Toelatingstesten

In het Amerikaanse systeem voor (hoger) onderwijs is de kwaliteitscontrole niet federaal geregeld. Daarom zijn er grote verschillen in onderwijsniveau en de toekenning van cijfers. Om deze reden wordt de toelating tot een universiteit mede bepaald door de resultaten van één of meer gestandaardiseerde toelatingstesten en de TOEFL.

De toelatingstesten bieden Amerikaanse universiteiten een manier om het niveau van studenten met verschillende achtergronden en vanuit verschillende onderwijssystemen te vergelijken en geven een beeld van capaciteiten als verbaal redeneren en taalanalyse, kritisch lezen, schrijven, wiskunde en data-analyse, of specifieke vakkennis.

Welke testen moeten worden afgelegd hangt af van de universiteit, van de studierichting, en het niveau van de te volgen studie. Bovendien stelt elke universiteit haar eigen eisen aan de te behalen testscores.

De meest gevraagde testen zijn:

Voor master’s en PhD’s (algemeen): Graduate Record Examination (GRE).
Voor MBA en business: Graduate Management Admissions Test (GMAT).
Voor JD programma’s (rechten): LSAT (Voor een LLM hoef je meestal geen LSAT te doen)
Voor geneeskunde: USMLE of MCAT

Op deze pagina lees je meer over de inhoud van deze testen, de registratie en oefenmateriaal.

Testing Accomodations

Heb je leerproblemen zoals dyslexie of een handicap waardoor je testing accomodations nodig hebt? Veel testorganisaties bieden disability accomodations. Je moet deze wel zelf aanvragen.

Voor meer informatie:

ETS (GRE en GMAT): Testing Accomodations
LSAC: Testing Accomodations
USMLE: Testing Accomodations

GRE

Als je op graduate niveau wilt studeren in de VS, moet je in veel gevallen de GRE General Test afleggen. Kijk bij de toelatingseisen van de universiteiten waarin je geïnteresseerd bent of de GRE General Test vereist is. Wie rechten, medicijnen, tandheelkunde, diergeneeskunde, beeldende kunst of muziek wil studeren, legt meestal geen GRE General Test af. Voor de studierichtingen bedrijfskunde en economie is vaak een score op de GMAT vereist, hoewel een groeiend aantal universiteiten ook de GRE accepteert. Naast de GRE general test vragen sommige universiteiten ook om een score op een GRE Subject Test.

Inhoud van de GRE General Test

De GRE General Test is een computertest die in totaal vier uur duurt. De test bestaat uit drie onderdelen: analytische schrijfvaardigheid, verbale vaardigheden en kwantitatieve vaardigheden.

 • Analytische schrijfvaardigheid
  Twee schrijfopdrachten waarbij gekeken wordt hoe goed je kritisch nadenkt, meningen onderbouwt, en complexe ideeën communiceert.
 • Verbale vaardigheden
  Hoe goed ben je in het analyseren, evalueren, en samenvatten van teksten en het analyseren van de verhoudingen tussen zinsdelen. De focus ligt op leesvaardigheid met opgaven waarin je vermogen om conclusies te trekken en begrip van de tekst centraal staat.
 • Kwantitatieve vaardigheden
  Hoe goed is je begrip van elementaire wiskundige inzichten zoals algebra, geometrie, getallenleer en je vermogen om rekenkundige problemen op te lossen. De test besteedt aandacht aan data analyse en biedt realistische scenario’s.

Voorbereiden

Het is verstandig een oefentest te maken om te zien hoeveel voorbereiding je nodig hebt om de GRE met goed gevolg af te leggen. Zorg er in ieder geval voor dat je een duidelijk beeld hebt van de verschillende soorten vragen die je kunt verwachten, zodat je tijdens de test geen tijd verliest met het lezen van de instructies bij de verschillende onderdelen. Oefenmateriaal is te downloaden via ETS. Daarnaast zijn er online oefenboeken te koop.

Registratie

Registreren voor de test gaat online via ETS. Je kunt de test gedurende het hele jaar in Amsterdam afleggen. Het afleggen van de test kost $205. Dit bedrag kan je betalen per creditcard.

Scores

GRE testscores blijven vijf jaar geldig. ETS biedt de mogelijkheid om te kiezen welke scores je naar de universiteiten laat sturen. Deze ScoreSelect optie houdt in dat je op de test dag de keuze hebt om de scores van je huidige test of de scores van alle eventuele GRE testen die je voorheen hebt afgelegd, op te sturen naar vier universiteiten. Mocht je nog niet weten waar je je wilt aanmelden of wil je dat je score naar meer dan vier universiteiten wordt opgestuurd, dan kun je ook later nog via ETS je score laten opsturen.  Ook als de universiteiten je aanmelding nog niet hebben ontvangen, bewaren ze je testscore.

GRE Subject Tests

Naast de GRE General Test hanteren sommige universiteiten ook een Subject Test als ingangseis voor hun graduate opleidingen. Subject Tests bestaan in de volgende vakgebieden:

 • Biologie
 • Scheikunde
 • Engelse literatuur
 • Wiskunde
 • Natuurkunde
 • Psychologie

Als je een van deze vakken wilt gaan studeren, kijk dan bij de toelatingseisen van de universiteiten waar je je wilt aanmelden of je de Subject Test moet doen.

De GRE Subject test is een schriftelijke toets die twee uur en vijftig minuten duurt. De inhoud verschilt per vakgebied. Op de website van ETS is een precieze beschrijving te vinden van de inhoud per test.

Voorbereiden

Het is erg belangrijk om je goed voor te bereiden op de Subject Test. ETS verstrekt gratis oefenmateriaal aan iedereen die zich voor een Subject Test inschrijft. Deze oefenboeken zijn ook online te downloaden.

Let op: universiteiten accepteren alleen de officiële door ETS direct naar hen opgestuurde uitslagen.

Registratie

De Subject Tests worden drie keer per jaar afgenomen, meestal in september, oktober en april. De test kost $150. Je moet je minstens zes weken voorafgaand aan de testdatum registeren bij ETS. De test wordt niet in Nederland afgenomen. Zoek op de website van ETS naar dichtstbijzijnde test centra waar paper delivered tests worden afgenomen.

Scores

Subject Test scores zijn maximaal vijf jaar geldig. Ook voor de Subject Tests is de ScoreSelect optie beschikbaar.  Mocht je nog niet weten waar je je wilt aanmelden of wil je dat je score naar meer dan vier universiteiten wordt opgestuurd, dan kun je ook later nog via ETS je score laten opsturen.  Ook als de universiteiten je aanmelding nog niet hebben ontvangen, bewaren ze je testscore.

GMAT

MBA-opleidingen vereisen in de regel een score op de Graduate Management Admissions Test (GMAT). Kijk bij de toelatingseisen van de business schools waarin je geïnteresseerd bent of de GMAT vereist is. Sommige business schools accepteren een score op de GRE.

Tip

De test is computer adaptive. Dat betekent dat de eerste vraag van een gemiddelde moeilijkheidsgraad is. Aan de hand van de antwoorden die je geeft selecteert de computer vervolgens vragen die aansluiten bij je niveau. Als je een vraag definitief beantwoord hebt, kun je er niet meer naar terug om eventuele veranderingen aan te brengen.

Inhoud van de GMAT

De test meet algemene taalkundige, wiskundige en analytische vaardigheden. De test duurt 3,5 uur en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een analytical writing assessment: hiermee wordt je vermogen tot kritisch nadenken en het schriftelijk communiceren van complexe ideeën gemeten.
 • Integrated Reasoning: twaalf vragen om verschillende soorten gegevens uit diverse bronnen als grafieken en tabellen te analyseren.
 • 37 kwantitatieve meerkeuzevragen: hiermee wordt je kwantitatief redeneervermogen, probleemoplossend vermogen en je kennis van elementaire wiskundige beginselen als algebra en geometrie en begrippen gemeten.
 • 41 taalkundige meerkeuzevragen: hiermee wordt je vermogen tot het begrijpen en beoordelen van wat je leest gemeten, evenals je vermogen correct geschreven Engels te herkennen.

Voorbereiden

Er is geen specifieke kennis van management vereist om de test af te leggen. Het is verstandig een oefentest te maken om te zien hoeveel voorbereiding je nodig hebt om de GMAT met goed gevolg af te leggen. Oefenvragen en gratis software is te downloaden op MBA.com. Ook de site Crack GMAT biedt een volledige test aan die je kunt downloaden. Je kunt na afloop je scores vergelijken met andere deelnemers.

Registratie

De test wordt het hele jaar door in Utrecht, Nieuwegein, Diemen en Amsterdam afgenomen. De test kan bijna elke week gemaakt worden en wordt geadministreerd door Pearson Vue. Je kunt je via MBA.com registeren voor de test. Het afleggen van de test kost $250.

 

Scores

GMAT scores blijven vijf jaar geldig. Aan het einde van de test heb je de optie om de voorlopige uitslag van de meerkeuzevragen te zien. Mocht je niet tevreden zijn, dan heb je de mogelijkheid de test te annuleren. Hiermee geef je in feite aan dat je de test niet hebt afgelegd. Dit is onherroepelijk, dus denk er goed over na. Als je niet tevreden bent met de score kun je de test op z’n vroegst na 16 kalenderdagen opnieuw doen. Je nieuwe score zal tezamen met de scores van je laatste twee pogingen van de afgelopen vijf jaar naar de universiteiten worden doorgestuurd, mits je de score geaccepteerd hebt.

Als je besluit de score te accepteren, kun je binnen 20 dagen je score online inzien. Tevens stuurt Pearson Vue je score op naar vijf door jou op de testdag opgegeven universiteiten. Mocht je nog niet weten waar je je wilt aanmelden of wil je dat je score naar meer dan vijf universiteiten wordt opgestuurd, dan kun je ook later nog via Pearson Vue je score laten opsturen. Hiervoor worden wel extra kosten in rekening gebracht. Ook als de universiteiten je aanmelding nog niet hebben ontvangen, bewaren ze je testscore.

LSAT (Law School Admissions Test)

Wie rechten gaat studeren in de VS moet zich voor Law School aanmelden via de Law School Admissions Council (LSAC). Dit is ook de organisatie die de LSAT afneemt. Kijk bij de opleiding waar je je gaat aanmelden of de LSAT een vereiste is. De LSAT is meestal niet vereist als je een LLM programma gaat volgen, wel voor een JD programma. De LSAT wordt door de meeste grote law schools geaccepteerd.

Wat is de LSAT?

De LSAT is de meest geaccepteerde toelatingstest en wordt geaccepteerd door alle ABA-geaccrediteerde Amerikaanse Law Schools. De LSAT bestaat uit multiple choice vragen en een schrijfopdracht. De test duurt in totaal 3 uur en 30 minuten en bestaat uit de volgende onderdelen.

Voorbereiden

LSAC heeft een lijst van oefenmateriaal opgesteld: LSAC oefenmateriaal.

Khan Academy biedt ook een LSAT cursus: Khan Academy

Registratie

De LSAC is beperkt in Europa af te leggen. Je kunt je online registeren via LSAC.org. Volg de instructies van LSAC en maak een account om je in te schrijven voor een testdatum. Het kan zijn dat je de LSAT in een ander Europees land of de VS moet afleggen.

De LSAT kost $215. Het verzenden van een score report naar de Law Schools kost $45.

Scores

Je krijgt een score op een schaal van 120 – 180. Je LSAT score is onderdeel van het Law School report van LSAC. In deze aanmelding is opgenomen: LSAT score, academic summary report, cijferlijsten van alle opleidingen, admission index (combinatie van cijfergemiddelde en LSAT score), en referentiebrieven.

USMLE (United States Medical Licensing Examination)

Het succesvol afleggen van de United States Medical Licensing Examinations (USMLE) is in de VS een voorwaarde voor de certificering van artsen. De test meet hoe bekwaam een arts is in het toepassen van de kennis, vaardigheden en principes die centraal staan in de gezondheidszorg en die van belang zijn bij het contact met en de behandeling van patiënten. Voor onderzoekers en studenten die geen contact hebben met patiënten is het behalen van de USMLE vaak niet verplicht.

Voorbereiden

Er zijn verschillende oefenboeken te koop. Een van de meest populaire publicaties is Rypins Basic en Clininal Medical Review, van Frohlich Publishers.

Inhoud van de USMLE

De USMLE bestaat uit drie examens. De drie examens worden bij voorkeur binnen een periode van 7 jaar behaald. Step 1, Step 2 CK en Step 3 worden in een computer test center afgelegd. Bij Step 2 CS wordt gewerkt met patiënten. De Step 1, Step 2CK en Step 2 CS examens hoeven niet op volgorde te worden afgelegd. Het is dus mogelijk om eerst het Step 2 examen te maken en daarna pas het Step 1 examen.

 • Step 1
  Het Step 1 examen meet de basiskennis van medische wetenschappen, inclusief basiskennis van gezondheidszorg, ziektes en behandelwijzen.
 • Step 2 Clinical Knowledge
  Om het Step 2 CK examen af te leggen dien je minimaal 2 jaar medical school of een vergelijkbare opleiding afgerond te hebben. Het examen meet de toepassing van medische kennis bij de behandeling van patiënten. 
 • Step 2 Clinical Skills
  Dit examen meet hoe bekwaam een arts-assistent is in het diagnosticeren van patiënten en de vaardigheid om hierover te communiceren in de Engelse taal (supervised practice). Step 2 examens worden het gehele jaar afgenomen in ECFMG test centers in Philadelphia, Atlanta, Houston, Chicago en Los Angeles. De uitslag wordt binnen 6 weken na het afleggen van de test schriftelijk toegestuurd. Plan deze test zo vroeg mogelijk in als je wilt meedoen in de Match. De testdata lopen in aanloop naar de deadlines snel vol. De uitslag van het Step 2 CS examen blijft drie jaar geldig. Na het afronden van ACGME geaccrediteerd programma in de VS blijft de uitslag onbeperkt geldig.
 • Step 3
  Het step 3 examen duurt twee dagen en meet de bekwaamheid van een gediplomeerd arts (unsupervised physician) in het toepassen van medische kennis en vaardigheden met een nadruk op de behandeling van ambulante patiënten.
Registratie

Aanmelden voor Step 1 en Step 2 examens kunnen bij de registratie een voorkeursperiode van drie maanden opgeven waarbinnen ze de test kunnen afleggen, de zogeheten eligibility period. Na ontvangst van de toestemmingsbrief van ECFMG kan het examen binnen die periode worden ingepland. Het is mogelijk om de test in Nederland af te leggen bij Prometric. Registratie gaat via Prometric. Kandidaten moeten zich minimaal een maand voor de gewenste eligibility period inschrijven.

Internationale kandidaten voor de Step 1 en Step 2 examens dienen minimaal ingeschreven te staan of een diploma behaald te hebben bij een geneeskunde opleiding die is opgenomen in de International Medical Education Directory.

Kandidaten voor de Step 3 examens dienen een MD of vergelijkbaar diploma behaald te hebben, Step 1 en Step 2 examens succesvol doorlopen te hebben en ECFMG gecertificeerd te zijn om zich te registeren voor deze test. Registratieprocedures verschillen per staat. We adviseren om minimaal 6 maanden voor het afleggen te starten met de registratie. Individuele State Medical boards bieden meer informatie.

Kosten van testen

Step 1                $895 + $185 toeslag voor Europa

Step 2 CK         $895 + $210 toeslag voor Europa

Step 2 CS         $1550