Promovendi

Het Fulbright-programma opent deuren naar Amerikaanse universiteiten. Er zijn beurzen voor masterstudie-studenten, promovendi en wetenschappers die les willen geven.

Het Fulbright-programma is vernoemd naar de Amerikaanse senator J. William Fulbright. In 1946, dus vlak na de Tweede Wereldoorlog, stelde hij voor om van de opbrengst van de verkoop van oorlogsmaterieel een wereldwijd uitwisselingsprogramma te financieren. Hij wilde daarmee wederzijds begrip kweken tussen Amerikanen en andere nationaliteiten.

Het Fulbright-programma is gebaseerd op een bilateraal verdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten. Beide overheden financieren het programma voor een deel. Voor een belangrijk ander deel worden de beurzen gefinancierd uit bijdragen van donoren en sponsors.

Het Fulbright-programma is een wereldwijd programma voor bilaterale uitwisseling tussen de VS en meer dan 160 landen. De organisatie die het programma uitvoert in de Verenigde Staten is het Institute of International Education (IIE). Belangrijke sponsoren zijn onder andere de Netherland – America Foundation, een aantal Nederlandse universiteiten en Elsevier.