Personal statement

Een goed personal statement schrijven is maatwerk. Voor iedere instelling waarbij je je aanmeldt, zul je een andere motivatie moet schrijven, omdat de vereisten per instelling en per vakgebied verschillen. Voor sommige studies is het voldoende om een essay van twee pagina’s te schrijven waarin je aangeeft waarom je aan een graduate opleiding wilt beginnen. Voor andere studies is het noodzakelijk dat je vijf of zes verschillende essays schrijft waarin je ingaat op jouw motivatie voor het aanvangen van een graduate opleiding, jouw sterke en zwakke punten, of belangrijke prestaties die je verricht hebt. Het zijn met name de business schools die meer dan één essay kunnen vragen.

Het personal statement is één van de belangrijkste onderdelen van je aanmelding voor een Amerikaanse graduate opleiding. Hierin motiveer je waarom je een graduate opleiding wilt volgen en in het bijzonder waarom je deze wilt volgen aan die instelling. Het is hét onderdeel van de inschrijving waarin je kunt laten zien wie je bent en wat je onderscheidt van al die andere kandidaten die zich ook voor de betreffende opleiding aanmelden. Aan de hand van dit essay zal beoordeeld worden of je in staat bent helder en duidelijk je gedachten op papier te zetten en of jouw studie- dan wel onderzoeksinteresses aansluiten bij die van de medewerkers van de vakgroep.

Bekijk je liever een webinar? Hiernaast kun je onze webinar met Boise State University zien. In de webinar wordt uitgebreid besproken waaraan een goed essay voldoet.

 

Richtlijnen

Er bestaan geen vaste richtlijnen waaraan een personal statement moet voldoen. Je zult echter meer succes hebben, als je de volgende aanwijzingen volgt:

Leg verbanden

Met het personal statement wil je de selectiecommissie overtuigen van jouw kwaliteiten. Het statement moet dus informatie over jou als persoon bevatten, maar het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat het een algemeen autobiografisch levensverhaal of een curriculum vitae. De persoonlijke informatie die verstrekt wordt, moet in duidelijke relatie staan tot jouw studieplannen en motivatie.

Wees authentiek

Het statement zal gelezen worden door experts uit jouw vakgebied. De leden van de selectiecommissie zitten niet te wachten op algemeenheden en voor de hand liggende beweringen met betrekking tot hun vakgebied. Ze zijn geïnteresseerd in mogelijke nieuwe en verrassende inzichten van potentiële kandidaten.

Verklaar onduidelijkheden

Gebruik het statement om uitleg te geven over mogelijke onduidelijkheden die naar voren zijn gekomen uit de overige documenten die onderdeel vormen van de inschrijving. Als je bijvoorbeeld tijdens een semester minder goede cijfers behaald hebt, wat blijkt uit je transcript, dan kun je in het statement aangeven wat hiervan de oorzaak is. Probeer waar mogelijk negatieve redenen een positieve draai te geven.

Vermijd algemeenheden

Uitspraken als: ‘de universiteit heeft een goede internationale reputatie’ of ‘de instelling staat nummer één op die of die ranglijst’ zijn te algemeen om overtuigend te zijn wanneer je wilt aangeven waarom je aan een bepaalde faculteit wil studeren. Wees daarentegen zo specifiek mogelijk en geef bijvoorbeeld aan om welke redenen je met bepaalde wetenschappelijk medewerkers wilt samenwerken of waarom de aanpak van onderzoek jou zo aanspreekt.

Formuleer scherpe conclusies

Wees zo specifiek mogelijk in je conclusies. Gebruik  woorden  als: ‘significant’, ‘challenging’, ‘invaluable’ of ‘useful’ alleen als ze écht betrekking hebben op persoonlijke ervaringen. Vermijd zinnen als: ‘I can contribute….’, ‘…meant a lot to me’ of ‘…is appealing to me’.

Verdiep je in de vragen

Er zijn instellingen die van kandidaten verlangen dat ze een aantal specifieke vragen beantwoorden. Bestudeer deze vragen aandachtig voordat je het essay schrijft waarin je op álle vragen antwoord geeft.

Schrijf boeiend en beknopt

Wees to the point en beknopt. Zorg er voor dat je de aandacht van de lezer vast houdt. Overschrijd het gevraagde aantal woorden of bladzijden niet.

Let op taal en vormgeving

Besteed aandacht aan de vormgeving van het essay. Schrijf Engels met zo min mogelijk fouten. Als je echter laag gescoord hebt op de TOEFL zal het niet geloofwaardig overkomen als je personal statement in volmaakt Engels geschreven is.

Inhoud van het personal statement

 • motivatie voor het volgen van de betreffende studie
 • betrokkenheid bij het vakgebied
 • verwachtingen van het studieprogramma
 • verwachte carrièremogelijkheden na afloop van de studie
 • belangrijkste interessegebieden in relatie tot je studiekeuze
 • onderzoeks – dan wel werkervaring
 • vooropleidingen
 • lange en korte termijn doelen

Beoordeling van het personal statement

 • vermogen om helder en duidelijk gedachten en ideeën weer te geven
 • schrijfvaardigheid
 • persoonlijke inzichten
 • creativiteit en originaliteit
 • wat jou onderscheidt van de andere kandidaten die zich aanmelden voor dezelfde opleiding en waarom jij aan de betreffende faculteit wil studeren.

Research statements

Sommige universiteiten willen graag dat je een apart research statement schrijft. In een research statement krijg je de kans om wat uitgebreider in te gaan op je specifieke onderzoeksinteresses. Een goed geschreven research statement overtuigt de toelatingscommissie ervan dat je interessante ideeën hebt die je ook daadwerkelijk bij het departement kunt uitvoeren.

De research statements worden gelezen door faculteitsleden, leden van de toelatingscommissie en in sommige gevallen alumni. Onthoud dat je voor meerdere doelgroepen schrijft. Laat zien dat je over de benodigde kennis beschikt, maar schrijf het statement zo dat iedereen snapt waar het over gaat en beschrijf ook waarom je onderzoek belangrijk en relevant is, zowel binnen je vak als in een bredere context.

Als je een apart research statement moet schrijven, dan kun je je in je personal statement meer richten op je persoonlijke ontwikkeling.