Aanmelden voor CSP

Leuk dat je belangstelling hebt voor het Campus Scholarship Program. Op deze pagina vind je alle documenten die je voor je aanmelding nodig hebt. Denk eraan dat er deadlines zijn voor het inleveren van alle formulieren en brieven in het Engels geschreven moeten worden, omdat sommige formulieren naar de Amerikaanse universiteiten gestuurd worden.

Deadlines

Wil je in het najaar van 2021 in Amerika studeren? Je kunt je vanaf september aanmelden voor het programmajaar 2021-2022. Er zijn drie deadlines. Wij adviseren je om je zo vroeg mogelijk aan te melden. Klik op de datum om een overzicht van belangrijke data en deadlines te downloaden.

Deadlines programmajaar 2021 – 2022

Let op dat er bij aanmelding in januari minder mogelijkheden zijn bij de universiteiten. Daarnaast is het in januari niet meer mogelijk om de SAT of ACT te maken. Dit betekent dat je alleen bij test optional schools kunt worden aangemeld. Heb je vragen over de deadlines of de aanmelding? Stuur ons een mail.

Verdere procedure

Nadat je aanmelding compleet is maken wij een eerste selectie op basis van je cijferlijst, de brieven van referenten en je essay. De geselecteerde kandidaten krijgen daarop een uitnodiging voor een selectiegesprek. Als je geselecteerd bent word je samen met je ouder(s) uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst (’s avonds). Hier komen alle vragen aan de orde die jij en/of je ouder(s) nog hebben. Na de voorlichtingsbijeenkomst maak je een definitieve beslissing over je deelname.

Aanmelding indienen

Registratie voor de toelatingstesten

Het Amerikaanse onderwijssysteem kent geen centraal eindexamen zoals wij dat in Nederland hebben. Om die reden vragen (veel) Amerikaanse universiteiten scholieren om bij de aanmelding een toelatingstest te maken. Als internationale student wil de Amerikaanse universiteit bovendien weten dat jouw beheersing van het Engels van voldoende niveau is om succesvol onderwijs te volgen. Om je succesvol bij een Amerikaanse universiteit te kunnen plaatsen, leg je dus twee toelatingstesten af: een algemene kennistoets (SAT of ACT) en de Test of English as a Foreign Language (TOEFL).

Deze testen worden een paar keer per jaar in Nederland aangeboden. Om er zeker van de zijn dat je je op tijd hebt ingeschreven voor de testdata, vragen wij je om je al vóór de aanmelding voor deze testen te registreren. Geef tijdens de registratie voor iedere test de score recipient code van de Fulbright Commission op. Zo wordt je testscore automatisch en kosteloos aan ons doorgestuurd.

Wat is de TOEFL?

Als aankomend student uit een niet-Engelstalig land, dien je in elk geval aan te tonen dat je het Engels voldoende beheerst om in een academische setting te kunnen studeren. Je dient deze test altijd te maken, ook als je bijvoorbeeld al een Cambridge certificaat behaald hebt.

De test duurt vier uur en bestaat uit vier verschillende onderdelen: leesvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid. De moeilijkheidsgraad van de test is vergelijkbaar met de havo/vwo-eindexamens. Hoewel Nederlandse studenten over het algemeen heel goed scoren op deze test, is het toch verstandig om de test goed voor te bereiden. In sommige gevallen kan een goede TOEFL score je aanvullende beursmogelijkheden opleveren.

Registratie voor de TOEFL

Je kunt de TOEFL enkele keren per maand afleggen. We vragen om een minimum score van 85 om je goede plaatsingsmogelijkheden te kunnen bieden. Eventueel kun je de test meerdere keren maken.

De TOEFL kost $245. Je registreert je online via ETS. Volg de instructies om een testdatum en locatie te selecteren.

Doorsturen scores

Tijdens de registratie kun je een score report recipient opgeven. Zorg dat je de de score recipient code van de Fulbright Commission opgeeft. Wij kunnen alleen officiële kopieën van de test accepteren. Onze code voor de TOEFL is 7018.

Voorbereiden en oefenmateriaal

Je kunt oefenmateriaal vinden via ETS of een voorbereidende cursus volgen via EdX. 

ACT of SAT?

Veel Amerikaanse universiteiten hanteren de SAT of ACT scores als één van de selectiecriteria voor toelating. Een goede score op de SAT of ACT levert bovendien vaak aanvullende beursmogelijkheden op. Als gevolg van de coronavirus pandemie zullen veel universiteiten in het najaar van 2021 geen SAT of ACT score vragen. Wij adviseren je om de test, indien deze beschikbaar is, wel te maken.

Je hoeft maar één van deze twee testen te maken, waardoor je zelf kunt bepalen welke je het beste ligt. Sinds de SAT in maart 2016 vernieuwd is, zijn de twee testen steeds meer op elkaar gaan lijken. Toch zijn er een paar opvallende verschillen: zo heeft de ACT bijvoorbeeld een Science component. De SAT biedt dit niet. Een ander opvallend verschil is het aantal vragen (SAT: 154, ACT: 215) en de hoeveelheid tijd die je per vraag beschikbaar hebt (SAT: 1 minuut en 10 seconden, ACT: 49 seconden). Dat betekent dat je bij de ACT flink door moet werken. Tegelijkertijd heb je door het aantal vragen een goede kans op een prima score.

Scholieren met een N&G of N&T profiel geven vaak de voorkeur aan de ACT. Heb je een C&M of E&M profiel? Dan vind je de SAT wellicht aantrekkelijker. We adviseren je om oefentesten van beide testen te maken voordat je een keuze maakt. Zo kun je zelf ontdekken welke test je voorkeur heeft.

Wat is de ACT?

De ACT is een meerkeuzetoets die twee uur en 55 minuten duurt, plus 40 minuten voor het optionele essay. De test bestaat uit vier onderdelen: Engels, wiskunde, lezen en science. Je krijgt een samengestelde score tussen de 1 – 36 punten.

Registratie voor de ACT

De ACT wordt in Nederland een aantal keer per jaar aangeboden. Meestal in februari, april, juni, juli, september, oktober en december. Plan je test op tijd.

Registratie gaat via ACT.  Volg de instructies om een testdatum en locatie te selecteren.  Let op dat je je ook voor het optionele essay/writing gedeelte registreert.

Doorsturen scores

Tijdens de registratie kun je een score report recipient opgeven. Zorg dat je de de score recipient code van de Fulbright Commission opgeeft. Wij kunnen alleen officiële kopieën van de test accepteren. Onze code voor de ACT is 9073.

Voorbereiden en oefenmateriaal

Oefenmateriaal voor de ACT is te downloaden op de website van ACT. Hier kun je oefenboeken vinden en gratis materiaal krijgen via de ACT Academy.

Wat is de SAT? 

De SAT is een meerkeuze toets die drie uur duurt, plus 50 minuten voor het optionele essay. De test bestaat uit drie onderdelen: leesvaardigheid, schrijf- en taalvaardigheid en wiskunde. Je krijgt een samengestelde score tussen 400 en 1600 punten.

Registratie SAT
De SAT wordt vier per jaar in Nederland aangeboden. Meestal in maart, mei, oktober en december. Plan je test op tijd.

Registeer je via Collegeboard. Let op dat je je ook voor het optionele essay/writing gedeelte registreert.

Doorsturen scores 

Tijdens je registratie kun je een score report recipient opgeven. Zorg dat je de de score recipient code van de Fulbright Commission opgeeft. Wij kunnen alleen officiële kopieën van de test accepteren. De score recipient code van de Fulbright Commission is 6742.

Voorbereiden en oefenmateriaal

Oefenmateriaal voor de SAT is te vinden via Collegeboard. Daarnaast kun je via Khan Academy gratis een uitgebreide online cursus volgen.

Vraag bij je school de volgende documenten aan:

 • Cijferlijsten

Wij vragen om een gecertificeerde kopie van je cijferlijsten van alle studiejaren. Vraag je school een originele uitdraai met stempel en handtekening te leveren.

Download het bovenstaande formulier en vraag je school om het ingevulde formulier te certificeren met stempel en handtekening. Dit is de officiële vertaling van je Nederlandse cijferlijsten voor de Amerikaanse universiteit.

 • Drie referentiebrieven

Vraag je referenten om het referentieformulier te gebruiken en samen met de brief rechtstreeks aan ons te sturen. We vragen om minimaal twee referentiebrieven van je school, bijvoorbeeld je mentor en een docent. Je kunt daarnaast één andere referent vragen, bijvoorbeeld je sportcoach of werkgever. Uiteraard mogen de brieven niet worden geschreven door familieleden of persoonlijke kennissen van je familie.

Het is jouw verantwoordelijkheid om te zorgen dat je referenten op de hoogte zijn van onze deadlines en de brief op tijd naar ons toesturen.

Je levert zelf de volgende onderdelen aan:

 • Essay

Het essay is een belangrijk onderdeel van de aanmeldingsprocedure bij een Amerikaanse universiteit. Het essay is daarnaast ook een goede kans om je voor te stellen aan de selectiecommissie. Het geeft de selectiecommissie een beter beeld van jouw interesses, doelen, motivatie en wensen, zodat de commissie niet alleen hoeft af te gaan op je cijfers en de uitslag van je toelatingstesten.

Schrijf je essay in het Engels en stuur het per e-mail naar de programmamanager. Je mag je ouder(s) of je docent Engels vragen om je te helpen met grammatica en spelling, maar schrijf het essay zelf. Het is direct te zien wanneer je ouder(s) of docent het voor je geschreven hebben en de selectiecommissie wil weten hoe jij je uitdrukt.

 • Motivatievragen

Daarnaast beantwoord je twee korte vragen over je motivatie en jouw rol als ambassadeur van Nederland.

Je kunt uit onderstaande vragen kiezen. Er is geen maximum aantal woorden, maar de richtlijn is 500 woorden.

 • Submit or describe a photo and tell us why this is meaningful to you.
 • Evaluate a significant experience, achievement, or risk that you have taken and its impact on you.
 • Discuss some issue of personal, local, national or international concern and its importance to you.
 • Indicate a person who has had significant influence on you and describe that influence.
 • Describe a character in fiction, a historical figure, or a creative work (as in art, music, science, etc) that has had an influence on you and explain that influence.

Daarnaast beantwoord je de volgende twee vragen in maximaal 250 woorden

 • Why study in the US? Yes, we understand you look forward to traveling, meeting new friends and discovering a new culture. However, what we would really like to learn is what a US education can offer you.
 • How would you describe the Netherlands to your American classmates?
 • Vragenlijst ouder(s)

Vraag je ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) om de vragenlijst in te vullen.

 • Online aanmeldingsformulier
 • Personal details

 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
 • Secondary school name and address

 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
 • Letters of recommendation:


  List three people whom you have asked or intend to ask to write a letter of recommendation. Your referees should send their letters of recommendation directly to the Fulbright Commission.
 • Test


  Please indicate the tests and test dates which you have already taken and/or for which you have registered. Note that you can choose to take either the SAT or ACT. You are not required to take both SAT and ACT.

  The TOEFL is required.

  Do not forget to indicate the Fulbright Commission as a score recipient when you register for the test. Score recipient codes:

  TOEFL 7018
  ACT 9073
  SAT 6742
 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
 • Work experience


  Please list the most recent or most relevant position held first.
 • Job 1

 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
 • Job 2

 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
 • Extracurricular activities and special recognitions


  Please list your extracurricular activities, hobby's and interests below. If you wish to include more activities, you may submit these by email.
 • Description
 • Description
 • Description
 • Description
 • Please list any special recognitions, honors or awards that you have received

 • Description
 • Description
 • Family

 • Do you any family members who have participated in a program of the Fulbright Commission?

 • How did you hear about CSP?

 • Parental support


  Last year the majority of parents selected students had to supplement partial scholarships by amounts which ranged from $20.000 to $45.000. The minimum budget needed for tuition & fees, room and board is $20.000.
 • Please note:


  Please be aware of additional costs ranging between $4.000 and $6.500 which include the Fulbright Commission program fee, costs for testing, travel and visa costs, books and personal expenses.

  The above financial information will not in any way prejudice your application and will be treated confidentially.
 • Interview time