Academisch profiel Community College

Het is in de eerste plaats belangrijk een college te vinden waar jij je academisch opzicht kunt ontwikkelen. Andersom moet je realistisch bekijken waar je met jouw profiel een goede kans op toelating hebt. Universiteiten noemen dit een ‘good fit’.

Omdat er zo veel mogelijkheden en type opleidingen zijn is het goed om als eerste na te denken over de factoren die voor jou van belang zijn en deze op een rijtje te zetten. Als je voor jezelf een beeld hebt van wat je zoekt, kun je daarna gerichter op zoek naar universiteiten die bij jouw wensen passen. Bedenk daarbij wat voor jou persoonlijk van belang is. Niet iedereen zoekt hetzelfde en zal evenveel waarde hechten aan dezelfde factoren.

  • Studierichtingen
    In Amerika heeft ieder college een eigen identiteit en academische focus – en dat geldt ook voor community colleges. Weet je al dat je je tijdens je studie in een bepaalde richting wilt specialiseren? Dit kan een belangrijke reden zijn om voor een bepaald college te kiezen.
  • Articulation agreements
    Wil je na het behalen van je Associate’s Degree doorstromen naar een bachelorstudie aan een vierjarige universiteit? Veel community colleges hebben daar al afspraken over gemaakt met universiteiten in de regio of daarbuiten. Dit worden vaak articulation agreements genoemd. Heeft het community college een articulation agreement met een bepaalde universiteit? Dan kun je met het juiste vakkenpakket en goede studieresultaten vaak automatisch doorstromen in een bacheloropleiding aan die universiteit. Soms garanderen ze je zelfs een studiebeurs!Vaak worden articulation agreements gesloten met universiteiten in dezelfde staat, maar je kunt ook daarbuiten doorstromen.Het kan dus interessant zijn om te bekijken met welke universiteiten het college een overeenkomst heeft.
  • Student-to-teacher-ratio
    In Amerika kun je zowel grote staatsuniversiteiten als heel kleinschalige privé colleges vinden. De grootte van de universiteit heeft ook weer invloed op de organisatie van het onderwijs. De student to teacher ratio geeft aan wat de verhouding tussen het aantal studenten en het aantal docenten is. Stel, de student to faculty ratio is 1:20, dan betekent dat dat er voor iedere twintig studenten één docent beschikbaar is. Hoe kleiner de ratio, hoe meer onderwijspersoneel het college in dienst heeft en hoe persoonlijker het onderwijs is.

Toelatingseisen en selectiviteit

De toelatingseisen verschillen per college. In principe werkt een community college met open enrollment. Dat betekent dat het college jouw aanmelding automatisch accepteert als je aan alle voorwaarden voldoet. Een community college kan wel eisen stellen aan je vooropleiding, financiën en beheersing van de Engelse taal.

Verder kunnen toelatingseisen per type opleiding verschillen. Wil je bijvoorbeeld een opleiding in een technische richting zoals engineering of computer science volgen? Dan kan het zijn dat je te maken krijgt met andere toelatingsvoorwaarden dan studenten die zich voor een liberal arts programma aan datzelfde college aanmelden. Ook opleidingen in de kunsten, muziek en design hebben vaak specifieke toelatingseisen. Zo moet je bijvoorbeeld een portfolio opstellen of bepaalde ervaring aan kunnen tonen om tot de opleiding te worden toegelaten.