Bedrijfskunde/MBA

In de Verenigde Staten zijn twee soorten graduate diploma’s te behalen in bedrijfskunde, een MBA en een Master of Science (MSc). Op deze pagina lees je meer over deze opleidingen en de aanmeldingsprocedure.

Wat is het verschil tussen een MBA en een Master of Science?

Een MSc is een meestal éénjarig specialisatieprogramma in bijvoorbeeld accounting, finance, marketing, international business, economics, enzovoort. Deze zijn over het algemeen bedoeld voor studenten die al een bachelordiploma of andere opleiding hebben in economie of management.

Een MBA-opleiding is een beroepsopleiding op graduate niveau die dient als voorbereiding op een leidinggevende functie in het bedrijfsleven. Voor een MBA programma is het niet noodzakelijk om een economische vooropleiding te hebben. Veel universiteiten geven zelfs de voorkeur aan studenten die geen specifieke managementachtergrond hebben. Wel hebben Nederlandse studenten met een universitaire opleiding een grotere kans op toelating tot Amerikaanse MBAopleidingen dan afgestudeerden van HBO-instellingen. Dit geldt in het bijzonder voor de meest vooraanstaande universiteiten. Veel voorkomende vooropleidingen zijn: technische studies, geneeskunde, of sociale wetenschappen. Er wordt wel verwacht dat kandidaten door hun werkervaring enige kennis hebben van economie en management.

Een doctorate opleiding in de richting bedrijfskunde (Phd of DBA) duurt drie tot vijf jaar en is voor studenten die les willen gaan geven in management of die een onderzoeksfunctie ambiëren.

De MBA-opleiding

Voor de meeste MBA-opleidingen geldt dat je al afgestudeerd moet zijn en enkele jaren werkervaring moet hebben opgedaan voor je je voor deze studie aan kan melden. Een MBA-opleiding duurt gewoonlijk twee jaar en kan algemeen of specialistisch van aard zijn.

MBA-opleidingen geven meestal de voorkeur aan kandidaten met tenminste twee jaar fulltime werkervaring. De meeste Amerikaanse MBA-studenten zijn dan ook tussen 25 – 32 jaar. De reden dat werkervaring vaak een vereiste is, is dat studenten met ervaring in het bedrijfsleven meer uit een MBAopleiding kunnen halen, en tegelijkertijd meer kunnen bijdragen aan discussies en projecten. Ook cijfermatig inzicht is van belang.

Soms worden studenten toegelaten op voorwaarde dat zij lacunes van tevoren weg werken door een cursus voorafgaand aan het officiële programma te volgen. Er zijn daarnaast ook wel instellingen, zeker degene die meer theoretische lesmethodes gebruiken, die studenten accepteren die direct van de universiteit komen en bijvoorbeeld alleen stage(s) gelopen hebben.

Hoe ziet de MBA opleiding eruit?

Een tweejarig MBA-programma bestaat meestal uit drie onderdelen: core, concentration, en elective courses (basis-, specialisatie- en keuzevakken). Het eerste jaar volgen studenten een intensief basisprogramma, waarvan de volgende vakken onderdeel kunnen uitmaken: accounting, finance, applied economics, organizational behavior, industrial relations, marketing, quantitative analysis, computer science en business policy. Indien je al thuis bent in één van deze vakken, kun je soms vrijstelling krijgen door toetsen af te leggen voor aanvang van de cursus. Als vrijstelling verleend wordt, kan het verplichte vak vervangen worden door een keuzevak.

In het tweede jaar kies je een specialisatie. Er kan gekozen worden uit het reguliere aanbod, of er kan een uniek programma samengesteld worden dat geheel aansluit op de persoonlijke wensen. Het is op veel instellingen ook mogelijk om een zogenaamde joint-degree te halen. De MBA-opleiding wordt dan gecombineerd met een andere opleiding zoals bijvoorbeeld public health, public policy of rechten (deze laatste mogelijkheid staat alleen open voor studenten met een Amerikaans bachelordiploma). In circa drie jaar kunnen zo twee titels behaald worden. De opleidingen hoeven niet noodzakelijkerwijs aan dezelfde instelling te worden gevolgd.

Veel universiteiten hanteren de case study methode, oorspronkelijk ontwikkeld op Harvard Business School. Deze methode houdt in dat situaties uit het bedrijfsleven in werkgroepen bestudeerd en besproken worden. Er zijn ook instellingen die een meer theoretische, analytische en minder praktijkgerichte methode gebruiken. De meeste universiteiten gebruiken beide methoden door elkaar. Scholen die meer gericht zijn op de case study methode zijn Stanford, Dartmouth, University of Virginia, University of Michigan en Wharton (University of Pennsylvania). De meer analytische en theoretische methode wordt gehanteerd op MIT, Carnegie Mellon, Indiana University en de University of Chicago.

Aanmelden voor een MBA

Er zijn verschillende criteria op basis waarvan je een universiteit kunt uitzoeken. Zo kun je kijken naar de selectiviteit en reputatie van de school, passendheid van het programma bij je doelen, onderwijsmethode, aantal studenten, specialisatiemogelijkheden, docenten die werkzaam zijn aan de instelling en kosten en financiële steun.

Voor informatie over de aanmeldingsprocedure kun je het algemene stappenplan op deze website volgen. Daarnaast zijn er een aantal websites die specifiek op MBA programma’s gericht zijn.

Ook verschillende kranten en tijdschriften bieden op hun website informatie over MBA opleidingen, zowel over specifieke programma’s als achtergrondartikelen.

De MBA-opleidingen vragen in de regel een score op de Graduate Management Admissions Test (GMAT). Je kunt meer over deze test lezen in het onderdeel toelatingstesten.

Financiering MBA

Amerikaanse universiteiten bieden beperkte financiële steun voor MBA studenten. Alleen de beste studenten komen in aanmerking voor gedeeltelijke beurzen van de universiteit zelf.

Studenten die zich aanmelden bij een MBA opleiding of graduate opleiding in de economie kunnen in aanmerking komen voor een KHMW Eizenga beurs. De beurs bedraagt $50,000. De aanvraagprocedure loopt via de Fulbright Commission.