De National Collegiate Athletic Association (NCAA)

De NCAA is de grootste Amerikaanse sportbond en reguleert sporten en sportbeurzen aan meer dan 1100 colleges en universiteiten.

Hoe gaat de NCAA te werk?

De NCAA reguleert sporten bij alle 1100 colleges en universities die bij hen zijn aangesloten. De NCAA bepaalt per sport hoeveel geld er voor beurzen beschikbaar is. Ook bepaalt de NCAA hoeveel volledige en gedeeltelijke beurzen er per sport beschikbaar zijn. Colleges en universities die in de competitie uitkomen in divisie I of II mogen sportbeurzen verstrekken. Colleges en universities die uitkomen in divisie III mogen geen sportbeurzen verstrekken, en zijn daardoor gebonden aan minder strenge regels. Als een college jou een sportbeurs wil verstrekken, moet je daarbij voldoen aan alle regels die zijn opgesteld door de NCAA.

Academische criteria

Als aankomend sporter moet je voldoen aan de academische criteria van jouw universiteit. Daarnaast heeft ook de NCAA een aantal academische criteria opgesteld. Met een Nederlands havo, vwo of MBO diploma voldoe je in principe aan de academische criteria van de NCAA. Naast voorwaarden aan je vooropleiding worden er door de NCAA voorwaarden gesteld aan je cijfergemiddelde (ook wel GPA) en testscores op de algemene kennistesten als de SAT of de ACT. De NCAA maakt gebruik van een sliding scale. Hoe hoger je cijfergemiddelde, hoe lager je testscores mogen zijn. Andersom kun je een lager cijfergemiddelde weer compenseren met een hoge score op de SAT of ACT. Deze criteria kun je vinden in de academic guides die zijn opgesteld door de NCAA (zie hiervoor de links in het kader hiernaast).

Om als sporter te worden toegelaten moet je voldoen aan zowel de voorwaarden van de NCAA als aan de academische criteria van jouw universiteit.

Eligibility requirements

Om in aanmerking te komen voor een sportbeurs, moet je het certificeringsproces van de NCAA doorlopen. Hiervoor registreer je je bij het Eligibility Center. Ben je je nog aan het oriënteren? Je kunt in eerste instantie een gratis profielpagina aanmaken. Als je er zeker bent dat je het certificeringsproces wilt doorlopen kun je het gratis account omzetten naar een betaald account.

Handige links

De NCAA stelt eligibility requirements op voor iedere sport en iedere divisie. Die regels verschillen per sport en per divisie. Zo zijn er strenge voorwaarden voor o.a. het spelen in professionele teams, het ontvangen van prijzengeld en het gebruik van recruitment agencies. Ook zijn er bepaalde periodes waarin coaches sporters wel- of juist niet mogen benaderen. Alle specifieke informatie over jouw sport en de procedures die daarvoor gelden kun je vinden in de Guide for the College Bound Student Athlete.

Welke divisies zijn er?

Divisie 1

Grote staats- en particuliere universiteiten met uitgebreide basketbal of American football-programma’s zijn bij deze divisie aangesloten. Deze scholen hebben vaak de grootste studentenpopulaties en ook de grootste budgetten voor sport. Amerikaanse studenten hoeven in de meeste gevallen niet zelf op zoek te gaan naar sportbeurzen binnen deze divisie, maar worden benaderd door coaches. In hun zoektocht maken deze o.a. gebruik van elektronische databanken waarin gegevens over sportprestaties van middelbare scholieren worden bijgehouden. Meer dan 350 colleges en universiteiten zijn aangesloten bij Divisie I.

Divisie 2

De wat kleinere staatsuniversiteiten zijn vaak bij deze tweede divisie aangesloten. De sportprogramma’s binnen deze divisie zijn in het algemeen kleiner dan die in divisie I. Divisie II scholen hebben wat kleinere budgetten en geven vaak gedeeltelijke sportbeurzen, soms in combinatie met academische beurzen of need-based beurzen. Sportcoaches binnen deze divisie zijn ook actief op zoek naar leden voor hun teams, maar maken minder gebruik van elektronische databanken. Coaches bezoeken meestal Amerikaanse middelbare scholen en community colleges om te beoordelen of er sporttalenten aanwezig zijn. Er spelen ongeveer 300 colleges en universiteiten in deze divisie.

Divisie 3

De meeste kleine, prestigieuze colleges zijn lid van deze divisie. Het is de grootste divisie, met meer dan 450 colleges en universiteiten. Binnen deze divisie mogen geen sportbeurzen verstrekt worden. Als instellingen binnen deze divisie toch financiële steun verlenen, komt het geld voor deze beurzen uit andere bronnen en wordt sporttalent niet betrokken bij de beoordeling van een student die voor een beurs in aanmerking komt. Hoewel in minder mate dan binnen divisie I en II, zijn coaches ook voor deze divisie actief op zoek naar talent.