Accreditatie

Heb je een aantal universiteiten gevonden, dan is het belangrijk om na te gaan of de opleiding(en) die je op het oog hebt geaccrediteerd zijn. Het onderwijs in de VS is niet op federaal niveau geregeld en er is dan ook geen landelijke accreditatie zoals in Nederland. Amerikaanse universiteiten worden vaak per regio, en soms per vakgebied, geaccrediteerd.

Controleer altijd of de universiteit geaccrediteerd is en zo ja, door welke organisatie(s). Ook is het belangrijk om na te gaan of er op jouw vakgebied aparte beroepsorganisaties zijn die faculteiten accrediteren. Is dit het geval, kijk dan na of de faculteit van de instelling waar je interesse naar uitgaat geaccrediteerd is.

Onderstaand vind je de bekendste accreditatieorganisaties. Heb je twijfels over de accreditatie van een universiteit? Je kunt altijd bij ons terecht voor verder advies.

Nationale accreditatie organisaties

Nationale accreditatie organisaties:

Let er op dat de accreditatie organisatie erkend is door de US Department of Education of CHEA.