Engelse taaltest

Als aankomend student uit een niet-Engelstalig land, dien je in elk geval aan te tonen dat je het Engels voldoende beheerst om in een academische setting te kunnen studeren. De meeste Amerikaanse onderwijsinstellingen willen dat je hiervoor een Engelse taaltest aflegt. Vaak gaat het hier om de TOEFL. Tegenwoordig accepteren ook steeds meer universiteiten de IELTS of Duolingo test.

Je kunt de Engelse taaltests regelmatig maken in testcentra in Nederland. Tegenwoordig kun je ook steeds meer Engelse taaltesten online maken. Het is verstandig om deze tests al voor je eindexamenjaar een keer te maken, bijvoorbeeld in 5 vwo of 4 havo. Vaak stellen universiteiten minimum eisen aan de scores en kun je met een goede score soms ook beurzen krijgen. De meeste tests blijven 2 jaar geldig.

Tip

Heb je recentelijk meer dan twee jaar volledig Engelstalig onderwijs gevolgd, bijvoorbeeld op een internationale school? Soms krijg je dan vrijstelling voor de Engelse taaltest. Dit geldt meestal niet voor extra Engelse cursussen binnen het reguliere onderwijs, zoals IB Engels of een Cambridge certificaat. Als je denkt dat je wellicht voor vrijstelling van een Engelse taaltest in aanmerking kunt komen, kun je hiernaar informeren bij de universiteiten waarbij je je wilt aanmelden.

Aanvragen testing accomodations

Heb je dyslexie of een handicap waardoor je extra tijd of hulp nodig hebt bij de taaltoetsen? Je kunt dit aanvragen via de testorganisaties zelf. Zorg dat je deze testing accomodations minimaal twee maanden voor je geplande testdatum aanvraagt. Het aanvragen van testing accomodations is een lange procedure. Voor internationale studenten is de procedure soms wat ingewikkelder.

Meer informatie over ondersteuning:

ETS Testing Accomodations

IELTS Testing Accomodations

Duolingo Testing Accomodations

De TOEFL iBT

De Test of English as a Foreign Language (TOEFL) meet je Engelse communicatievaardigheden in een academische setting. De eindscore wordt gegeven op een schaal van 0-120. Op de websites van Amerikaanse universiteiten is terug te vinden wat de minimum- en/of gewenste TOEFL-score is. De scores zijn maximaal twee jaar geldig.

De test duurt vier uur en bestaat uit vier verschillende onderdelen: leesvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid. De moeilijkheidsgraad van de test is vergelijkbaar met de havo/vwo-eindexamens. Hoewel Nederlandse studenten over het algemeen heel goed scoren op deze test, met een gemiddelde score van 100, is het toch verstandig om de test goed voor te bereiden.

Registratie en voorbereiding TOEFL

Nederlandse studenten kunnen de test afleggen in een aantal computer testcentra in Nederland. Je kunt je online registeren via ETS en betaalt $245. Je kunt de TOEFL enkele keren per maand afleggen. Meld je op tijd aan. Met name in het najaar leggen veel scholieren de test af en zitten testdata snel vol. Binnen vijftien werkdagen zijn je scores online beschikbaar via de website van ETS.

Je dient je scores ook door te sturen naar de universiteiten waar je je gaat aanmelden. Tijdens de registratie kun je het score report gratis doorsturen naar vier instellingen. Voor ieder aanvullend score report betaal je $20. Weet je nog niet zeker waar je je wilt aanmelden, of wil je de score eerst afwachten voordat je de uitslag doorstuurt? Je kunt je scores altijd op een later moment doorsturen.

Oefenmateriaal

We adviseren je om de TOEFL goed voor te bereiden en in elk geval een paar keer te oefenen. Je kunt gratis oefenmateriaal downloaden via:

IELTS

De International English Language Testing System (IELTS) meet net als de TOEFL hoe vaardig je bent in het communiceren in het Engels. De IELTS wordt in toenemende mate door Amerikaanse universiteiten geaccepteerd als test om je beheersing van het Engels aan te tonen, maar in de VS is de TOEFL vooralsnog de test waarmee universiteiten het meest vertrouwd zijn. Mocht je toch voor de IELTS kiezen, kijk dan eerst of de Amerikaanse universiteiten waarbij je je wilt aanmelden deze test accepteren. Ben je van plan je aan te melden voor het Campus Scholarship Program? Dan wordt de IELTS niet geaccepteerd.

De IELTS Academic Test duurt twee uur en 45 minuten en wordt afgenomen in een testcenter, zowel op papier als mondeling. De test bestaat uit vier onderdelen: leesvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid. De eindscore wordt gegeven op een schaal van 0-9. De scores zijn maximaal twee jaar geldig.

Registratie en voorbereiding IELTS

De IELTS wordt zo’n vier keer per maand aangeboden en kost $215. Je kunt je online registreren via IELTS. Het is verstandig je zo vroeg mogelijk aan te melden want de testcentra zitten snel vol. Binnen twee weken na het afleggen van de test, ontvang je een score report. Je scores zijn na 28 dagen online beschikbaar via IELTS. Daarnaast stuurt IELTS jouw score door naar maximaal vijf onderwijsinstellingen. Mocht je nog niet weten waar je je wilt aanmelden of wil je dat je score naar meer dan vijf universiteiten wordt opgestuurd, dan kun je later je score nog tegen een kleine vergoeding laten opsturen via IELTS.

Oefenmateriaal

We adviseren je om de IELTS goed voor te bereiden en in elk geval een paar keer te oefenen. Je kunt oefenmateriaal downloaden via

Duolingo

De Duolingo English proficiency test is een relatief nieuwe test, maar wordt door steeds meer Amerikaanse universiteiten geaccepteerd. Bekijk voordat je je inschrijft de lijst met onderwijsinstellingen die Duolingo accepteren om te zien of jouw universiteit(en) erbij staan.

De Duolingo test bestaat uit een test van 45 minuten waarin je lees-, schrijf-, spreek-, en luistervaardigheden getest worden. Daarna leg je een video interview af van 10 minuten waarin je een serie open vragen beantwoordt. Je kunt de test op ieder moment online maken, op een computer met camera, microfoon en speakers. Ook heb je een geldig paspoort of id-kaart nodig om de test te starten.

Registratie

Je  maakt de Duolingo test online en kunt je hiervoor online registeren bij Duolingo. Je krijgt een score tussen de 10-160. De uitslag van je test is binnen 48 uur beschikbaar en je testresultaat blijft twee jaar geldig. De Duolingo test kost $45.

Oefenmateriaal

Op de website van Duolingo vind je gratis oefenmateriaal om de test goed mee voor te bereiden.

Duolingo English Test