Extra beurzen

Heeft je onderzoek betrekking op de relatie tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten of de Europese Unie zelf? En voldoe je aan alle voorwaarden? Dan kun je een Fulbright-Schuman beurs aanvragen.

De aanvraagprocedure loopt via de Fulbright Commissie in Brussel. Meer informatie hierover vind je op de Fulbright-Schuman website

Elsevier

Elk jaar sponsort Elsevier twee Fulbright beurzen voor promovendi. Elsevier heeft, net als Fulbright, diversiteit en inclusie hoog in het vaandel staan. Daarom wil Elsevier graag deze beurzen toekennen aan promovendi die onderzoek doen naar diversiteit, danwel vanuit hun achtergrond bijdragen aan diversiteit in de breedste zin van het woord. Hier beschouwen we alle aspecten van diversiteit, zoals gender, seksuele oriëntatie, ras, en etniciteit, emigratieachtergrond etc. Dit betekent dat u zich bijvoorbeeld ook daartoe mag rekenen als u de eerste generatie in uw familie bent die aan een universiteit studeert. Indien uw aanvraag in deze categorie valt, komt u met voorrang voor deze beurs in aanmerking. Indien u niet uw door uw onderzoeksonderwerp, maar door uw persoonlijke achtergrond in aanmerking komt voor deze beurs, dan kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar de programmamanager, Linda Pietersen, via l.pietersen@fulbright.nl

 

Fulbright-Tjallingh Roorda Beurs (stofwisselingsziekten)

De Tjallingh Roorda Stichting bevordert onderzoek naar stofwisselingsziekten en het vergroten van kennis over deze ziekten. Het gaat in het bijzonder om de ziekte van Leigh die zich vaak al op jonge leeftijd openbaart. De stichting wil deze kinderen en hun ouders of verzorgers ondersteunen om behandeling van deze ziekte en/of de verzorging mogelijk te maken.
Daarnaast wil de stichting de uitwisseling op het gebied van educatie, wetenschap, cultuur en sport tussen jongeren en volwassenen van 27 jaar en jonger uit Nederland en de Verenigde Staten een impuls geven.

De stichting stelt jaarlijks één beurs ter beschikking voor een Nederlandse promovendus die dissertatie-onderzoek aan een gerenommeerde Amerikaanse universiteit of onderzoeksinstelling gaat doen. Het onderzoek moet zich richten op metabole ziekten, bij voorkeur mitochondriale aandoeningen. De beurs bedraagt $ 3.000 en is bedoeld voor een verblijf van 3 maanden.

De toekenning vindt plaats op basis van een advies van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Na een eerste selectie door de Fulbright Commission vragen we je om een voordracht aan het bestuur van de Tjallingh Roorda stichting te doen.

 

Fulbright-New Netherland Research Center beurs

Het New Netherland Research Center (NNRC) in Albany, New York, stelt een beurs van $ 5.000 voor onderzoek ter beschikking. De beurs is bedoeld voor een verblijf van drie maanden aan het NNRC. Je onderzoek vindt ook plaats bij het NNRC zelf, in de New York State Library, en de New York State Archives te Albany, New York.
Je onderzoek moet zich richten op New Netherland History en de Dutch Atlantic World. Je maakt voor je onderzoek gebruik van de Records of New Netherland. Genealogisch onderzoek valt niet onder deze beurs.

Voor deze beurs moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Je moet vóór vertrek in het bezit zijn van een Bachelor’s diploma.
  • Je hebt een goede beheersing van modern en zeventiende-eeuws Nederlands.
  • Je kunt een duidelijke omschrijving geven van het doel en de opzet van je onderzoek.
  • Je bent bij voorkeur bezig om een dissertatie te schrijven als promovendus aan een Nederlandse universiteit
  • Je vraagt voor 1 november een uitnodigingsbrief aan bij de directeur van het NNRC

Ook junior-wetenschappers kunnen deze beurs aanvragen!

Het NNRC keert de beurs maandelijks uit. Dit gebeurt nadat je je maandelijkse voortgangsrapport hebt ingediend bij de directeur van het NNRC.
Aan het einde van het verblijf lever je een Engelstalig rapport in over je onderzoeksresultaten. Je licht je resultaten toe in een lezing. Daarna keert het NNRC het laatste deel van je beurs uit.

 

Fred L. Borch beurs voor onderzoek naar oorlogsmisdaden

Fred Borch ontving een Fulbright-beurs voor een verblijf aan de Universiteit Leiden in het studiejaar 2012-2013. Hij was een van de hoofdaanklagers in de Guantanamo Bay processen, en verdiepte zich later in de geschiedenis van oorlogsmisdaden.
Voor het studiejaar 2021-2022 stelt Fred Borch een beurs van $ 5.000 beschikbaar voor een promovendus die zich bezighoudt met onderzoek naar oorlogsmisdaden en daarvoor een periode van maximaal 5 maanden onderzoek wil doen in de VS. De beurs zal worden uitgekeerd als een eenmalige, individueel gesponsorde beurs, waarbij de normale criteria gelden die ook voor andere promovendi-beurzen gelden. De enige bijzondere voorwaarde is dat de beurs wordt gebruikt voor genoemd onderzoek of onderzoek dat directe verwantschap heeft met het hoofdonderwerp.

Informatie over het indienen van een aanvraag voor een Fulbright-beurs vindt je hier.