 1841 gehuisvest is. De precieze details over de voorwaarden voor uitbetaling van de beurs, verplichtingen tijdens en na terugkeer uit de VS zullen worden vastgelegd in een beurscontract dat u na de selectie ontvangt.

 

Beurs aanvragen

U kunt de beurs aanvragen via deze link. De aanwijzigingen voor het invullen van de aanvraag vindt u ook via de link. U heeft een google-account nodig om de link naar de aanvraag te openen. Mocht u deze niet hebben, dan kun u er gratis een aanmaken via deze link. Houdt er rekening mee dat u, behalve de aanvraag zelf, ook gevraagd wordt om drie referenties. U kunt uw referenten dit document toesturen. Zij kunnen dit formulier invullen, de referentie toevoegen en het geheel rechtstreeks aan ons retourneren. Ook voor referenties geldt de deadline van 9 januari 2020