Stap 2: Het zoeken naar passende universiteiten

Als je eenmaal weet welke opleiding je wilt gaan volgen, kun je verder onderzoek gaan doen naar de verschillende universiteiten door uit te zoeken waar je vak gedoceerd wordt, op welke wijze en door wie. Er bestaan grote onderlinge verschillen tussen instellingen. Er zijn universiteiten die alleen masteropleidingen aanbieden, universiteiten die zich op een beperkt aantal PhD programma’s richten, en grote onderzoeksinstellingen waar uit een breed aanbod van zowel master als PhD opleidingen gekozen kan worden. Daarnaast moet je je realiseren dat elke Amerikaanse universiteit vrij is in het bepalen van de toelatingseisen. Dit kan zelfs zo ver gaan dat de faculteiten van één instelling verschillende toelatingseisen hanteren.

Het is daarom belangrijk om te onderzoeken welke universiteiten goed staan aangeschreven op jouw vakgebied, wat voor soort opleiding zij bieden en wat de financieringsmogelijkheden zijn.

Wat zijn de mogelijkheden?

Begin met het maken van een lijst van tien tot twintig universiteiten die bij jouw wensen en kwaliteiten aansluiten. Je kunt de volgende criteria in overweging nemen om een selectie te maken uit het grote aanbod van instellingen en opleidingen.

 

Vakmatige criteria

 • De inhoud en opbouw van het studieprogramma binnen je vakgebied en daaraan verwante studierichtingen. Kijk bijvoorbeeld naar de verplichte vakken, welke keuzevakken er zijn, etcetera.
 • De onderzoeksspecialisatie van de vakgroep als geheel en de expertise van de medewerker bij wie je wilt gaan studeren in het bijzonder.
 • De kwalificaties van de medewerkers bij de vakgroep.
 • De student to faculty ratio. De student to faculty ratio geeft aan wat de verhouding tussen het aantal studenten is ten opzichte van medewerkers.
 • Specifieke toelatingseisen, zoals bijvoorbeeld werkervaring voor bepaalde beroepsgerichte masteropleidingen of specifieke vakkennis voor bepaalde PhD opleidingen. Het is belangrijk om je toelatingskansen bij iedere universiteit realistisch te bekijken. Veel graduate opleidingen publiceren een overzicht van gemiddelde testscores van toegelaten studenten. Dit kan je een indicatie geven van je toelatingskansen.
 • Selectiviteit van de programma’s. Hoeveel studenten melden zich aan voor de beschikbare plaatsen?
 • De kwaliteit van de bibliotheek en de aanwezigheid en kwaliteit van andere onderzoeksfaciliteiten (bijvoorbeeld laboratoria).

 

Financiële criteria

Het is belangrijk om op tijd onderzoek te doen naar de financieringsmogelijkheden van je studie. Het is belangrijk om van tevoren vast te stellen wat de hoogte van het collegegeld is aan de universiteiten van jouw voorkeur en welke financieringsmogelijkheden de universiteit zelf biedt. Meer informatie over financiering en beursmogelijkheden, inclusief de Fulbright beurzen, is te vinden op de pagina over kosten en beursmogelijkheden.

 

Personal fit

Het academisch profiel en de kosten zijn belangrijke uitgangspunten bij het zoeken naar een passende universiteit, maar natuurlijk moet je je ook thuis voelen bij de universiteit. Het is dus ook belangrijk om na te denken in wat voor omgeving jij je het meest op je plek zult voelen. Enkele punten die je hierbij in overweging kunt nemen zijn:

 

 • De locatie in het land zelf
 • De grootte van de instelling. Vaak zijn er meer keuzemogelijkheden bij grotere instellingen, terwijl er bij kleinere instellingen vaak meer oog is voor de individuele studiewensen.
 • Academische cultuur (voel je je bijvoorbeeld meer op je plek in een competitieve omgeving of geef je de voorkeur aan een universiteit met een meer inclusief karakter, wil je zelfstandig werken of voel je je prettig bij meer begeleiding?)
 • Faciliteiten en extracurriculaire activiteiten naast je studie

 

Accreditatie

Heb je een aantal universiteiten gevonden, dan is het belangrijk om na te gaan of de opleiding(en) die je op het oog hebt geaccrediteerd zijn. Het onderwijs in de VS is niet op federaal niveau geregeld en er is dan ook geen landelijke accreditatie zoals in Nederland. Amerikaanse universiteiten worden vaak per regio, en soms per vakgebied, geaccrediteerd. Controleer altijd of de universiteit geaccrediteerd is en zo ja, door welke organisatie(s). Ook is het belangrijk om na te gaan of er op jouw vakgebied aparte beroepsorganisaties zijn die faculteiten accrediteren. Is dit het geval, kijk dan na of de faculteit van de instelling waar je interesse naar uitgaat geaccrediteerd is.

Onderstaand vind je de bekendste accreditatieorganisaties. Heb je twijfels over de accreditatie van een universiteit? Je kunt altijd bij ons terecht voor verder advies.

Nationale accreditatie organisaties:

Let er op dat de accreditatie organisatie erkend is door de US Department of Education of CHEA.

 

Regionale accreditatie organisaties:

 

Specifieke beroepsorganisaties per vakgebied zijn

 

Universiteiten zoeken

Een goede manier om erachter te komen of opleidingen aansluiten bij je studiewensen is door te praten met docenten aan de instelling waar je studeert of bent afgestudeerd. Meestal kunnen zij je namen geven van instellingen en specialisten binnen je vakgebied. Vervolgens kun je rechtstreeks contact opnemen met de opleidingscoördinator van de universiteit om na te gaan of de betreffende universiteit inderdaad aansluit bij wat je zoekt. Andere goede bronnen voor informatie zijn vakliteratuur, referentieboeken en studiegidsen. de Fulbright Commission heeft een aantal studiegidsen op kantoor. Maak een afspraak om deze gidsen in te zien.

Er zijn daarnaast verschillende online zoekmachines waarmee je op basis van jouw voorkeuren naar universiteiten kunt zoeken. De bekendste zoekmachines zijn

 

Carnegie Classification

De Carnegie Classification of Institutions of Higher Education biedt lijsten van universiteiten die zijn gerangschikt op:

 • De hoogst haalbare graad bij een specifieke instelling
 • Onderzoeksactiviteit (hoog, gemiddeld, laag)
 • Special focus schools met opleidingen op bepaalde vakgebieden (bijvoorbeeld engineering of law)

Handige overzichten zijn de

Universiteiten gerangschikt op basis van haalbare graden.

Lijst van graduate opleidingen per vakgebied.

 

Rankings

Je kunt bij het zoeken gebruik maken van rankings. Over de waarde van rankings zijn de meningen verdeeld. Als je deze wilt gebruiken, let er dan in ieder geval op of de criteria waarop de classificatie gebaseerd is overeenkomen met de zaken die je zelf belangrijk vindt bij een universiteit. Rankings zijn samengesteld op basis van verschillende criteria, waarbij de kwaliteit van het onderwijs niet altijd het zwaarst weegt. Zo staan bij sommige rankings de hoeveelheid geld die een universiteit heeft, naamsbekendheid of toelatingspercentages voorop, of gelden de rankings alleen voor een specifieke faculteit of opleiding. Rankings kunnen nuttig zijn, maar moeten niet de enige middel zijn bij het vinden van passende universiteiten. Het belangrijkste is dat je een universiteit vindt die aansluit bij jouw persoonlijke criteria.

De bekendste organisaties die zich bezighouden met rankings van universiteiten zijn