Aanmelding Voorbereiden

Het duurt meestal een jaar om je aanmelding bij een Amerikaanse universiteit succesvol af te ronden. Hier vind je een overzicht van benodigde documenten, tips en voorbeelddocumenten.

Toelatingseisen

Het is lastig om het Amerikaanse beoordelingssysteem één op één te vergelijken met Nederland. Amerikaanse universiteiten hanteren een holistisch toelatingsbeleid. Dat betekent dat de toelatingscommissie niet alleen naar je cijfers en testscores kijkt. Ook jouw interesses, bezigheden en ambities spelen een rol bij de toelating. Het is verstandig je ruim van tevoren te verdiepen in de voorwaarden.

Engelse taaltest

Als aankomend student uit een niet-Engelstalig land, dien je in elk geval aan te tonen dat je het Engels voldoende beheerst om in een academische setting te kunnen studeren. De meeste Amerikaanse onderwijsinstellingen willen dat je hiervoor een Engelse taaltest aflegt. Je kunt kiezen uit verschillende taaltesten, waaronder de TOEFL, IELTS of Duolingo die je online of bij een test center in Nederland maakt.

ACT of SAT

Een deel van de Amerikaanse universiteiten vraagt om een score op één van de gestandaardiseerde toelatingstesten – meestal de SAT of de ACT. Welke test je moet maken, hangt af van de universiteit, de studierichting en het niveau van de te volgen studie. Bovendien stelt elke universiteit weer eigen eisen aan de te behalen minimum testscores. Verdiep je ongeveer 1,5 jaar voor vertrek in de testen.

Essay

Het essay is een belangrijk onderdeel van de aanmeldingsprocedure. Het essay is een goede manier om jezelf voor te stellen aan de selectiecommissie en nadruk te leggen op de zaken die jij belangrijk vindt. Een selectiecommissie leert in het essay meer over je motivatie, achtergrond, interesses en ambities. Daarnaast wordt het essay ook gebruikt om een indruk te krijgen van je schrijfvaardigheid.

Transcripts

Je cijfergemiddelde is onderdeel van de toelatingseisen van de universiteit. Universiteiten vragen daarom om transcripts – je cijferlijsten van je middelbare school. Omdat je uit een ander schoolsysteem komt ontvangt de universiteit ook graag verdere context over jouw opleiding en het niveau. Deze informatie verwerk je vaak in een school profile. Dit document wordt samen met jouw originele cijferlijsten door jouw school aan de universiteit gestuurd.

Referenties

Veel universiteiten vragen om referentiebrieven van bijvoorbeeld je docenten (of sportcoach). Inhoudelijk is het belangrijk dat de brief een compleet beeld schetst van jouw vaardigheden, persoonlijkheid en talenten. Benader hiervoor een aantal referenten die jou goed kennen en een goed beeld van jouw vaardigheden en ontwikkeling kunnen schetsen. Je referenten sturen hun brief vervolgens rechtstreeks aan de Amerikaanse universiteit.

Common App

Steeds meer universiteiten maken gebruik van de Common Application, een centraal aanmeldsysteem waarmee je een aanmelding (en veel van bovenstaande documenten) naar meerdere universiteiten kunt versturen. Ook zijn er alternatieven zoals de Coalition App of andere aanmeldingen.

CSS Profile

Het CSS Profile wordt door veel universiteiten gebruikt voor het aanvragen van financial aid. Deze beurzen worden verstrekt op basis van het gezinsinkomen. Let erop dat de deadlines kunnen verschillen en dat het een paar dagen werk is om alle gegevens voor het CSS Profile in te vullen.

Portfolio

Bij sommige opleidingen wordt om een portfolio gevraagd. Dat kan bijvoorbeeld een opleiding in de kunsten zijn, maar ook bij technische opleidingen, zoals bijvoorbeeld MIT, kun je wel eens een maker portfolio inleveren. Met een portfolio geef je de universiteit een beter beeld van jouw talenten.