Aanmelding indienen

Iedere instelling hanteert eigen deadlines voor programma’s. Voor een master of PhD opleiding kunnen de deadlines zelfs per faculteit verschillen. Maak naar aanleiding van je shortlist van universiteiten een planning, waarbij je per datum noteert wat er precies moet worden ingeleverd.

Een goede planning maken

Een planning sheet, bijvoorbeeld in Excel, is een handige methode om alle verschillende onderdelen en deadlines van de universiteiten in kaart te brengen. Noteer per universiteit de deadlines en alle onderdelen van de aanmelding. Met kleurcodes kun je bijhouden wat de status is, bijvoorbeeld of een document al is ingeleverd of nog ingeleverd moet worden.

 • Deadlines
 • English proficiency scores
 • Scores op toelatingstesten (GRE, GMAT etc)
 • Status van documenten (cijferlijsten, referentiebrieven)
 • Application fees
 • Beursaanvragen en deadlines
 • Deadlines van aanvragen externe beursfondsen (bijv. Fulbright)
 • Eventuele extra onderdelen (bijvoorbeeld een portfolio)

Deadlines

De meeste instellingen hebben verschillende deadlines, met een vroege, een reguliere en een late aanmeldingsronde. De vroege aanmelding heeft altijd de voorkeur. Bij een vroege aanmelding heeft de universiteit de meeste financieringsopties beschikbaar. Bovendien kan het zo zijn dat je je voor teaching of research assistantships moet aanmelden vóór de reguliere deadline.

Early application

De sluitingsdatum ligt meestal rond 1 december.

Amerikaanse universiteiten openen hun aanmeldingen meestal tussen 1 augustus en 1 december. Meld je ruim op tijd aan voor de opleiding. Houd er daarnaast rekening mee dat de meeste aanmeldingen van externe beursfondsen, zoals Fulbright, in januari sluiten. Je moet je hiervoor aanmelden nog voordat je bericht hebt van de universiteit over jouw toelating.

 

Late application

1 januari – 1 maart

Enkele universiteiten zullen een latere deadline hebben, bijvoorbeeld 1 januari, 1 februari of 1 maart. Het is niet verstandig om op deze deadlines te wachten.

Interview

Bepaalde universiteiten bieden je de mogelijkheid om een (online) interview te doen. Het interview is een belangrijk onderdeel van je aanmelding. Het geeft je de mogelijkheid om jezelf te onderscheiden van andere kandidaten en geeft je daarnaast ook de kans om meer te leren over het programma. Een interview is niet overal verplicht. Voor bepaalde studierichtingen zoals de MBA’s zijn interviews meestal verplicht.

Een goede voorbereiding op het interview is het halve werk.

 • Zorg dat je je goed ingelezen hebt in de universiteit, het programma waarvoor je op gesprek bent uitgenodigd, en met wie je spreekt.
 • Bereid een lijst met vragen over het programma voor.
 • Oefen het interview
 • Houd je CV bij de hand

Het interview wordt niet altijd gehouden door een medewerker van de vakgroep. Soms praat je bijvoorbeeld met een medewerker van het admissions office of een alumnus van de universiteit in jouw regio. Natuurlijk is het belangrijk dat je je goed hebt voorbereid op het interview en dat je nagedacht hebt over de vragen die je kunt verwachten en hoe je daarop kunt antwoorden.

Voorbeeldvragen interview

Een aantal voorbeelden van vragen (in het Engels) die je kunt verwachten.

 • What are your academic interests and plans?
 • How did you become interested in your field of study?
 • Why do you want to pursue your degree at this particular university/department?
 • How would you describe yourself?
 • What is your greatest accomplishment/failure?
 • What is the most significant contribution you’ve made?
 • What is your strongest/weakest point?
 • What do you see yourself doing in the future? In five years? In ten years?
 • How will this program help you fulfil those goals?

Beoordeling en acceptatie

Na de deadlines zullen selectiecommissies van de instellingen de inschrijvingen gaan beoordelen. De selectiecommissies bestaan meestal uit hoogleraren en universitaire docenten van de faculteit. Zij beoordelen alle kandidaten aan de hand van de selectiecriteria van de universiteit als geheel en de faculteit of vakgroep in het bijzonder. Alle inschrijvingen worden ook met elkaar vergeleken. Een belangrijk selectiecriterium zal zijn of de interesses van de potentiële kandidaten aansluiten bij de interesses van ten minste één medewerker van de faculteit. Vrijwel alle universiteiten krijgen meer verzoeken tot inschrijving dan er plaatsen zijn. Dit is dus zeker ook een van de factoren waarmee rekening gehouden wordt.

In het voorjaar voorafgaand aan het begin van het studiejaar ontvang je vervolgens bericht van de universiteiten of je aangenomen bent of niet. Er zijn drie soorten beslissingen:

 

Toelating


Ben je toegelaten? Gefeliciteerd! De universiteit zal je meer informatie sturen over hoe je de toelating kunt accepteren en wat je daarvoor moet doen. Meestal ontvang je met je toelatingsbericht ook verdere informatie over financiële steun van de universiteit.  Je hoeft het aanbod van de universiteit niet meteen te accepteren of af te wijzen, tenzij je een Early Decision aanmelding hebt ingediend. Over het algemeen heb je tot 15 april de tijd om je beslissing te maken. Dit is de National Reply Date in de VS.

Als je besluit om een toelating niet te accepteren, stuur je de universiteit tijdig een beleefd bericht. Je weet nooit of je in de toekomst nog eens bij deze universiteit terug wilt komen voor bijvoorbeeld onderzoek en dus is het goed om je afwijzing beleefd te communiceren.

Moet je na de toelating de start van je studie door omstandigheden een jaar uitstellen? Je kunt om een deferral vragen, een uitstel van je studieaanvang. Vraag de universiteit zo snel mogelijk om advies. Niet iedere universiteit zal een deferral toekennen en in sommige gevallen moet je het jaar daarop opnieuw aan het selectieproces meedoen.

 

Wachtlijst


Als je op de wachtlijst komt te staan, betekent dat dat je aan alle toelatingseisen voldoet, maar dat er sterkere kandidaten waren die voorrang krijgen. Er is nog een kans dat je uiteindelijk zal worden toegelaten. Als een al toegelaten kandidaat voor een andere universiteit kiest, zal de universiteit de wachtlijst opnieuw bekijken. Zorg dat je aan alle voorwaarden voldoet om op de wachtlijst te blijven staan.

 

Afwijzing


Een afwijzing is definitief. Het beste advies wat je kunnen geven is om dit niet te persoonlijk op te nemen. Een selectiecommissie heeft slechts een paar plaatsen beschikbaar voor honderden getalenteerde en gemotiveerde studenten. Dat is geen eenvoudige taak.

Accepteren

Indien je bij meer dan één instelling welkom bent, maak je nu een definitieve keuze en stel je de andere instellingen op de hoogte van jouw beslissing. Als je ook de financiering van je studieplannen rond hebt en dit kunt bewijzen, zal de instelling van jouw keuze je de papieren toesturen waarmee je op het Amerikaanse consulaat je visum kunt aanvragen.

In september kun je dan beginnen met de opleiding in de Verenigde Staten.

Bij sommige instellingen is het mogelijk om halverwege het academisch jaar met de studie te beginnen (mid-year admission).  Indien je echter afhankelijk bent van beurzen om je studie te financieren, is dit geen goed moment om te starten. Het merendeel van de beursmogelijkheden vervalt als je in deze periode aan je opleiding begint.