De GRE

Als je op graduate niveau wilt studeren in de VS, moet je in veel gevallen de GRE General Test afleggen. Kijk bij de toelatingseisen van de universiteiten waarin je geïnteresseerd bent of de GRE General Test vereist is. Wie rechten, medicijnen, tandheelkunde, diergeneeskunde, beeldende kunst of muziek wil studeren, legt meestal geen GRE General Test af. Voor de studierichtingen bedrijfskunde en economie is vaak een score op de GMAT vereist, hoewel een groeiend aantal universiteiten ook de GRE accepteert. Naast de GRE general test vragen sommige universiteiten ook om een score op een GRE Subject Test.

GRE General Test

De GRE General Test is een computertest die in totaal vier uur duurt. De test bestaat uit drie onderdelen: analytische schrijfvaardigheid, verbale vaardigheden en kwantitatieve vaardigheden.

 

 • Analytische schrijfvaardigheid
  Twee schrijfopdrachten waarbij gekeken wordt hoe goed je kritisch nadenkt, meningen onderbouwt, en complexe ideeën communiceert.
 • Verbale vaardigheden
  Hoe goed ben je in het analyseren, evalueren, en samenvatten van teksten en het analyseren van de verhoudingen tussen zinsdelen. De focus ligt op leesvaardigheid met opgaven waarin je vermogen om conclusies te trekken en begrip van de tekst centraal staat.
 • Kwantitatieve vaardigheden
  Hoe goed is je begrip van elementaire wiskundige inzichten zoals algebra, geometrie, getallenleer en je vermogen om rekenkundige problemen op te lossen. De test besteedt aandacht aan data analyse en biedt realistische scenario’s.
Tip:
 • Aan het einde van de test verschijnt de voorlopige uitslag van de laatste twee onderdelen op het scherm. Als je er niet tevreden mee bent, heb je de mogelijkheid de test te annuleren. Hiermee geef je in feite aan dat je de test niet hebt afgelegd. Dit is onherroepelijk, dus denk er goed over na. Als je besluit de score te accepteren, stuurt ETS de uitslag binnen twee weken op.
Registratie

Registreren voor de test gaat online via ETS. Je kunt de test gedurende het hele jaar in Amsterdam afleggen. Het afleggen van de test kost $205. Dit bedrag kan je betalen per creditcard.

Tip:

Heb je een leerstoornis of handicap? Mogelijk kom je in aanmerking voor testing accomodations. ETS biedt meer informatie.

Scores

GRE testscores blijven vijf jaar geldig. ETS biedt de mogelijkheid om te kiezen welke scores je naar de universiteiten laat sturen. Deze ScoreSelect optie houdt in dat je op de test dag de keuze hebt om de scores van je huidige test of de scores van alle eventuele GRE testen die je voorheen hebt afgelegd, op te sturen naar vier universiteiten. Mocht je nog niet weten waar je je wilt aanmelden of wil je dat je score naar meer dan vier universiteiten wordt opgestuurd, dan kun je ook later nog via ETS je score laten opsturen.  Ook als de universiteiten je aanmelding nog niet hebben ontvangen, bewaren ze je testscore.

 

Voorbereiden

Het is verstandig een oefentest te maken om te zien hoeveel voorbereiding je nodig hebt om de GRE met goed gevolg af te leggen. Zorg er in ieder geval voor dat je een duidelijk beeld hebt van de verschillende soorten vragen die je kunt verwachten, zodat je tijdens de test geen tijd verliest met het lezen van de instructies bij de verschillende onderdelen. Oefenmateriaal is te downloaden via ETS. Daarnaast zijn er online oefenboeken te koop.

 

GRE Subject Test

Naast de GRE General Test hanteren sommige universiteiten ook een Subject Test als ingangseis voor hun graduate opleidingen. Subject Tests bestaan in de volgende vakgebieden:

 

 • Biologie
 • Scheikunde
 • Engelse literatuur
 • Wiskunde
 • Natuurkunde
 • Psychologie

 

Als je een van deze vakken wilt gaan studeren, kijk dan bij de ingangseisen van de universiteiten waar je je wilt aanmelden of je de Subject Test moet doen.

De GRE Subject test is een schriftelijke toets die twee uur en vijftig minuten duurt. De inhoud verschilt per vakgebied. Op de website van ETS is een precieze beschrijving te vinden van de inhoud per test.

 

Registratie

De Subject Tests worden drie keer per jaar afgenomen, meestal in september, oktober en april. De test kost $150. Je moet je minstens zes weken voorafgaand aan de testdatum registeren bij ETS. De test wordt niet in Nederland afgenomen. Zoek op de website van ETS naar dichtstbijzijnde test centra waar paper delivered tests worden afgenomen.

 

Scores

Subject Test scores zijn maximaal vijf jaar geldig. Ook voor de Subject Tests is de ScoreSelect optie beschikbaar.  Mocht je nog niet weten waar je je wilt aanmelden of wil je dat je score naar meer dan vier universiteiten wordt opgestuurd, dan kun je ook later nog via ETS je score laten opsturen.  Ook als de universiteiten je aanmelding nog niet hebben ontvangen, bewaren ze je testscore.

 

Voorbereiden

Het is erg belangrijk om je goed voor te bereiden op de Subject Test. ETS verstrekt gratis oefenmateriaal aan iedereen die zich voor een Subject Test inschrijft. Deze oefenboeken zijn ook online te downloaden.

Let op: universiteiten accepteren alleen de officiële door ETS direct naar hen opgestuurde uitslagen.