Stage in de VS

Hoewel stagelopen meestal geen vast onderdeel is van het Amerikaanse onderwijsprogramma, doen de meeste Amerikaanse studenten wel praktijkervaring op, tijdens de zomermaanden of nadat ze hun opleiding hebben afgerond. Het doel van zo’n stage is meestal de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De stage wordt niet gezien als een integraal onderdeel van de opleiding. Het begrip stage zoals dat in Nederland bekend is, bestaat in de Verenigde Staten dan ook eigenlijk niet. Het initiatief tot het vinden van een stage ligt geheel bij de student. Dit geldt in nog grotere mate voor buitenlandse studenten.

Een stageplek vinden via een stagebemiddelaar

Een goed startpunt voor het vinden van meer informatie over een stageplek is BridgeUSA, een programma van de Amerikaanse overheid. Zij hebben een lijst samengesteld van bureaus die bemiddelen bij het vinden van een stageplek én de visumaanvraag voor je kunnen regelen.

Afgezien van deze lijst vind je hieronder enkele organisaties, in Nederland en daarbuiten, die je kunnen helpen met het vinden van een stageplek.

Zelfstandig vinden van een stageplek

Het zelfstandig vinden van een stageplek in de VS is moeilijk, dus begin ruim vóór de geplande vertrekdatum met het zoeken naar een stageplek. Er komt meer bij kijken dan alleen een bedrijf of organisatie bellen of schrijven. Bedenk eerst naar wat voor stageplek je op zoek bent. Daarna kun je gericht op zoek gaan naar contacten.

Onderzoeksstage bij een Amerikaanse universiteit

Wil je tijdens je bachelor of masterstudie een onderzoeksstage aan een Amerikaanse universiteit vinden? Dit vraagt om eigen initiatief en doorzettingsvermogen. Het kan in zo’n geval handig zijn als je hogeschool of universiteit een samenwerkingsovereenkomst heeft met een Amerikaanse universiteit of als je docenten contacten hebben met docenten van Amerikaanse universiteiten. Je moet zelf een voorstel doen voor een onderwerp voor je onderzoek. Ook zul je zelf je verblijf en begeleiding moeten regelen en zijn er meestal geen  studiebeurzen beschikbaar bij Amerikaanse universiteiten voor het lopen van een onderzoeksstage.

Stagelopen bij een bedrijf

Het vinden van een stage bij een Amerikaans bedrijf kun je zowel zelfstandig als via een bemiddelingsbureau regelen. Als je zelfstandig bedrijven wilt benaderen is het handig om via via contacten te leggen.

  • Vraag je Nederlandse stage coördinator naar adressen in de VS.
  • Als je geen stage coördinator hebt, dan kan het Bureau Buitenland van je instelling wellicht helpen.
  • Vraag ook aan docenten of ze contacten hebben in de VS.
  • Mocht je instelling geen of onvoldoende contacten hebben in de VS, vraag dan aan familie, vrienden en kennissen of zij je kunnen helpen.

Je kunt ook rechtstreeks contact zoeken met bedrijven. Neem bijvoorbeeld contact op met instellingen en non-profit organisaties die contacten hebben in de VS of met beroepsorganisaties van jouw studierichting in Nederland en de VS. Je kunt ook bellen of schrijven met dochtermaatschappijen en grote bedrijven (multinationals) in Nederland voor adressen in de VS, of ga naar de Kamer van Koophandel bij jou in de buurt voor adressen van Nederlandse bedrijven in de VS.

Stageplaatsen benaderen

Als je eenmaal een lijst met adressen hebt van mogelijke stageplaatsen, zoek er dan tenminste veertig uit en schrijf deze aan op de volgende manier – alles uiteraard in het Engels:

  • mail met verzoek om stageplaats
  • curriculum vitae (kort, niet meer dan één A4-tje)
  • aanbevelingsbrieven van bedrijven of instellingen waar je hebt gewerkt of van docenten

Stuur geen pasfoto’s, diploma’s, prijzen of certificaten op.

CV

Een Amerikaans CV heeft een andere standaard opmaak dan een Nederlands CV. Ook worden er soms andere gegevens vermeld. Zoek goed uit aan welke voorwaarden een Amerikaans CV moet voldoen.

Het kan ook handig zijn een uitleg van het Nederlandse onderwijssysteem bij je aanvraag mee te sturen. De Nuffic biedt goede Engelstalige beschrijvingen van het Nederlandse onderwijssysteem.

Visum

De meeste stagiaires zullen met een J-1 visum naar de VS gaan. Je krijgt dan te maken met een zogenaamde designated visa sponsor. Dit is een Amerikaanse organisatie die toestemming heeft van de US Department of State om studenten met een J-1 visum te ontvangen en daarvoor de juiste documenten af te geven. Organisaties als overheidsinstellingen, scholen, ziekenhuizen en particuliere organisaties voor uitwisseling in het onderwijs vallen hieronder. Elke sponsor moet zich houden aan een bepaalde programmabeschrijving waarin staat wat de deelnemers mogen doen tijdens hun stage. Op het moment is het aantal sponsors met J-I visabevoegdheid, dat stageplaatsen toestaat, zeer beperkt. De sponsoring zal in dat geval moeten worden gedaan door een sponsorbedrijf. Deze zijn te vinden via BridgeUSA.

Financiering

Stageplaatsen bieden niet altijd een stagevergoeding. Overleg met je stageplaats wat de mogelijkheden zijn.

Beursopener

De Beursopener van de Nuffic geeft een overzicht van beurzen, leningen en fondsen voor stages in het buitenland.

Dutch2USA Internship Program

Ben je een student met weinig financiële middelen en heb je een migratie-achtergrond, een lagere sociaal-economische achtergrond, een handicap of behoor je op een andere manier tot een minderheid? Het Dutch2USA Dekker-Padget Internship Program biedt financiële ondersteuning aan stagiairs met een minderheid achtergrond.

NAF-Washington DC Internship Program

De Netherland-America Foundation sponsort jaarlijks vijf summer institutes in Washington D.C. voor Nederlandse bachelorstudenten. Meer informatie is te verkrijgen via de NAF.