Toelatingseisen universiteit

Het is lastig om het Amerikaanse beoordelingssysteem voor toelating één op één te vergelijken met Nederland. Amerikaanse universiteiten hanteren een zogenaamd holistisch toelatingsbeleid. Dat betekent dat de toelatingscommissie niet alleen naar cijfers en scores op toelatingstesten kijkt. Ook jouw interesses en bezigheden spelen een rol bij de toelating. Een Amerikaanse universiteit vindt het belangrijk dat je je ook op persoonlijk vlak hebt ontwikkeld en dat je maatschappelijke betrokkenheid toont, bijvoorbeeld door middel van vrijwilligerswerk, extracurriculaire activiteiten, en het ontwikkelen van je talenten.

Iedere universiteit heeft zo zijn eigen toelatingseisen, deadlines en formulieren. Omdat toelating meestal selectief is, is het verstandig om je niet bij één maar bij meerdere scholen aan te melden. Op de websites van de universiteiten vind je een overzicht van de toelatingseisen en alle benodigde documenten. Kijk bij admissions of prospective students en volg de informatie voor graduate studenten.

Over het algemeen worden aanmeldingen van studenten beoordeeld op basis van verschillende criteria.

 

Vooropleiding

Studenten uit andere landen die zich aanmelden voor een graduate opleiding moeten een diploma hebben dat gelijk staat aan een Amerikaans bachelordiploma. Voor studenten uit Nederland is de toelatingseis minimaal een HBO of WO diploma. Bij sommige opleidingen worden er ook eisen gesteld aan de studierichting van je vooropleiding.

 

Academische vaardigheden

De meer selectieve universiteiten zullen ook een inschatting willen maken van je academische kennis en vaardigheden. Een methode die hiervoor gebruikt wordt is het bekijken van je cijfers en scores op de toelatingstesten. Op de website van de universiteit is vaak terug te vinden wat de gemiddelde cijfers en scores van toegelaten studenten zijn. Hoe sterker jouw academisch profiel is ten opzichte van dit profiel, hoe beter je kansen op toelating en academische beurzen.

 

Studiedoelen


Graduate schools willen zien dat je een helder en goed doordacht studie en/of onderzoeksplan hebt waarin je je kennis en affiniteit met het vakgebied aan kunt tonen. De universiteit zal ook willen weten hoe deze opleiding in jouw toekomstplannen past. Dit kunt je bespreken in je personal statement. Soms vragen universiteiten om een apart research statement te schrijven. Meer informatie en tips vind je bij de informatie over het schrijven van een personal statement.

 

Extra activiteiten

Amerikaanse universiteiten vinden het belangrijk dat hun studenten maatschappelijke  betrokkenheid tonen en actief deelnemen aan het campusleven. Soms heeft een universiteit een korte omschrijving van het type student dat ze zoeken en de waarden die zij als instelling willen uitdragen. De toelatingscommissie wil in je aanmelding graag zien dat jij ook in dit opzicht bij de universiteit past. De referentiebrieven kunnen de universiteit meer informatie geven over jouw persoonlijkheid, kwaliteiten en ervaring. Daarnaast zal uit je CV blijken welke relevante ervaring je vanuit je achtergrond en activiteiten meeneemt naar de opleiding. Zorg ervoor dat je aanmelding deze activiteiten ook benadrukt.

Relevante ervaring die je kunt noemen:

 

  • Werkervaring
  • Vrijwilligerswerk (waaronder bijvoorbeeld commissie tijdens je studie)
  • Conferenties, publicaties en onderzoeksprojecten
  • Zorg voor familieleden
  • Sport
  • Lidmaatschap clubs binnen de universiteit
  • Belangstelling voor de kunsten (of het beoefenen van een instrument)