Beoordeling en acceptatie

Na de deadlines zullen selectiecommissies van de instellingen de inschrijvingen gaan beoordelen. De selectiecommissies bestaan meestal uit hoogleraren en universitaire docenten van de faculteit. Zij beoordelen alle kandidaten aan de hand van de selectiecriteria van de universiteit als geheel en de faculteit of vakgroep in het bijzonder. Alle inschrijvingen worden ook met elkaar vergeleken. Een belangrijk selectiecriterium zal zijn of de interesses van de potentiële kandidaten aansluiten bij de interesses van ten minste één medewerker van de faculteit. Vrijwel alle universiteiten krijgen meer verzoeken tot inschrijving dan er plaatsen zijn. Dit is dus zeker ook een van de factoren waarmee rekening gehouden wordt.

In het voorjaar voorafgaand aan het begin van het studiejaar ontvang je vervolgens bericht van de universiteiten of je aangenomen bent of niet. Er zijn drie soorten beslissingen:

 

Toelating


Ben je toegelaten? Gefeliciteerd! De universiteit zal je meer informatie sturen over hoe je de toelating kunt accepteren en wat je daarvoor moet doen. Meestal ontvang je met je toelatingsbericht ook verdere informatie over financiële steun van de universiteit.  Je hoeft het aanbod van de universiteit niet meteen te accepteren of af te wijzen, tenzij je een Early Decision aanmelding hebt ingediend. Over het algemeen heb je tot 15 april de tijd om je beslissing te maken. Dit is de National Reply Date in de VS.

Als je besluit om een toelating niet te accepteren, stuur je de universiteit tijdig een beleefd bericht. Je weet nooit of je in de toekomst nog eens bij deze universiteit terug wilt komen voor bijvoorbeeld onderzoek en dus is het goed om je afwijzing beleefd te communiceren.

Moet je na de toelating de start van je studie door omstandigheden een jaar uitstellen? Je kunt om een deferral vragen, een uitstel van je studieaanvang. Vraag de universiteit zo snel mogelijk om advies. Niet iedere universiteit zal een deferral toekennen en in sommige gevallen moet je het jaar daarop opnieuw aan het selectieproces meedoen.

 

Wachtlijst


Als je op de wachtlijst komt te staan, betekent dat dat je aan alle toelatingseisen voldoet, maar dat er sterkere kandidaten waren die voorrang krijgen. Er is nog een kans dat je uiteindelijk zal worden toegelaten. Als een al toegelaten kandidaat voor een andere universiteit kiest, zal de universiteit de wachtlijst opnieuw bekijken. Zorg dat je aan alle voorwaarden voldoet om op de wachtlijst te blijven staan.

 

Afwijzing


Een afwijzing is definitief. Het beste advies wat je kunnen geven is om dit niet te persoonlijk op te nemen. Een selectiecommissie heeft slechts een paar plaatsen beschikbaar voor honderden getalenteerde en gemotiveerde studenten. Dat is geen eenvoudige taak.

 

Accepteren

Indien je bij meer dan één instelling welkom bent, maak je nu een definitieve keuze en stel je de andere instellingen op de hoogte van jouw beslissing. Als je ook de financiering van je studieplannen rond hebt en dit kunt bewijzen, zal de instelling van jouw keuze je de papieren toesturen waarmee je op het Amerikaanse consulaat je visum kunt aanvragen.

In september kun je dan beginnen met de opleiding in de Verenigde Staten.

Bij sommige instellingen is het mogelijk om halverwege het academisch jaar met de studie te beginnen (mid-year admission).  Indien je echter afhankelijk bent van beurzen om je studie te financieren, is dit geen goed moment om te starten. Het merendeel van de beursmogelijkheden vervalt als je in deze periode aan je opleiding begint.