Aanmelding

Het duurt minimaal een jaar om je aanmelding bij een Amerikaanse universiteit succesvol af te ronden. Op bijgaande pagina’s vind je een overzicht van benodigde documenten, tips en voorbeelddocumenten.

De toelatingseisen verschillen per instelling. Elke universiteit heeft eigen inschrijfformulieren en hanteert eigen deadlines. Het kan zijn dat je de inschrijfformulieren bij een centrale afdeling moet indienen. Het is ook mogelijk dat de formulieren rechtstreeks bij de faculteit ingediend moeten worden. Je inschrijving zal zowel op centraal niveau als op faculteitsniveau beoordeeld worden.

 

Deadlines

Vanzelfsprekend moeten alle onderdelen van de aanmelding voor de sluitingsdatum door de universiteit ontvangen zijn. Iedere instelling hanteert eigen sluitingsdata. De deadlines liggen over het algemeen tussen november en april voorafgaand aan het academisch jaar waarin je studie begint. Kijk bij de instelling na wat de precieze deadlines zijn en maak naar aanleiding van je shortlist een planning van de deadlines voor je aanmelding en de aanvraag van financiële steun per instelling.

Een volledige aanmelding bij een Amerikaanse graduate opleiding bestaat meestal uit de volgende onderdelen.

 

Aanmeldingsformulier

Kijk op de website van de universiteit welke formulieren je nodig hebt.

 

Originele transcripts

Een overzicht van de tot nu toe gevolgde vakken en de daarvoor behaalde cijfers tijdens je studie, voorzien van een originele stempel en handtekening van de instelling waar je de vakken gevolgd hebt. Indien je al afgestudeerd bent, een kopie van je diploma.

 

Vertaling van transcripts

Een vertaling van de diploma’s, als je die niet al hebt, ook voorzien van een origineel stempel en handtekening van de instelling. In de meeste gevallen kun je zelf voor de vertaling zorgen. Het is niet nodig dat dit door een beëdigd vertaler wordt gedaan.

 

Statement of Purpose

De schriftelijke motivatie (statement of purpose) vormt een belangrijk onderdeel van de inschrijving. Hierin motiveer je waarom je een graduate opleiding wilt doen en in het bijzonder waarom je die wilt doen aan de instelling waar je de motivatie naartoe stuurt. Dit is hét onderdeel van de inschrijving waarin je kunt laten zien wie je bent en wat je onderscheidt van al die andere kandidaten die zich ook voor de betreffende opleiding aanmelden. Voor iedere instelling waarbij je je aanmeldt zul je een aparte motivatie moeten schrijven. Voor meer informatie lees je onze tips over het schrijven van een statement of purpose.

 

Aanbevelingsbrieven


In het algemeen zullen drie aanbevelingsbrieven gevraagd worden. Deze moeten geschreven worden door docenten die een beeld kunnen geven van jou als student en van jouw academische kwaliteiten. Als je je aanmeldt voor een opleiding tot Master of Business Administration, of voor andere opleidingen waarbij werkervaring van belang is, zal de referentie eerder een (voormalige) werkgever dan een docent moeten zijn.

 

Resultaten op de toelatingstesten


Aankomend graduate studenten maken enkele toelatingstesten. De meeste universiteiten vereisen dat je één of meer resultaten van deze examens instuurt als onderdeel van je aanmelding. Je laat je scores door de testorganisatie doorsturen aan die universiteiten die je aanmelding pas compleet vinden als ze die scores van je ontvangen hebben. Welke test(en) er moeten worden afgelegd, hangt af van de universiteit en de studierichting. Bovendien stelt elke universiteit haar eigen eisen aan de te behalen testscores. Enkele voorbeelden zijn de TOEFL, de Graduate Record Examination (GRE), de Graduate Management Admissions Test (GMAT) en indien aanwezig in je vak de uitslag van de GRE Subject Test. Raadpleeg de informatie over Engelse taaltesten en toelatingstesten voor meer specifieke informatie.

 

Application fees


Bijna alle instellingen brengen administratiekosten voor je aanmelding (application fee) in rekening. Het bedrag ligt tussen de $25 en $90 per aanmelding en je krijgt het niet terug, ook niet als je wordt afgewezen. Het inschrijfgeld betaal je met een creditcard.

 

Interview


Sommige universiteiten bieden de mogelijkheid om een interview af te leggen.