Financiële steun van de universiteit

De Amerikaanse universiteiten financieren een groot aantal buitenlandse graduate studenten. Er zijn drie soorten financiering die door Amerikaanse universiteiten gegeven worden, namelijk een beurs (fellowship), een teaching assistantship of een research assistantship. PhD studenten hebben vaak meer beursmogelijkheden dan masterstudenten.

Fellowship

Een beurs wordt meestal toegekend aan uitmuntende studenten die een PhD opleiding volgen. De beurs zal gewoonlijk bestaan uit kwijtschelding van het collegegeld en een maandelijkse toelage.

 

Teaching assistantship

Een assistentschap is een soort baan van gemiddeld twintig uur per week. Je assisteert bijvoorbeeld een hoogleraar, geeft eerstejaars studenten les of kijkt examens na. Het is de meest voorkomende vorm van financiering voor studenten in de geesteswetenschappen, talen en sociale wetenschappen.

 

Research assistantship

Een onderzoeksassistentschap houdt meestal in dat je assisteert bij individuele onderzoeksprojecten van hoogleraren of bij projecten van de faculteit. Assistentschappen dekken over het algemeen het collegegeld en andere kosten van een jaar studie. Ook is een toelage voor het levensonderhoud vaak inbegrepen.

De afdeling of faculteit van de universiteit waar je je aanmeldt beslist welke sollicitant een assistentschap krijgt. De vereisten voor assistentschappen verschillen per instelling, maar in het algemeen wordt van onderwijsassistenten verwacht dat ze goed les kunnen geven.

Houd er rekening mee dat de sluitingsdata voor assistentschappen vaak eerder zijn dan die voor toelating tot een universiteit.

Wist je dat…
  • Assistantships zijn niet alleen bedoeld voor de financiering van de opleiding maar ook voor het opdoen van academische contacten die voor de student van belang kunnen zijn in de toekomst.
  • De werkweek van een graduate student wordt gebaseerd op de traditionele Amerikaanse 40-urige werkweek. Assistantships worden vaak in blokken van tien uur opgedeeld: instellingen gaan ervan uit dat een research assistant tien uur per week werkt en een teaching assistant ongeveer twintig uur per week. Deze schattingen zijn vaak niet realistisch, het kost meestal meer tijd.

Aanmelden voor financiële hulp

Realiseer je dat de deadlines voor de aanvraag van financiële hulp vroeg sluiten, soms nog voor de aanmeldingsdeadlines. De meest actuele informatie over beursmogelijkheden is te vinden op de websites van de instellingen zelf. Kijk bijvoorbeeld bij de informatie over financial aid van de graduate school en bij de informatie van het specifieke department waar je een aanmelding gaat indienen.