Programma en voorwaarden

Leuk dat je belangstelling hebt voor het Campus Scholarship Program. Op deze pagina lees je wat het Campus Scholarship Program inhoudt en welke voorwaarden er zijn voor deelname.

Wat doet de Fulbright Commission?

De Stichting Fulbright Commission the Netherlands biedt getalenteerde studenten en wetenschappers uit Nederland en de Verenigde Staten de kans om in elkaars land te studeren, onderzoek te doen of les te geven. Dit doen we door onafhankelijke informatie over het Amerikaanse hoger onderwijs te vertrekken en een aantal programma’s uit te voeren. Onze programma’s komen voort uit de missie van de Amerikaanse senator J. William Fulbright, die in 1949 een beurzenprogramma oprichtte om wederzijds begrip tussen Amerikanen en burgers uit andere landen te bevorderen via academische uitwisselingen. Het Campus Scholarship Program vloeit voort uit die missie en stelt eindexamenleerlingen die de selectieprocedure met goed gevolg afleggen in staat om één jaar met een studiebeurs te studeren aan een goed aangeschreven Amerikaanse universiteit.

De Fulbright Commission werkt onafhankelijk. Onze programma’s worden (deels) gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Amerikaanse Department of State. Daarnaast rekenen we een administratievergoeding ‘deelnemersbijdrage’ voor je begeleiding. De Fulbright Commission ontvangt geen vergoedingen van universiteiten en sluit geen overeenkomsten met universiteiten die ons verplichten om daar studenten te plaatsen. Op die manier blijven we onafhankelijk en kunnen we jou goed adviseren over welke universiteit het beste bij je past.

De aanmelding voor een tussenjaar bij een Amerikaanse universiteit is een ingewikkelde procedure. Anders dan in Nederland, hanteren Amerikaanse universiteiten een selectieprocedure. Als je voor een volledige bachelorstudie naar Amerika gaat staan in principe alle universiteiten voor je open en dat zijn er duizenden, zo lang je aan de toelatingseisen voldoet. Ga je voor een tussenjaar naar Amerika dan willen niet alle universiteiten je aanmelding in behandeling nemen. Wij werken sinds 1949 samen met een groot aantal universiteiten die open staan voor tussenjaar studenten en bereid zijn je een studiebeurs te geven.

Onze ervaren medewerkers begeleiden jou en je ouder(s) tijdens het gehele traject. Na selectie is je plaatsing aan een Amerikaanse universiteit gegarandeerd; je ontvangt een flinke korting op de kosten en minimaal één studiemogelijkheid binnen het opgegeven budget. We bekijken welke universiteiten aansluiten bij jouw profiel en waar je de beste beursmogelijkheden kunt vinden. Daarnaast begeleiden we je bij het complete aanmeldingsproces: van de aanmelding bij de universiteiten en het verkrijgen van studiebeurzen tot bijeenkomsten ter voorbereiding op je vertrek.

Waar ga je studeren?

Waar je gaat studeren blijft nog even een verrassing. Wordt het genieten van de natuur in Oregon, skiën in Michigan of ga je naar het zuiden en hoef je niet eens een winterjas mee? Wij kijken welke universiteiten er goed bij je zouden passen. Dat baseren we op je studieresultaten, budget, hobby’s, interesses en de wensen die je bij ons opgeeft.

Ben je benieuwd waar studenten in het huidige studiejaar studeren? Op de kaart kun je zien waar zij zitten. Dit is niet het volledige overzicht van onze contacten. Heb je vragen over de mogelijkheden, neem dan contact op.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden en selectiecriteria opgesteld om tot CSP te kunnen worden toegelaten. Nadat je aanmelding compleet is, nodigen wij je uit voor een selectiegesprek om je wat beter te leren kennen. De selectiecommissie kijkt naar je motivatie en verwachtingen, je hobby’s en interesses, je cijfers en de feedback van je referenten. Als deelnemer behaal je in je tussenjaar goede studieresultaten, doe je actief mee met sociale activiteiten op de campus en vertel je graag wat over Nederland.

Om je succesvol bij een Amerikaanse universiteit te plaatsen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Voldoe je niet aan deze voorwaarden? Neem dan contact op om alternatieve opties te bespreken.

  • Je zit op het vwo of de havo
  • Je bent in eerste instantie van plan niet langer dan een jaar in Amerika te studeren.
  • Je staat eind 5 vwo voor je gezamenlijke eindexamenvakken minimaal een 6,5 gemiddeld. Doe je havo? Dan vragen we dat je eind 4 havo een 7,5 gemiddeld staat.
  • Je maakt de Test of English as a Foreign Language (TOEFL). Maak de toets bij voorkeur voordat je je aanmeldt. We vragen om een minimumscore van 85 om je goede plaatsingsmogelijkheden te bieden. Je kunt de TOEFL eventueel meerdere keren afleggen.
  • Daarnaast maak je ook één van de twee toelatingstesten: de SAT óf de ACT. Als je je in januari aanmeldt dan kun je deze testen mogelijk niet meer afleggen omdat deze beperkt aangeboden worden in Nederland. Dat betekent dat er alleen mogelijkheden zijn bij zogeheten test optional schools. Heb je vragen, neem dan contact op.
  • Je bezit de Nederlandse nationaliteit. Woon je buiten Nederland? Dan kun je onder bepaalde voorwaarden meedoen.
  • Je ouder(s) moeten de kosten van het studiejaar kunnen betalen. Deelnemers geven zelf aan welk budget er beschikbaar is. Om je goede plaatsingsmogelijkheden en te kunnen bieden gaan wij voor het studiejaar 2022-2023 uit van een minimum eigen bijdrage van $20,000 voor collegegeld, kamer en maaltijden.

Wat zijn de kosten van een jaar studeren in Amerika?

Het is niet mogelijk om absolute bedragen te geven omdat de kosten verschillen per instelling, opleiding en per regio. Het grote verschil tussen de universiteiten wordt in de eerste plaats veroorzaakt door de uiteenlopende collegegelden (tuition)Een tweede factor die de grote verschillen in kosten bepaalt, is de locatie van de universiteit. De kosten van levensonderhoud verschillen per regio: wonen in het noordoosten of aan de westkust van de Verenigde Staten is bijvoorbeeld duurder dan in de staten in het midden van het land. Daarnaast geldt dat het levensonderhoud aan landelijk gelegen universiteiten in het algemeen aanzienlijk goedkoper is dan dat aan een universiteit in een grote stad.

Deelnemers aan het Campus Scholarship Program geven bij de aanmelding zelf aan wat het beschikbare budget is. De Fulbright Commission garandeert ten minste één plaasting binnen dit budget.

Er is wel een minimum bijdrage waar rekening mee gehouden moet worden. Voor het studiejaar 2023 – 2024 rekenen wij op een minimum eigen bijdrage van $22,500 voor collegegeld, kamerhuur en maaltijden. Hierbij is rekening gehouden met de inflatiecijfers.

Beursmogelijkheden

Amerikaanse universiteiten verstrekken studiebeurzen om de kosten te reduceren. De beursmogelijkheden verschillen per universiteit en per deelnemer. De meeste beurzen worden verstrekt op basis van academische kwaliteiten (cijfers en testresultaten) en/of personal fit (je past goed op de campus omdat je interesses goed aansluiten bij het profiel dat ze zoeken, je een bepaald talent hebt of sport beoefent, et cetera). Een aantal universiteiten geeft ook beurzen aan internationale studenten om de diversiteit op de campus bevorderen. Amerikaanse universiteiten zien het namelijk als een belangrijke taak om Amerikaanse studenten kennis te laten maken met verschillende culturen. Dat maakt jou als Nederlandse scholier een interessante kandidaat.

Deelnemende universiteiten bieden goede beurzen aan deelnemers aan het Campus Scholarship Program. In het afgelopen jaar bedroeg de gemiddelde studiebeurs van een openbare universiteit $10,000. De gemiddelde beurs van een particuliere universiteit bedroeg $30,000. De hoogst toegekende beurs voor het studiejaar 2022-2023 bedroeg $45,000.

Onderstaand een overzicht van de gemiddelde kosten.

Kosten voor vertrek

Toelatingstesten (TOEFL en SAT of ACT)

 

 

Deelnemersbijdrage (administratiekosten)*

 

 

 

 

 

 

 

Visumaanvraag

 

 

Reiskosten

Kosten voor vertrek

$350-$400
Kosten zijn afhankelijk van de testen waarvoor de student kiest.

 

€ 1.845,25 (inclusief 21% BTW, excl. 1.525) bij aanmelding in september

€ 1.936,00 (inclusief 21% BTW, excl. 1.600) bij aanmelding in oktober

€ 2.026,75 (inclusief 21% BTW, excl. 1.675)  bij aanmelding in januari

*De hoogte van de deelnemersbijdrage is afhankelijk van
het moment van aanmelding

 

$360 – $510
De visumaanvraag kost $160 en de SEVIS fee, afhankelijk van visumtype, $200-$350.

 

$1,000
Afhankelijk van bestemming, vertrekdatum en vliegmaatschappij. De kosten voor je vlucht zijn niet inbegrepen. Je vliegticket regel je dus zelf.

Kosten in de VS

Collegegeld en verblijf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijke uitgaven en verzekeringen

Kosten in de VS

$22,500-$50,000
Bij de selectie van universiteiten houden we rekening met je beschikbare budget. De kosten voor collegegeld en verblijf (kamer en maaltijden) in de VS liggen doorgaans tussen de $30,000 en $70,000. Door beurzen voor je aan te vragen kunnen deze kosten worden teruggebracht naar $17,000 tot $50,000. Afhankelijk van de wisselkoers is dat zo’n €16.000 tot €47.000.

Deelnemers en hun ouders bepalen vanzelfsprekend zelf de hoogte van het budget dat zij beschikbaar hebben. Om deelnemers goede plaatsingsmogelijkheden te bieden is dit minimaal $22,500. Hierbij is rekening gehouden met de hoge inflatiecijfers van dit moment (mei 2022). Daadwerkelijke aanbiedingen van universiteiten kunnen op een lager bedrag uitkomen, maar dit is niet gegarandeerd.

 

$3,000 – $6,000 (schatting, sterk afhankelijk van persoonlijke keuzes)
Naast de kosten voor collegegeld en verblijf zijn er kosten voor verzekeringen, studiematerialen en eventuele persoonlijke uitgaven. Wil je in de vakanties gaan reizen? Dan zul je hier ook budget voor moeten vrijmaken.