USMLE

Het succesvol afleggen van de United States Medical Licensing Examinations (USMLE) is in de VS een voorwaarde voor de certificering van artsen. De test meet hoe bekwaam een arts is in het toepassen van de kennis, vaardigheden en principes die centraal staan in de gezondheidszorg en die van belang zijn bij het contact met en de behandeling van patiënten. Voor onderzoekers en studenten die geen contact hebben met patiënten is het behalen van de USMLE vaak niet verplicht.

De USMLE bestaat uit drie examens. De drie examens worden bij voorkeur binnen een periode van 7 jaar behaald. Step 1, Step 2 CK en Step 3 worden in een computer test center afgelegd. Bij Step 2 CS wordt gewerkt met patiënten. De Step 1, Step 2CK en Step 2 CS examens hoeven niet op volgorde te worden afgelegd. Het is dus mogelijk om eerst het Step 2 examen te maken en daarna pas het Step 1 examen.

 

Step 1


Het Step 1 examen meet de basiskennis van medische wetenschappen, inclusief basiskennis van gezondheidszorg, ziektes en behandelwijzen.

 

Step 2 Clinical Knowledge


Om het Step 2 CK examen af te leggen dien je minimaal 2 jaar medical school of een vergelijkbare opleiding afgerond te hebben. Het examen meet de toepassing van medische kennis bij de behandeling van patiënten. 

 

Step 2 Clinical Skills


Dit examen meet hoe bekwaam een arts-assistent is in het diagnosticeren van patiënten en de vaardigheid om hierover te communiceren in de Engelse taal (supervised practice). Step 2 examens worden het gehele jaar afgenomen in ECFMG test centers in Philadelphia, Atlanta, Houston, Chicago en Los Angeles. De uitslag wordt binnen 6 weken na het afleggen van de test schriftelijk toegestuurd. Plan deze test zo vroeg mogelijk in als je wilt meedoen in de Match. De testdata lopen in aanloop naar de deadlines snel vol.

De uitslag van het Step 2 CS examen blijft drie jaar geldig. Na het afronden van ACGME geaccrediteerd programma in de VS blijft de uitslag onbeperkt geldig.

 

Step 3


Het step 3 examen duurt twee dagen en meet de bekwaamheid van een gediplomeerd arts (unsupervised physician) in het toepassen van medische kennis en vaardigheden met een nadruk op de behandeling van ambulante patiënten.

 

Registratie


Aanmelden voor Step 1 en Step 2 examens kunnen bij de registratie een voorkeursperiode van drie maanden opgeven waarbinnen ze de test kunnen afleggen, de zogeheten eligibility period. Na ontvangst van de toestemmingsbrief van ECFMG kan het examen binnen die periode worden ingepland. Het is mogelijk om de test in Nederland af te leggen bij Prometric. Registratie gaat via Prometric. Kandidaten moeten zich minimaal een maand voor de gewenste eligibility period inschrijven.

Internationale kandidaten voor de Step 1 en Step 2 examens dienen minimaal ingeschreven te staan of een diploma behaald te hebben bij een geneeskunde opleiding die is opgenomen in de International Medical Education Directory.

Kandidaten voor de Step 3 examens dienen een MD of vergelijkbaar diploma behaald te hebben, Step 1 en Step 2 examens succesvol doorlopen te hebben en ECFMG gecertificeerd te zijn om zich te registeren voor deze test. Registratieprocedures verschillen per staat. We adviseren om minimaal 6 maanden voor het afleggen te starten met de registratie. Individuele State Medical boards bieden meer informatie.

 

Kosten van testen

Step 1                $895 + $185 toeslag voor Europa

Step 2 CK         $895 + $210 toeslag voor Europa

Step 2 CS         $1550

 

Voorbereiden


Er zijn verschillende oefenboeken te koop. Een van de meest populaire publicaties is Rypins Basic en Clininal Medical Review, van Frohlich Publishers.