GMAT

MBA-opleidingen vereisen in de regel een score op de Graduate Management Admissions Test (GMAT). Kijk bij de toelatingseisen van de business schools waarin je geïnteresseerd bent of de GMAT vereist is. Sommige business schools accepteren een score op de GRE.

De test meet algemene taalkundige, wiskundige en analytische vaardigheden. De test duurt 3,5 uur en bestaat uit de volgende onderdelen:

 

  • Een analytical writing assessment: hiermee wordt je vermogen tot kritisch nadenken en het schriftelijk communiceren van complexe ideeën gemeten.
  • Integrated Reasoning: twaalf vragen om verschillende soorten gegevens uit diverse bronnen als grafieken en tabellen te analyseren.
  • 37 kwantitatieve meerkeuzevragen: hiermee wordt je kwantitatief redeneervermogen, probleemoplossend vermogen en je kennis van elementaire wiskundige beginselen als algebra en geometrie en begrippen gemeten.
  • 41 taalkundige meerkeuzevragen: hiermee wordt je vermogen tot het begrijpen en beoordelen van wat je leest gemeten, evenals je vermogen correct geschreven Engels te herkennen.
Tip:
  • De test is computer adaptive. Dat betekent dat de eerste vraag van een gemiddelde moeilijkheidsgraad is. Aan de hand van de antwoorden die je geeft selecteert de computer vervolgens vragen die aansluiten bij je niveau. Als je een vraag definitief beantwoord hebt, kun je er niet meer naar terug om eventuele veranderingen aan te brengen.

Registratie

De test wordt het hele jaar door in Utrecht, Nieuwegein, Diemen en Amsterdam afgenomen. De test kan bijna elke week gemaakt worden en wordt geadministreerd door Pearson Vue. Je kunt je via MBA.com registeren voor de test. Het afleggen van de test kost $250.

 

Scores

GMAT scores blijven vijf jaar geldig. Aan het einde van de test heb je de optie om de voorlopige uitslag van de meerkeuzevragen te zien. Mocht je niet tevreden zijn, dan heb je de mogelijkheid de test te annuleren. Hiermee geef je in feite aan dat je de test niet hebt afgelegd. Dit is onherroepelijk, dus denk er goed over na. Als je niet tevreden bent met de score kun je de test op z’n vroegst na 16 kalenderdagen opnieuw doen. Je nieuwe score zal tezamen met de scores van je laatste twee pogingen van de afgelopen vijf jaar naar de universiteiten worden doorgestuurd, mits je de score geaccepteerd hebt.

Als je besluit de score te accepteren, kun je binnen 20 dagen je score online inzien. Tevens stuurt Pearson Vue je score op naar vijf door jou op de testdag opgegeven universiteiten. Mocht je nog niet weten waar je je wilt aanmelden of wil je dat je score naar meer dan vijf universiteiten wordt opgestuurd, dan kun je ook later nog via Pearson Vue je score laten opsturen. Hiervoor worden wel extra kosten in rekening gebracht. Ook als de universiteiten je aanmelding nog niet hebben ontvangen, bewaren ze je testscore.

 

Voorbereiden

Er is geen specifieke kennis van management vereist om de test af te leggen. Het is verstandig een oefentest te maken om te zien hoeveel voorbereiding je nodig hebt om de GMAT met goed gevolg af te leggen. Oefenvragen en gratis software is te downloaden op MBA.com. Ook de site Crack GMAT biedt een volledige test aan die je kunt downloaden. Je kunt na afloop je scores vergelijken met andere deelnemers.