Academisch profiel

Het academisch profiel en de toelatingseisen verschillen sterk per universiteit. Het is daarom belangrijk om een universiteit te vinden die in academisch opzicht bij jouw wensen en kwaliteiten past. Andersom moet je realistisch bekijken waar je met jouw profiel een goede kans op toelating hebt.

Als je eenmaal weet welke opleiding je wilt gaan volgen, kun je verder onderzoek gaan doen naar de verschillende universiteiten door uit te zoeken waar je vak gedoceerd wordt, op welke wijze en door wie. Er bestaan grote onderlinge verschillen tussen instellingen. Er zijn universiteiten die alleen masteropleidingen aanbieden, universiteiten die zich op een beperkt aantal PhD programma’s richten, en grote onderzoeksinstellingen waar uit een breed aanbod van zowel master als PhD opleidingen gekozen kan worden. Daarnaast moet je je realiseren dat elke Amerikaanse universiteit vrij is in het bepalen van de toelatingseisen. Dit kan zelfs zo ver gaan dat de faculteiten van één instelling verschillende toelatingseisen hanteren.

Het is daarom belangrijk om te onderzoeken welke universiteiten goed staan aangeschreven op jouw vakgebied, wat voor soort opleiding zij bieden en wat de financieringsmogelijkheden zijn.

Wat zijn de mogelijkheden?

Begin met het maken van een lijst van tien tot twintig universiteiten die bij jouw wensen en kwaliteiten aansluiten. Je kunt de volgende criteria in overweging nemen om een selectie te maken uit het grote aanbod van instellingen en opleidingen.

Vakmatige criteria
 • De inhoud en opbouw van het studieprogramma binnen je vakgebied en daaraan verwante studierichtingen. Kijk bijvoorbeeld naar de verplichte vakken, welke keuzevakken er zijn, etcetera.
 • De onderzoeksspecialisatie van de vakgroep als geheel en de expertise van de medewerker bij wie je wilt gaan studeren in het bijzonder.
 • De kwalificaties van de medewerkers bij de vakgroep.
 • De student to faculty ratio. De student to faculty ratio geeft aan wat de verhouding tussen het aantal studenten is ten opzichte van medewerkers.
 • Specifieke toelatingseisen, zoals bijvoorbeeld werkervaring voor bepaalde beroepsgerichte masteropleidingen of specifieke vakkennis voor bepaalde PhD opleidingen. Het is belangrijk om je toelatingskansen bij iedere universiteit realistisch te bekijken. Veel graduate opleidingen publiceren een overzicht van gemiddelde testscores van toegelaten studenten. Dit kan je een indicatie geven van je toelatingskansen.
 • Selectiviteit van de programma’s. Hoeveel studenten melden zich aan voor de beschikbare plaatsen?
 • De kwaliteit van de bibliotheek en de aanwezigheid en kwaliteit van andere onderzoeksfaciliteiten (bijvoorbeeld laboratoria).
Personal fit

Het academisch profiel is het belangrijkste uitgangspunten bij het zoeken naar een passende universiteit, maar natuurlijk moet je je ook thuis voelen bij de universiteit. Het is dus ook belangrijk om na te denken in wat voor omgeving jij je het meest op je plek zult voelen. Enkele punten die je hierbij in overweging kunt nemen zijn:

 • De locatie in het land zelf
 • De grootte van de instelling. Vaak zijn er meer keuzemogelijkheden bij grotere instellingen, terwijl er bij kleinere instellingen vaak meer oog is voor de individuele studiewensen.
 • Academische cultuur (voel je je bijvoorbeeld meer op je plek in een competitieve omgeving of geef je de voorkeur aan een universiteit met een meer inclusief karakter, wil je zelfstandig werken of voel je je prettig bij meer begeleiding?)
 • Faciliteiten en extracurriculaire activiteiten naast je studie