Alternatieven

Is een volledige graduate opleiding of PhD opleiding in de VS toch geen optie voor jou? Er zijn ook andere mogelijkheden om een periode in de VS te studeren of praktijkervaring op te doen. Denk aan een uitwisseling tijdens je Nederlandse studie, een stage of een onderzoeksplaats in de VS.

Uitwisseling tijdens je Nederlandse master studie

Een groot aantal Nederlandse universiteiten heeft uitwisselingsovereenkomsten met instellingen in de VS. Deelnemen aan een uitwisselingsprogramma heeft veel voordelen. De studiepunten die je in Amerika haalt, kunnen in veel gevallen meetellen voor je Nederlandse opleiding. De inschrijvingsprocedure neemt een stuk minder tijd in beslag dan wanneer je je op eigen initiatief zou inschrijven. Daarnaast liggen de totale kosten aanzienlijk lager omdat je in Amerika geen collegegeld hoeft te betalen.

Uitwisselingsovereenkomsten gelden vaak voor alle faculteiten zodat studenten van alle studierichtingen naar de Verenigde Staten kunnen. Het is ook mogelijk dat er een overeenkomst is afgesloten tussen faculteiten onderling. Hoewel de meeste overeenkomsten zijn afgesloten met undergraduate opleidingen is het in de praktijk vaak mogelijk om op graduate niveau vakken te volgen.

 

Voorbereiding

Begin tijdig met het oriënteren op de mogelijkheden die er bij je eigen instelling zijn. Het international office van je faculteit, je docenten of je studieadviseur kunnen je meer informatie geven. De deadlines en voorwaarden verschillen per uitwisselingsovereenkomst.

 

Erkenning van studiepunten

Je staat gedurende je verblijf in Amerika ingeschreven als non-degree student en krijgt aan het eind van je studieperiode een transcript waarop staat welke vakken je gevolgd hebt en het aantal studiepunten (credits) dat er voor de vakken staat. Maak voor vertrek goede afspraken met je Nederlandse faculteit zodat je studiepunten meetellen voor je opleiding in Nederland. Het kan zijn dat je thuisinstelling en de Amerikaanse partnerinstelling al goede afspraken (een learning agreement) gemaakt hebben over de erkenning van studiepunten. Dit is vaak het geval als het een facultair uitwisselingsprogramma betreft. Als je via een ‘breed’ uitwisselingsprogramma van de universiteit naar de Verenigde Staten gaat, moet je meestal zelf de erkenning regelen. De examencommissie is de bevoegde instantie die over erkenning van studiepunten gaat.

Vóór vertrek naar de VS heb je van de studieadviseur, de medewerker internationalisering of de examencommissie een officiële verklaring nodig waarin staat dat de studiepunten erkend worden. Zo’n verklaring wordt doorgaans alleen afgegeven op grond van een gedetailleerd studieplan waarin beschreven is welke vakken je in de VS gaat volgen, wat de studielast van de vakken is en wat de inhoud van de vakken is. Van de gastinstelling heb je een officiële verklaring nodig (een transcript) waarop aangegeven staat welke vakken je met goed gevolg doorlopen hebt. Deze verklaring wordt aan het eind van je verblijf opgestuurd. Breng na terugkeer in Nederland verslag uit van je verblijf in de VS. Wellicht moet dit in schriftelijke vorm gebeuren. Zodra je het officiële transcript uit de VS ontvangen hebt, moet je dit aan de studieadviseur, de medewerker internationalisering of aan de  examencommissie overhandigen, zodat de studieresultaten bijgeschreven kunnen worden.

Het uiteindelijke aantal studiepunten dat je in Nederland voor een Amerikaans vak krijgt, hangt af van verschillende factoren, waaronder de studielast in tijd die er voor het vak staat. Daarnaast wordt bij terugkeer in Nederland ook gekeken naar de literatuurlijst die bij het vak hoort, het niveau waarop het vak gegeven werd (undergraduate of graduate), of je een paper hebt moeten schrijven, et cetera.

 

Studieplan opstellen

Om een gedetailleerd studieplan te kunnen opstellen is het noodzakelijk om te weten wat voor vakken Amerikaanse universiteiten precies aanbieden. Veel universiteiten hebben een online studiegids (course catalog) waar per studierichting een overzicht van vakken die gegeven worden. Elk vak wordt aangeduid met een letter en nummbercombinatie en de titel van het vak, bijvoorbeeld PS 522 International Law. De letters geven aan bij welke studierichting studierichting de vakken horen. In het voorbeeld Political Science. De nummers geven het niveau van het vak aan. Veel universiteit gebruiken een indeling die lijkt op de volgende (bekijk de uitleg in de studiegids die je raadpleegt):

 

100-299  Lower division courses-vakken voor het eerste en tweede jaar van de undergraduate opleiding

 

300-499  Upper division courses-vakken voor het derde en vierde jaar van de undergraduate opleiding

 

500-hoger Graduate courses-vakken voor Master’s  en Ph.D. opleidingen.

 

Na de naam van het vak volgt in veel gidsen nog een cijfer tussen haakjes. Dit geeft meestal aan hoeveel Amerikaanse credits (studiepunten) er voor het vak staan. De cursus in het voorbeeld levert drie credits op. Soms staat er achter een vak ook nog de letter S of F. S staat voor Spring en F voor Fall. Dat betekent dat het betreffende vak alleen in het voorjaar dan wel het najaar gegeven wordt.

Tips:
 • Er zijn niet altijd studiegidsen aanwezig van het jaar dat je met je studie in de VS aanvangt. Het kan daarom voorkomen dat de vakken die je van plan was te gaan volgen, tijdens het semester dat je in de VS bent, niet gegeven worden. Het kan ook voorkomen dat je er in Amerika achter komt dat andere vakken beter aansluiten bij je studiewensen. Je stelt dan ter plekke een ander vakkenpakket samen. Informeer je thuisinstelling wel over deze veranderingen om de erkenning van je studiepunten niet in gevaar te brengen.
 • Populaire vakken kunnen zeer snel vol zijn. Hoe beter je van te voren weet welke vakken je wilt volgen, hoe groter de kans dat je snel in kunt schrijven en een plaats krijgt. Mocht een vak echter vol zijn, dan kan het de moeite waard zijn om rechtstreeks naar de docent te stappen die het vak geeft. Als je hem of haar vertelt dat je een uitwisselingsstudent bent die slechts voor een korte periode aan de universiteit is, dan is het wellicht mogelijk om het vak toch te volgen.

Kosten van verblijf in de VS

Voor uitwisselingsstudenten geldt in de regel vrijstelling van collegegeld in de VS. Je moet wel in Nederland bij je thuisinstelling ingeschreven staan als voltijdsstudent. De kosten voor huisvesting en levensonderhoud in de VS zullen liggen tussen de $ 4,000 – $ 7,000 per semester. Daarnaast heb je te maken met kosten voor de visumaanvraag, verzekeringen en de reis.

 

Naar de VS buiten een uitwisselingsprogramma om

Als je thuisinstelling geen uitwisselingsprogramma heeft met de Amerikaanse instelling waar je zou willen studeren, wordt het een stuk moeilijker om een verblijf in de VS te regelen. Je moet je dan als reguliere student inschrijven aan de instelling in de VS en moet dus het volledig Amerikaanse bedrag aan collegegeld betalen. Dit is een lange en ingewikkelde procedure. Meer informatie over deze procedure is te vinden bij onze pagina over aanmelden.

Wel is het op veel Amerikaanse universiteiten mogelijk om in de zomermaanden cursussen te volgen. Deze cursussen duren ongeveer zes weken. Het is niet ingewikkeld om je voor summer courses aan te melden. Je hoeft meestal alleen een inschrijfformulier in te vullen en op te sturen. Deze cursussen staan open voor iedereen. Het aanbod is vaak groot en erg gevarieerd. Mocht je thuisinstelling geen uitwisselingsprogramma hebben met de instelling van je keuze dan kun je nagaan of er interessante zomercursussen aangeboden worden op die instelling. Je kunt voor zomercursussen geen Nederlandse studiepunten krijgen. De kosten voor zomercursussen zijn per week ongeveer $ 1,000 all in (collegegeld, kost en inwoning), exclusief reiskosten naar en van de VS.

 

Stagelopen

Hoewel stagelopen meestal geen vast onderdeel is van het Amerikaanse onderwijsprogramma, doen de meeste Amerikaanse studenten wel praktijkervaring op, tijdens de zomermaanden of nadat ze hun opleiding hebben afgerond. Het doel van zo’n stage is meestal de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De stage wordt niet gezien als een integraal onderdeel van de opleiding. Het begrip stage zoals dat in Nederland bekend is, bestaat in de Verenigde Staten dan ook eigenlijk niet. Het initiatief tot het vinden van een werkervaringsplaats ligt geheel bij de student. Dit geldt in nog grotere mate voor buitenlandse studenten.

 

Stage lopen bij een bedrijf

Een stageplaats vinden in de VS is moeilijk, dus begin ruim vóór de geplande vertrekdatum met het zoeken naar een geschikt bedrijf. Er komt meer bij kijken dan alleen een bedrijf of organisatie bellen of schrijven. Vraag je Nederlandse stage coördinator naar adressen in de VS. Als je geen stage coördinator hebt, dan kan het international office van je instelling je wellicht helpen. Ook kun je contact zoeken met beroepsorganisaties van jouw studierichting in Nederland en de VS. Ben je specifiek geïnteresseerd in een onderzoeksstage? Dan is het ook zinvol om je docenten te vragen of zij contacten hebben in de VS.

Als je eenmaal een lijst met adressen hebt van mogelijke stageplaatsen, zoek er dan tenminste veertig uit en schrijf deze aan op de volgende manier – alles uiteraard in het Engels:

 

 • brief met verzoek om stageplaats
 • curriculum vitae (kort, niet meer dan één A4-tje)
 • aanbevelingsbrieven van bedrijven of instellingen waar je hebt gewerkt of van docenten

 

Stuur geen pasfoto’s, diploma’s, prijzen of certificaten op.

Tips:
 • Een goede brief is van groot belang, want aan de hand van je brief wordt beslist of men ook je curriculum vitae nog leest. Stel jezelf voor, leg uit waarom je stage in de VS wilt lopen en waarom bij dat bedrijf, vertel welke bijkomende interesses je hebt en over de vaardigheden die het meest overeenkomen met het werk dat je gaat doen. Het is niet de bedoeling dat je je CV herschrijft, dus maak geen lange lijst met feiten. Leg wel uit wat de eisen van je instelling zijn voor een stage en je gewenste data en duur van de stage. Vermeld ook of je een stage- of onkostenvergoeding verwacht van het bedrijf, waarmee je jezelf kunt onderhouden tijdens je verblijf in de VS. Als het financieel mogelijk is laat ze dan ook weten of je eventueel ook onbetaald kunt werken.
 • Een Amerikaans CV heeft een andere standaard opmaak dan een Nederlands CV. Ook worden er soms andere gegevens vermeld. Zoek goed uit aan welke voorwaarden een Amerikaans CV moet voldoen.
 • Het kan handig zijn een uitleg van het Nederlandse onderwijssysteem bij je aanvraag mee te sturen. De Nuffic biedt goede Engelstalige beschrijvingen van het Nederlandse onderwijssysteem.
Visa

De meeste stagiaires zullen met een J-1 visum naar de VS gaan. Je krijgt dan te maken met een zogenaamde designated visa sponsor. Dit is een Amerikaanse organisatie die toestemming heeft van de US Department of State om studenten met een J-1 visum te ontvangen en daarvoor de juiste documenten af te geven. Organisaties als overheidsinstellingen, scholen, ziekenhuizen en particuliere organisaties voor uitwisseling in het onderwijs vallen hieronder. Elke sponsor moet zich houden aan een bepaalde programmabeschrijving waarin staat wat de deelnemers mogen doen tijdens hun stage. Op het moment is het aantal sponsors met J-I visabevoegdheid, dat stageplaatsen toestaat, zeer beperkt. De sponsoring zal in dat geval moeten worden gedaan door een sponsorbedrijf. Voorbeelden zijn

 

 

Vraag aan je stagebedrijf of men van de procedures op de hoogte is en geef het voldoende tijd om alles te kunnen regelen.

Tip:

Doordat de wet op dit gebied drastisch is gewijzigd, kunnen bedrijven nu flinke boetes krijgen voor het illegaal aannemen van buitenlandse werknemers of stagiaires. Daardoor zijn ook de procedures voor visumaanvragen ingewikkelder geworden. Als een Amerikaans bedrijf je een stageplaats aanbiedt, zorg dan dat zowel jij als het bedrijf op de hoogte zijn van de regels voor visa vóór je vertrekt.

Onderzoeksplaats

In de Verenigde Staten wordt onderzoek gedaan door hoogleraren, wetenschappelijk medewerkers, gepromoveerden (post-docs) en graduate studenten. Of je welkom bent in Amerika, hangt af van het onderzoeksvoorstel, de tijdsduur van het onderzoek en de eventuele begeleiding die er gegeven moet worden. De werkdruk voor medewerkers van de faculteiten is in het algemeen groot en er is weinig extra tijd beschikbaar voor begeleiding van niet-reguliere studenten. Vraag je docenten en hoogleraren of zij contacten hebben in de VS die je zou kunnen benaderen.

Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor de financiering van je verblijf in de VS. Er zijn geen Amerikaanse fondsen of instellingen die geld beschikbaar stellen voor studenten in deze fase van hun studie. Onderstaand enkele aanwijzingen voor het vinden van een onderzoeksplaats

 

 • Zoek uit welke instellingen zich specialiseren in het onderzoeksgebied. Een goed startpunt hiervoor is wetenschappelijke literatuur.
 • Raadpleeg Amerikaanse vakbladen. Vaak staan daarin advertenties waarin onderzoeksplaatsen worden aangeboden. Een goede bron van informatie is het Amerikaanse weekblad The Chronicle of Higher Education. Kijk ook op chronicle.com.
 • Leg contacten met vakgenoten (bijvoorbeeld tijdens congressen) en informeer naar onderzoeksmogelijkheden.
 • Neem contact op met beroepsorganisaties.

 

Onderzoek daarnaast wat voor beursverstrekkende instanties er zijn en voor welke onderzoeksprojecten ze geld beschikbaar stellen. Als je tijdens of na je graduate opleiding onderzoek wilt doen, dan kan dat in sommige gevallen met een Fulbright beurs. Raadpleeg de informatie over de Fulbright beurs of neem contact op.

 

Onderzoeksplaats na een graduate studie

De meest gangbare manier om in de Verenigde Staten promotieonderzoek te doen is als onderdeel van een PhD studie. Een andere optie is om in het kader van een promovendus-positie een gedeelte van het promotie-onderzoek in Amerika te doen. Het is lastiger om een onderzoeksplaats te vinden als je niet op een of ander manier binnen een regulier onderwijssysteem met een promotie bezig bent. Dan geldt hetzelfde als voor studenten die tijdens hun studie naar de VS willen voor het doen van onderzoek. Of je welkom bent hangt af van het onderzoeksvoorstel, de tijdsduur en de tijd die nodig zal zijn voor begeleiding. Er zijn weinig tot geen Amerikaanse fondsen beschikbaar voor studenten die in deze fase zelfstandig onderzoek willen doen. Promovendi kunnen zich aanmelden voor een Fulbright beurs.

 

Post-doc posities

Bij een groot aantal instellingen is het mogelijk om naar post-doc posities te solliciteren als men gepromoveerd is. Deze posities bieden de mogelijkheid om zelfstandig onderzoek te doen en te publiceren, om zodoende een begin te maken met het opbouwen van een wetenschappelijke reputatie. Financiële ondersteuning voor deze posities kan afkomstig zijn van de instelling waar onderzoek gedaan wordt, of van andere Amerikaanse, of niet-Amerikaanse fondsverstrekkende organisaties.

 

Visiting scholars

Universiteiten in de VS zijn vaak geïnteresseerd in samenwerking met onderzoekers en universitaire docenten uit andere landen. Een groot aantal faculteiten heeft zogenaamde invitational positions. Voor deze posities kunnen buitenlandse wetenschappers en onderzoekers met een zeer goede tot uitzonderlijke reputatie binnen hun vakgebied uitgenodigd worden. De aanstellingen duren vaak een jaar. De instelling in de Verenigde Staten betaalt het salaris en eventueel de bijkomende onderzoekskosten.

Het aantal invitational posities is beperkt. De meeste niet-Amerikaanse onderzoekers en wetenschappers regelen zelf hun onderzoeksplaats met behulp van contacten binnen het vakgebied. In dit geval is het vaak noodzakelijk er zelf zorg voor te dragen dat de financiering van het verblijf en het onderzoek rond komt. Wetenschappers kunnen zich aanmelden voor een Fulbright beurs.